شهید اردال شاهین: زندگی آزاد مستلزم هزینه‌های سنگین است

شهید اردال شاهین گفته بود؛ برای جنگ بزرگ فداکاری‌های بزرگ لازم است و اظهار داشته بود که هم به‌عنوان خلق و هم به‌عنوان حزب، وقتی فداکاری‌های بزرگی از خود نشان دادند، آن وقت می‌توانند به کوردستان آزاد و زندگی آزاد برسند.

اردال شاهین که همراه با روژهات زیلان در روز اول اکتبر ۲۰۲۳ علیه اداره امنیت وزارت کشور ترکیه در آنکارا اقدامی فداکارانه انجام داد، قبل از رفتن به این اقدام پیامی داد. گریلا تی‌وی فیلم سخنرانی اردال شاهین را پخش کرد.

اردال شاهین گفته بود: «پ‌ک‌ک از بدو تاسیس تاکنون با فداکاری‌های فراوان به این مرحله رسیده است. تا زمانی که کوردستان آزاد ایجاد شود و تا تحقق آزادی جسمانی رهبر آپو؛ از خود گذشتگی می‌کنیم.»

اردال شاهین اعلام کرده بود که جنگ بزرگی در کوردستان در جریان است، همه باید این جنگ را درک کنند و قبل از رفتن به اقدام ایثارگرانه‌اش چنین پیامی داد: