پژاک: جشن زادروز رهبر آپو و تاسیس پژاک، بهار آزادی خلق است

حزب حیات آزاد کوردستان پژاک به مناسبت ۴ آوریل زادروز رهبر آپو و تاسیس این حزب بیانیه‌ای منتشر کرد.

 حزب حیات آزاد کوردستان به مناسبت چهارم آوریل زادروز رهبر آپو و تاسیس حزب حیات آزاد کوردستان پژاک بیانیه‌ای منتشر کرد و این روز را به تمامی خلق کورد، خانواده‌های شهیدان و آزادی‌خواهان و دموکراسی طلبان تبریک گفت.

این بیانیه به شرح زیر است:

«بیست سال از تأسیس حزبمان، «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» گذشت و هر سال تاریخی از جنس نوروز آفرید. بیستمین سالروز تأسیس حزبمان و زادروز رهبرخلق‌کُرد، رهبرآپو را به تمامی خلق‌کُرد، خانواده‌های شهیدان و آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان تبریک می‌گوییم.

تاریخ پژاک، تاریخ دوباره‌زیستن با هدف بزرگ رهاورد حیات آزاد است. آنچه تحت عنوان نسل‌کشی علیه خلق‌کُرد در همه ابعاد از سوی دشمنان انجام می‌گیرد، با مبارزات فرزندان آزادیخواه و فدایی خلقمان روبرو شده که دستاورد عظیم این مبارزه، پژاک است. ظهور پژاک درست در دهه‌ای که دشمن به تکمیل سیاست‌های آسمیلاسیون و نسل‌کشی فرهنگی خود امیدوار شده بود، شکوفه بهار و نوروز کُردی در روژهلات کوردستان و احیای حیاتی مملو از امید به آینده بوده و هست. پایه‌های پژاک را مفاهیم عظیم دمکراسی و آزادی در راستای تحقق یک زندگی سعادتمند شکل می‌دهند. رسالت پژاک پاره‌نمودن زنجیرهای بردگی خلق‌کُرد، زنان، خلق‌های تحت ستم و محیط‌زیست با توسل بر پارادایم پرمعنی «جامعه دمکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» است. قطعا چنین راه آزادیخواهانه‌‌ای را رهبر آپو با افکار و اندیشه‌های خویش به خلقمان نشان داده و پژاک حاصل همه رنج‌هایی است که در این راه کشیده شده.

تأسیس پژاک در ۴ آوریل سال ۲۰۰۴ به موجب نیاز خلق روژهلات کوردستان  به آغاز مرحله‌ای دیگر از رستاخیز خویش بود. در این راه، فرزندان غیور خلقمان با پیوستن به صفوف پژاک فلسفه فدایی‌گری و فداکاری بی‌شائبه را سرلوحه راه روشنگرانه خویش قراردادند. آنچه بر تارک موجودیت درخشان خلقمان در روژهلات کوردستان  و خلق‌های تحت ستم در ایران نوشته شده، بی‌شک مبارزه تا آزادی بر بنیان خط‌مشی صحیح چون خط‌مشی رهبر آپو و با توسل به رهیافت‌های دمکراسی‌طلبانه پژاک است. این راه برضد نسل‌کشی فیزیکی و فرهنگی است که دشمنان دهه‌هاست بی‌محابا علیه تمامی خلق‌های تحت ستم انجام می‌دهند. این مسیر به اتحاد خلقی و همگرایی دمکراتیک با هدف برساخت حیات مشترک آزاد نیاز دارد تا غبار جنگ و کشتار و نسل‌کشی و آسمیلاسیون را از چهره این خلق‌‌ها بزداید. همزمانی تولد سوم رهبرآپو و تأسیس حزبمان پژاک اساسا واقعه‌ای عظیم در سرنوشت خلقمان در روژهلات کوردستان  است زیرا دوباره‌زیستن و احیای نوروزی و تولد آزادانه را در درون خود نهفته دارد. وظیفه پژاک، خلق حماسه‌های مکرر در جریان مبارزات آزادیخواهانه خلقمان در برابر ظلم و ستم است. رهنمون این حماسه‌سازی تاریخی نیز پارادایم برساخته رهبرآپو بر بنیان سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک و ملت دمکراتیک است. چنین راهی غیرممکن است به آزادی کامل خلقمان منتهی نشود زیرا تمامی مسیر آن را مبارزات فداکارانه و فدایی تشکیل می‌دهد.

