عثمان محمد، پیشمرگ دیرین: پارت دمکرات خواسته‌های ترکیه در شنگال را عملی می‌کند

عثمان محمد، پیشمرگ دیرین جنوب کوردستان اظهار کرد که دولت ترکیه تلاش می‌کند از طریق پارت دمکرات کوردستان نه تنها علیه ایزدیان، بلکه علیه تمامی کوردها حملات خود را به نتیجه برساند.

یک پیشمرگ دیرین جنوب کوردستان به نام عثمان محمد برای همبستگی با مقاومت خلق ایزدی به شنگال رفت. این پیشمرگ کورد می‌گوید که هر کورد باوجدان باید از این مقاومت حمایت کند.

عثمان محمد در آغاز سخنان خود عید «چارشما سور» را به خلق ایزیدخان تبریک گفت و یادآور شد که دلیل حمله به شنگال این است که مردم منطقه فکر و ایده‌‌ی تازه‌ای را بر زندگی خود برگزدیده‌اند که به آن اندیشه‌ی آپویی می‌گویند.

'حملات و تهدیدها به درخواست ترکیه صورت می‌گیرند'

عثمان محمد افزود:"همچنانکه می‌دانیم در طول تاریخ فرمان‌ها و قتل‌عام‌های بسیاری علیه ایزدی‌ها صورت گرفته است. آنچه در این منطقه آشکار شد این بود که پ.د.ک هم در حالیکه لاف ملیگرایی می‌زند بر همین روال رفتار کرد. به نظر من این رفتار پ.د.ک متکی بر خواست دولت ترک بود، یعنی برای اینکه از اتحاد کوردها جلوگیری کنند و از وحدت ملی کورد جلوگیری کنند با دست پ.د.ک به این حملات دست می‌زنند. ترکیه برای تحقق این هدف خود از کجا آغاز کرد؛ از منطقه‌ای که ریشه و تبار اصلی کورد هم از لحاظ آیینی و هم از لحاظ اجتماعی و هم ملی به عنوان پاکترین جوامع کوردستان به شمار می‌رود دست به کار شد."

'ترکیه می‌خواهد با دست پ.د.ک کوردها را به نابودی بکشد'

عثمان محمد در ادامه سخنان خود یادآور شد که دولت ترک نه تنها خواستار نابودی جامعه ایزدی بلکه درصدد نابودی تمامی ملت کورد است. محمد در این مورد افزود:"می‌خواهند چنان وانمود کنند که اگر آنان نباشند گرگ‌ها خلق ایزدی‌ را می‌خورند. یعنی اگر آنان (پ.د.ک) نباشند کوردیت باقی نمی‌ماند. اگر آنان نباشند در عرصه فیزیکی چیزی از کورد نخواهد ماند. این ادعا به هیچ عنوان صحیح نیست، زیرا آنان آلت دست دولت‌ها و بویژه دولت ترکیه هستند. پ.د.ک می‌خواهد وانمود کند که شخصیت کورد ضعیف است و نمی‌تواند امور خود را اداره کند. همان کاری را می‌کنند که اشغالگران سابق کوردستان به بهانه آن کوردها را از دستیابی به موقعیت سیاسی محروم کردند امروز از سوی پ.د.ک در کوردستان صورت می‌گیرد."

عثمان محمد در ادامه سخنان خود گفت که سکوت هر پیشمرگ در مقابل این ظلم مایه شرم و رسوایی بزرگی است و افزود:"اگر پ.د.ک و پیشمرگه‌های ذره‌ای صداقت داشته باشند باید بیاندیشند که در کجای مسئله هستند و چه رفتاری را در پیش گرفته‌اند، اینچنین شاید در مقابل کوردستیزها بأیستند و آنرا نپذیرند."