سالیاد تاسیس پ‌ک‌ک در روسیه جشن گرفته شد

کوردهای مقیم روسیه سالیاد تاسیس حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) را با مراسمی گرامی داشتند.

کوردهای مقیم روسیه ۴۵مین سالگرد تأسیس پ‌ک‌ک را در مناطق استاوروپل و آدیگه جشن گرفتند. این جشن در منطقه استاوروپل در خانه فرهنگ رازدولنو در ناحیه نوالکساندروفسک برگزار شد. احمدوف آسینه چرکز، عضو مجلس کورد در ابتدا سخنرانی کرد و اظهار داشت که پ‌ک‌ک به رهبری عبدالله اوجالان تشکیل شد و این اولین گام برای حیات دوباره خلق کورد بود.

در این مراسم هنرمندان مهمدی فرمان رستموف، روسلان کنیاز، حسن ممدوف، گوهارا حسن و گروه رقص کولیکن روژ (Kulîlkên Rojê) به اجرای برنامه پرداختند. همچنین گروه آوازی Rus Stîl نیز در این مراسم شرکت کردند.

مکان دیگری که این مراسم بزرگداشت در آن برگزار شد آدیگه بود. کوردهای آدیگه در مرکز فرهنگی سادوویه گرد هم آمدند و جشن گرفتند.

سینم محمد، رئیس شورای زنان کورد و فیضو عبدالایف، عضو کنگره ملی کوردستان (ک‌ن ک)، در این جشن سخنرانی کردند و اظهار داشتند که کوردهای مقیم روسیه همیشه در کنار مبارزات آزادی کوردستان هستند.

در این مراسم هنرمندان گوهارا حسن و باری علی‌اُف به اجرای برنامه پرداختند.