پیام تسلیت پژاک به خانواده‌های ساعد موچشی و جهانی و خلق میهن‌دوست کوردستان

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان به مناسبت شهادت دایه نیشتمان مراتب همدردی خود را با خانواده و بستگان این شهید اعلام نموده است. پژاک خواستار صیانت از راه دایه‌ نیشتمان و ارتقای مبارزه آزادیخواهی از سوی زنان کوردستان شده است.

متن بیانیه مجلس پژاک به این شرح است:

"نخست با ادای احترام در حضور شهیدان راه آزادی و انقلاب کوردستان سر تعظیم خم می‌کنیم. رفیق و همرزم «شهین جهانی» که با کد سازمانی «نیشتمان پیوند» به دلیل ابتلا به سرطان مدتی طولانی تحت مداوا بود، روز ٣ مه ٢٠٢١ به کاروان شهیدان کوردستان پیوست. ما همچون حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) مراتب تسلیت خود را به عموم خلق کورد، خانواده گرامی این شهید و تمامی خلق میهن‌دوست روژهلات کوردستان و رفقایمان اعلام می‌کنیم.

رفیق دایه نیشتمان آینه و نماینده واقعی پایبندی به زن کورد بود که با رنج و مبارزه برای زندگی آزاد در مام وطن تلاش نمود و برای این هدف بدون تردد و با عزمی راسخ راه مبارزه در کوهستان‌های کوردستان را برگزید. در هر کدام از عرصه‌های مبارزه که ضرورت ایفای وظیفه ایجاب می‌کرد به شکلی خسته‌ناپذیر و با تمام توان پیشاهنگی را بر عهده می‌گرفت. رفیق نیشتمان همچون یک مادر کورد به سمبل ایستادگی و مبارزه در برابر اشغالگری و ستم بر میهنمان مبدل شد. با آموزش و نگرش میهن‌دوستانه و آزادیخواهانه خویش در میان خانواده و اطرافیان خود جایگاه والا و گرانقدری را کسب کند. در سال ٢٠٠٩ با آشنایی با مبارزات حزبمان در روژهلات کوردستان به شیوه‌ای فعالانه در مبارزه آزادیخواهی جای گرفت و همچون زن و مادری میهن‌دوست، خانواده‌ خویش را همچون خانواده‌ای دمکراتیک سازماندهی کرده و ٢ فرزند و همسرش را به مبارزات آزادیخواهانه کوردستان ملحق کرد. رفیق نیشتمان با موضع و ایستار خود در مقابل نیروهای اشغالگر کوردستان سر تسلیم خم نکرد و در برابر خصم راه مبارزه را برگزید. رفیق دایه نیشتمان نه تنها برای روژهلات کوردستان پیشاهنگی را بر دوش گرفت بلکه در جنوب و روژاوای کوردستان نیز در مقابل اشغالگری که بر فرهنگ، زندگی و هویت ملی کورد تحمیل می‌گردد راه مقاومت را برگزید و در سنگر مقدم شانه به شانه همسر، فرزندان و رفقایش جای گرفت و اینچنین عزم و استقامتی بزرگ را به یکایک جامعه کورد نشان داد.

رفیق دایه نیشتمان با ایستار و موضع خود شخصیتی میهن‌دوست را آفرید و همچون نام خویش به سمبل فروپاشی مرزهای تصنعی اشغالگران کوردستان مبدل شد. توانست در شخصیت خود خانواده‌ای دمکراتیک، آزاد، برابر و کوردستانی را خلق کند و به سمبل و الگویی برای تمامی مادران و زنان کوردستان تبدیل گردد.

ما همچون رفقا و همرزمان رفیق دایه نیشتمان، سوگند ارتقای مبارزه برای تحقق کوردستان آزاد و مستقل و متحد را تجدید می‌كنیم که همزمان بزرگترین آرمان و آرزوی رفیق دایه نیشتمان بود. پیام ما به تمامی زنان میهن‌دوست کوردستان بویژه مادران این است که به شیوه‌ای شکوهمند در مراسم گرامیداشت و تعزیه این شهید پیشاهنگ حضور بهم رسانند و با مبارازات خویش بر راه آزادی پافشاری کنند."