پیر و جوان، ۵ روز است که در مخمور مقاومت می‌کنند

تحصن همگانی مقاومت ساکنین مخمور در برابر تلاش‌های دولت عراق برای سیم‌کشی و محاصره‌ی کمپ در پنجمین روز ادامه دارد. مخمور در مقاومت پایدار است.

ساکنان اردوگاه پناهندگان شهید رستم جودی (مخمور) از ۵ روز گذشته در برابر تلاش‌های ارتش عراق برای محاصره آنها، سیم‌کشی وایجاد برجک نگهبانی مقاومت می‌کنند.

خلق مخمور در چند نقطه خیمه مقاومت برپا کرده‌اند و به‌طور نوبتی نگهبانی می‌دهند.

از ۵ روز گذشته افراد ۷ تا ۷۰ ساله در چادرها نگهبانی می‌دهند. به ویژه نقش مادران در مقاومت جمعی بسیار مهم است. شب‌ها مادران آواز می‌خوانند و همه با ترانه‌های مادران روحیه و نیرو می‌گیرند.

از سوی دیگر کودکان مقاوم مخمور در زیر خیمه‌ها در کنار مادران مبارزشان، جای خود را گرفته و به سمبل مقاومت تبدیل شده‌اند.

با مقاومت ساکنین کمپ، نمایندگان سازمان ملل برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۴ به مخمور رفتند و با نمایندگان کمپ دیدار کردند. هیئت مخمور بارها با مقامات عراقی دیدار کرده است. در جلسه دیروز لیستی از مطالبات ساکنین کمپ مخمور به مسئولان ارائه شد. از جلسات برگزار شده تاکنون، نتیجه‌ای حاصل نشده است.

ارتش عراق بر تلاش‌های خود برای رسیدن به اهدافش اصرار دارد. به همین دلیل مقاومت مخمور ادامه دارد.