یاد تمامی شهدایی که در این راه از تأسیس پژاک تا تبلور درخشان جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» را برایمان ممکن ساخته‌اند و در نوروز امسال به معنای رستاخیز نیرومندانه‌تر رسید، گرامی باد. امسال نوروزی قیام‌آسا در روژهلات کوردستان  در تمامی شهرها شکوفا شد که جوانه‌های بهاری آن امید به آینده‌ای آزاد است. پیروزی خلقمان در جریان انتخابات در شمال کردستان و ترکیه نیز تکمیل‌کننده این امیدواری شد و اکنون در آستانه ۴ آوریل، سالروز تآسیس پژاک و زادروز رهبرآپو لازم است به مبارزه‌ای قوی‌تر علیه نظام‌های ظلم و ستم بیاندیشیم. اتحاد خلق و گریلا همانند گذشته بی‌شک خمیرمایه بنیادین این مبارزات معنامند است. این مبارزات با پیشاهنگی زنان کانونیت می‌یابد و به معنای واقعی می‌رسد. ارزش مبارزات زنان که پیشاهنگان راه آزادی روژهلات کوردستان  هستند، حیات واقعی مطلوب پژاک بر بنیان خلقی‌آزاد و زنان آزاد است. امروز که روند نسل‌کشی فیزیکی و فرهنگی علیه خلق‌کُرد در هرچهاربخش کردستان ادامه دارد و در قالب جنگ جهانی سوم خلق‌ها را تهدید می‌کند، تحت‌ظلم‌ترین بخش جامعه یعنی زنان، بزرگترین وظیفه مبارزاتی را برعهده گرفته‌اند. زنان کُرد رسالتی سنگین در پیشاهنگی در روژهلات کوردستان  و ایران برعهده دارند و خط‌مشی پژاک بر بنیان اندیشه‌های آزادیخواهانه رهبرآپو بزرگترین رهنمون است. در رأس تمامی مبارزات روژهلات کوردستان  و ایران با پیشاهنگی پژاک، زنان آزاد و مبارزه‌گر قراردارند. تصور پژاک و روژهلات کوردستان  بدون زنان مبارز و حصول آزادی، بی‌معنی است. خیزش‌های شکوهمند زنان در روژهلات کوردستان  و ایران در سالهای اخیر اثباتگر این مدعاست.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) بیستمین سالروز تأسیس خود و زادروز رهبرآپو را به خلق‌کُرد، خانواده‌های شهیدان، نیروی گریلا، رهروان غیور جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی»، مادران شهیدان و همه آنهایی که باشکوه‌ترین مراسم‌ها را با روحیه آزادیخواهی در نوروز امسال برگزار‌کردند، تبریک می‌گوید. جشن زادروز رهبر آپو و تأسیس پژاک، بهار آزادی خلق‌هاست. لذا پژاک بر وظایف سنگین و خطیر خویش در مسیر آزادیخواهی خلقمان واقف است و سوگند یاد می‌کنیم که بر تمامی تعهدات به خلقمان برای خلق حیاتی آزاد و دمکراتیک، با فدایی‌گری پایبند باشیم. خیزش‌های خلقمان در نوروز امسال نشانه عزم راسخ مبارزه‌گری در راه آزادی بود که روحیه مبارزاتی را در وجود یکایک نیروی گریلا نیرومندتر ساخته. لذا از همه خلقمان دعوت بعمل می‌آوریم که امسال نیز گسترده‌تر از سالهای گذشته مبارزات برای آزادی رهبر آپو و حل مسئله کُرد را در چارچوب کمپین بین‌المللی به اوج برسانند. قطعا آزادی خلقمان و رهبرآپو در رأس مبارزات فدایی پژاک قراردارد و امید است که لایق رنج‌های رهبرآپو و خلقمان بشویم. روحیه نوروزی علیه ظلم و ستم را در چهار آوریل به اوج برسانیم و شاهد شکفتن شکوفه‌های آزادی شویم.