شیبان: ما را از هلی کوپتر به پایین پرتاب و سربازها به ما حمله کردند

عثمان شیبان شهروند کوردی که سربازان ارتش ترک وی را همراه‌ یک تن دیگر از هلیکوپتر به پایین پرتاب کرده بودند می‌گوید، پس از آنکه داخل هلیکوپتر به شدت شکنجه شدند، به پایین انداخته شده و باز هم تعداد زیادی از سربازها به آنها حمله کرده و دوباره شکنجه شده‌اند

احمد شک پارلمانتار مستقل شهر استانبول در مورد پایین انداختن ثروت تورگوت و عثمان شیبان از هلیکوپتر ارتش ترک، در منطقه‌ی شاخی شهر وان، کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد و در رابطه با این جنایت گزارشی منتشر کرد.

در ابتدای گزارش در مورد چگونگی رخ دادن این جنایت جزئیاتی منتشر شده است و سپس اعلام شد که این پارلمانتار به محل حادثه رفته و خواسته است در این رابطه با مسئولین حکومتی دیدار کند، اما درخواست وی پذیرفته نشده است.

به نقل از این گزارش این پارلمانتار با عثمان شیبان دیدار کرده و شیبان گفته است، او به همراه ثروت تورگوت سوار هلیکوپتر گردیده و در داخل هلیکوپتر به شدت شکنجه شده‌اند. وی همچنین گفته است، آنها پس از شکنجه‌ی شدید از هلیکوپتر پایین پرتاب شده‌اند و بر روی یک سطح سیمانی افتاده‌اند. سپس حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ سرباز به آنها حمله کرده و آنها را ضرب و شتم و شکنجه کرده‌اند.