راهپیمایان آزادی: لازم است فورا انزوا را بشکنیم

محور وان «راهپیمایی بزرگ آزادی» در دیرک با شور اشتیاق فراوان مورد استقبال قرار گرفتند، راهپیمایان آزادی اعلام کردند: «لازم است فورا انزوا را بشکنیم.»

محور وان «راهپیمایی بزرگ آزادی» با مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد در مردین ادامه دارد و فعالین به منطقه‌ی دیرک رسیدند و با سردادن شعار مورد استقبال گرمی قرار گرفتند.

هنگامی که فعالین به میدان دیرک رسیدند، در آن‌جا کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کردند.

گولدرن وارل نماینده‌ی پارلمانی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) به این اشاره کرد که صدها سال است که سیاست فشار علیه کوردها اجرا می‌شود و گفت: «لازم است آزادی و صلح در کوردستان و ترکیه ایجاد شود. صدای این آزادی و صلح آقای اوجالان است. به این انزوا و ضلم پایان دهید. خلق خواستار این است، صدای آقای اوجالان صدای آزادی است. فقط آقای اوجالان قادر است تا برابری و آزادی را برای خلق‌های ترکیه به ارمغان بیاورد.»

لقمان اَمَن ریاست انجمن حقوقدانان برای آزادی در مردین گفت: «باید مطالبه‌ی آزادی آقای اوجالان و زندانیان سیاسی در چارچوب حقوق صلح و دستور دادگاه عالی حقوق بشر مورد ارزیابی قرار بگیرد. از همگان می‌خواهیم از تحصن برای عدالت مادران صلح و از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی صیانت نمایند.»

صلاح‌الدین ازیجی ریاست مشترک دَم پارتی شعبه‌ی دیرک، گفت: «عبدالله اوجالان پارادایم زندگی بشری را به وجود آورد به همین سبب انزوا بر وی تحمیل شده است، لازم است فورا انزوا برچیده شود و فکر رهبری برای افکار عمومی آشکار گردد. تا آزادی رهبری به فعالیت ادامه می‌دهیم.»

راهپیمایان امروز در دیرک خواهند بود و فردا به مناطق سریکانی و ویرانشار روحا خواهند رفت.