نیروهای مدافع خلق هویت پنج گریلاهای آزادی را اعلام کرد که به شهادت رسیدند

مرکز مطبوعاتی نیروی مدافع خلق امروز اسامی و مشخصات پنج گریلا را اعلام کرد که سال ٢٠١٦ در مناطق حفاظتی مدیا جان خود را از دست دادند.

مرکز مطبوعاتی نیروی مدافع خلق امروز اسامی و مشخصات پنج گریلا را اعلام کرد که سال ٢٠١٦ در مناطق حفاظتی مدیا جان خود را از دست دادند.

انقلابی که در کردستان جریان دارد هزینەهای سنگینی را تاکنون دربر داشته است و بهای آنرا بهترین فرزندان این سرزمین پرداخت می‌كنند. از جمله در کوههای کردستان و در مقابل ارتش اشغالگر ترکیه. نیروی مدافع خلق امروز اسامی پنج گریلا را اعلام کرد که ٦ سال پیش در جنگ به شهات رسیده‌اند. یکی از ش‌یدان از اهالی کرماشان است

بیانیه نیروهای مدافع خلو در این رابطە می‌افزاید: حملاتی که به سرکردگی حکومت اشغالگر ترکیه علیه مبارزه آزادی خلق‌های ما صورت می‌گیرند، با فداکاری همرزمان شهیدمان بی‌اثر می‌شوند. رفقایمان علی، رشید، برخودان، جان‌فدا و سیروان سال ٢٠١٦ در حملات ارتش متجاوز ترکیه به مناطق حفاظتی مدیا، بدن خود را سپر کردند، تا آخرین نفس جنگیدند و شهید شدند. نیروهای مدافع خلق از شهدا به عنوان دلاورترین فرزندان خلق کورد یاد کرده و به خانواده‌های گرانقدر شهیدان و مردم وطندوست کردستان تسلیت می‌گوید.

مشخصات شهیدان به این شرح است:

حمداله آبا با نام سازمانی علی‌شیر متولد مردین، ردوان بایار با نام سازمانی رشید جودی متولد شرنخ،فرات جان آرسلان با نام سازمانی برخوردان آمد متولد آمد، فرهاد ساروخان با نام سازمانی جانفدا بسمل متولد آمد و فرشاد حیدری با نام سازمانی سیروان دالاهو متولد کرماشان.

مرکز مطبوعات  و انتشارات ه‌پ‌گ در بخش معرفی شهیدان در مورد فرشاد حیدری به زادگاه او در شرق کردستان اشاره کرده و نوشته است مردم روژهلات هرگز تسلیم نشدند و از کورد بودن خود عقب‌نشینی نکردند. از قاضی محمد تا قاسملوها و فرماندەی جاویدان ما سمکو سرهلدان تا شهدای قهرمان رهروی آنها همگی به سنت مقاوت ادامه دادند.

ه‌پ‌گ مسئولیت‌پذیری مردم شرق کردستان در مبارزات انقلابی را ستود و یادآوری کرد جوانان روژهلاتی به ویژه پس از توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو به صفوف پ‌ک‌ک پیوستند تا از عاملین آن حساب‌خواهی کنند. 

شهید سیروان از اهالی کرماشان یکی از آنها بود که شخصیتی منطبق با میهندوستی مردمش داشت. او به فکر تلافی ظلم و ستمی بود که استعمارگران به خلق کورد انجام می‌دادند. با چنین احساساتی راه کوهستان را در پیش گرفت و به گریلاها پیوست. او آشنای به کوهستان بود و با زندگی به سبک پ‌ک‌ک زود اخت گرفت.

فرشاد حیدری معروف به سیروان دالاهو سال ٢٠١٦ در جریان نبرد با ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه زاپ به شهادت رسید.

نام: حمداله آبا

نام سازمانی: علی‌شیر

محل تولد: مردین

مادر و پدر: عایشه و ابراهیم

زمان و مکان شهادت: ٢٠١٦/ مناطق حفاظتی مدیا

****

نام: ردوان بایار

نام سازمانی: رشید جودی

محل تولد: شرنخ

مادر و پدر: فاطمه و متین

زمان و مکان شهادت: ٢٠١٦/ مناطق حفاظتی مدیا

****

نام: فرات جان آرسلان

نام سازمانی: برخوردان آمد

محل تولد: آمد

مادر و پدر: یلدز و ادیب

زمان و مکان شهادت: ٢٠١٦/ مناطق حفاظتی مدیا

****

نام: فرهاد ساروخان

نام سازمانی: جان‌فدا بسمل

محل تولد: آمد

مادر و پدر: قادر و عسکری

زمان و مکان شهادت: ٢٠١٦/ مناطق حفاظتی مدیا

****

نام: فرشاد حیدری

نام سازمانی: سیروان دالاهو

محل تولد: کرماشان

مادر و پدر: مروت و جهانگیر

زمان و مکان شهادت: ٢٠١٦/ مناطق حفاظتی مدیا- زاپ