قدردانی فرمانده کل قرارگاه مرکزی از دلاوری و جنگاوری گریلاهای قهرمان

فرماندهی قرارگاه مرکز دفاع از خلق پیروزی گریلاها را تبریک گفت

فرماندهی قرارگاه مرکز دفاع از خلق با صدور پیامی از گریلاهای زاپ و آواشین که ضربات مهلکی به ارتش اشغالگر ترکیه زده‌اند قدردانی کرد و به رشادت و دلاوری آنها درود فرستاد. ن.پ.گ از جمله به سرنگونی یک فروند هلی‌کوپتر ترکیه اشاره می‌کند.

در پیام فرماندهی قرارگاه ن.پ.گ اشاره شده که ارتش ترکیه به دنبال لشکرکشی برای اشغال نواحی زاپ و آواشین در مناطق حفاظتی میدیا، ضربات سنگینی از گریلاهای فدائی دریافت کرده است.

ن.پ.گ می‌گوید: گریلاهای قهرمان ما در تونل‌های جنگ با فنون ابداعی خود تلفات سنگینی بر دشمن وارد کرده و اجازه پیشروی به آن نداده‌اند. تیم‌های حرفەای متحرک آپوئی با حملات موفقیت‌آمیزی که انجام می‌دهند ارتش فاشیستی ترکیه را در هم شکسته‌اند. دشمن علیرغم استفاده از تسلیحات شیمیایی، در برابر گریلاها در موقعیت بیچارگی قرار دارد.

فرماندهی قرارگاه مرکز دفاع از خلق تصریح کرده مهارت و توانایی که گریلاها از خود نشان داده اند مشخص می‌کند که زاپ و آواشین به یک مرداب بزرگ برای دشمن بدل شده‌اند.

دو روز پیش گریلاها در تپەی شاهین ایالت زاپ یک فروند هلی‌کوپتر جنگی ترکیه را سرنگون کرده بودند. فرماندهی ن.پ.گ از این عملیات حرفەای تقدیر کرده و می‌افزاید: به همه رزمندگان و فرماندهانمان تبریک می‌گوییم که اینچنین در کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس با روحیه ای فدائی می‌جنگند و به دشمن ضربه می‌زنند. شکست دشمن نزدیک است. ایمان داریم که با این تاکتیک قوی و عملیات‌های موثر و روحیه تهاجمی که شهدای قهرمان در برابر دشمن فاشیست از خود نشان دادند، پیروزی‌های بیشتری رقم خواهند خورد.

به رفقایی که در زاپ و آواشین چنین فداکارانه و دلاورانه می‌جنگند درود و احترام می‌فرستیم و آرزوی پیروزی برایشان داریم.