فضاحت تازه پ.د.ک؛ بازداشت و شکنجه کردن سیاستمداران کورد به درخواست رژیم ترکیه

عمر بارتان سیاستمدار کورد ١٢ سال را در زندان رژیم ترک بسر برد و ١٩ ماه هم در زندان پ.د.ک محبوس بود. بارتان در ملاقات برادرش به وی گفته است که سیاستمداران کورد بسیاری را در زندان‌های پ.د.ک با چشم خود دیده است.

پ.د.ک به خیانت‌‌ علیه مردم کورد ادامه می‌دهد. علی‌رغم آنکه سی و پنج روز از تحویل دادن سیاستمدار کورد عمر بارتان توسط پ.د.ک به رژیم ترک می‌گذرد گردانندگان پ.د.ک همچنان در مورد فضاحت تازه حزبشان سکوت کرده‌اند.

سکوت پ.د.ک در مورد رسوایی تازه خود در حالی ادامه دارد که بکر بارتان برادر عمر بارتان به نقل از وی گفته است؛ برادرم در حین ملاقات ١٠ دقیقه‌ای روز ٢٢ فوریه در زندان شرنخ به من گفت شمار زیادی از سیاستمداران کورد شمال کوردستان را در زندا‌ن‌های پ.د.ک با چشم خود دیده و آنان مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

پ.د.ک از کمک به دشمنان کورد دست بکشد

روز گذشته ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان با صدور بیانیه‌ای تحویل دادن سیاستمدار کورد عمر بارتان از سوی پ.د.ک به رژیم ترکیه را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود:"روابط پ.د.ک با رژیم ترک زیان‌های بزرگی را به مبارزه آزادیخواهی ملت کورد وارد می‌کند. مبارزان و جنگاوران را تشویق به فرار می‌کند؛ همچنین با تحویل دادن چنین افرادی به رژیم ترک در واقع به دولت ترک خدمت می‌کند. مواضع پ.د.ک شایان یک حزب کورد نیستند. بسیاری از اعضا و جنگجویان پ.ک.ک که هیچ رابطه‌ای با پ.د.ک ندارند دستگیر شده و سال‌هاست در زندان‌ها[ی پ.د.ک] بسر می‌برند. اما، یک مزدور که دستش به خون گریلا آغشته شده و یا محل نیروهای گریلا را به دولت ترک نشان می‌دهد در صورتی که دستگیر گردد، پ.د.ک خواستار آزادی فوری او می‌شود.

این اعمال پ.د.ک نارضایتی‌های بزرگی را در میان ملت کورد در پی دارد. همچنین روابط میان سازمان‌های کوردی را تضعیف کرده و از میان می‌برد. دولت ترک سردسته دشمنی و خصومت با کوردهاست و هدف آن نیز نابودی ملت کورد است. از اینرو [پ.د.ک] با مواضع خود در حمایت از چنین رژیمی نه تنها به مبارزه آزادیخواهی خلق شمال کوردستان زیان وارد می‌کند، بلکه همزمان به دستاوردها و مبارزه آزادیخواهی ملتمان در هر چهاربخش میهن ضربه وارد می‌کند. بنابراین پ.د.ک باید از این موضع خود دست بردارد و هیچ سیاستمدار و یا انقلابی کورد را به دولت قاتل و استعمارگر ترک تحویل ندهد."