سنجار: مسئله با انکار حل نمی‌شود

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، به بیانیه ریاست آ.ک.پ و اردوغان مبنی بر نکار مسئله کورد واکنش نشان داده و گفت: حاکمیت با انکار مسئله کورد، با خشونت نمی‌تواند مسئله کورد را حل کند. و در مقابل آن خود دچار مشکل می‌شود.

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در مردین با نمایندگان سازمانهای اجتماعی نشستی را برگزار کرد. در این نشست مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها با انتقاد از سیاستهای آ.ک.پ اظهار داشت: تمامی منابعی که آ.ک.پ به آنها تکیه داشت اکنون از میان رفته‌اند. علت مشکلات موجود و در سراشیبی قرار گرفتن حکومت نیز از بین رفتن تعامل حکومت با خلق و مسئله کورد است. برای نمونه چند روز قبل اردوغان گفته است که مسئله‌ای به نام کورد وجود ندارد. اما ما روسایی را هم دیده‌ایم که به مسئله کورد اعتراف کرده‌اند. اما همه بعد از مدتی تغییر کردند. در مسیر انکار مسئله کورد آن‌ها و احزابشان با مشکل روبرو شده و از میان رفتند. در این کشور اگر حزبی از طریق انکار، خشونت و جنگ سعی کند مسئله کورد را حل کند، پیش از هر چیز خود دچار نابودی می‌شود. سیاستهای این حاکمیت سیاستهای جدیدی نیستند. سیاستهایی هستند که چهل سال است ادامه دارند.

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که از سال‌های ١٩٨٠- ١٩٩٠ شاهد ظلم و ستمکاری هستیم. اما از همان سال‌ها هم خلق کورد در صحنه حاضر بوده است. این خلق همیشه‌شان و جایگاه آزادی خود را حفظ کرده است. این حجم از ظلم و بیعدالتی را در طول چهل سال گذشته به زباله‌دانی تاریخ افکنده است. خلق همواره در مقابل ظلم مبارزه کرده است و به سوی روشنایی، مسیری تاریخی را پیموده است. ما هر روز صبح با حمله از خواب بیدار می‌شویم. اما هیچگاه دست از مبارزه خود برنداشته‌ایم. این مبارزه حیثیت و مایه سربلندی بوده است. به همین علت غیر ممکن است که ظلم و ستم بتواند ما را نابود کند. خلق کورد هیچگاه دست از مبارزه و آرمان خود بر نمی‌دارد.

دستگیری نزدیک به هزار نفر بعد از اعلام اصلاحات

سنجار با اشاره به اعلام رفرم‌ها از سوی اردوغان اظهار داشت: بعد از اعلام این رفرم‌ها، بیش از هزار نفر بازداشت شده‌اند. این حاکمیت است که دست به خشونت می‌زند، زمانیکه از رفرم‌ها سخن می‌گوید باید بدانید که منظورشان از رفرم چیست. هر زمان که حاکمیت به رفرم‌ها اشاره کرده است، فشارها و خشونت نیز افزایش یافته است. اگر در این کشور کسی خواهان آزادی و دمکراسی باشد، باید خود را سازماندهی کند. لازم است که ما بیش از پیش خود را سازماندهی و تقویت کنیم. در جایی که خلق کورد بازیگر نباشد، در انجا نمی‌توان شاهد راه حل، صلح و دمکراسی بود.

مدحت سنجار در خاتمه سخنان خود با اشاره به گماشتگان نصب شده بر شهرداری‌ها اظهار داشت: انتصاب گماشتگان غصب اراده خلق است. از طرفی دیگر، اکنون شاهد تنش در جنوب کوردستان هستیم، برای ممانعت از جنگ و تبدیل این تنش‌ها به برخورد نظامی باید تلاش کرد.