تخلیه ۴٧ روستا در حملات ارتش ترک به جنوب کوردستان/ تخریب جنگل‌ها از سوی مزدوران سوری و جاش‌‌ها

حملات ارتش غاصب ترک به عرصه‌های زاپ، آواشین و متینا در جنوب کوردستان وارد ٣٨مین روز خود شده‌ است. تاکنون ۴٧ روستا به دلیل حملات ترکیه تخلیه شده‌اند. عناصر گروه‌های تبهکار سوری و کوردهای خودفروش اقدام به تخریب جنگل‌های طبیعی منطقه کرده‌اند.

ارتش اشغالگر ترک از روز ٢٣ مه حملات گسترده‌ای را به زاپ، متینا و آواشین آغاز کرده است. این حملات که با کمک کوردهای خودفروش (جاش‌ها) و مزدوران سوری آ‌غاز شده‌اند در ٣٨مین روز همچنان ادامه دارند. ارتش ترکیه ٣٨ روز است که در صدد کنترل تپه زندوره در متینا است. اما به رغم چندین بار استفاده از گاز‌های سمی و بمب‌های شیمیایی موفق نشده است یک گام در زندوره پیشروی کند. نظامیان ترک و مزدوران و جاش‌ها چندین بار خواستار ورود به تونل‌های جنگ در تپه زندوره شده‌اند اما هر بار با پاسخ دندان‌شکن نیروهای گریلا مواجه شده و تلفاتی را متحمل گردیده و به عقب‌ فرار کرده‌اند.

 هدف تخلیه منطقه از ساکنان است

جنگ زمینی در منطقه گسترش می‌یابد. همزمان هواپیماهای جنگنده مناطق زندوره در متینا، جیلوی کوچک در زاپ و مروانوس عرصه آواشین و منطقه شوکه را بمباران می‌کنند. جت‌های ارتش غاصب ترک با بمباران اطراف روستاها ساکنان را وادار به تخلیه مناطق خود کرده‌اند. حملات هوایی به آتش‌سوزی در بخش وسیعی از مزارع و جنگل‌های منطقه انجامیده است. تاکنون بیش از یک‌هزار و ٨۵٠ هکتار باغ و مزرعه روستائیان طعمه حریق شده است.

تخریب جنگل‌‌‌ها

هزار نفر از اعضای گروهک‌های تبهکار سوری مستقر در پایگاه‌های ارتش ترک در داخل ترکیه و پایگاه بامرنی و همچنین ۵۶٠ نفر دیگر از تبهکاران سوریه که از لیبی به جولمرگ شمال کوردستان منتقل شده‌اند همراه با کوردهای خودفروش (جاش‌ها) در مناطق زاخو و برواری اقدام به تخریب جنگل‌ها و قطع درختان منطقه کرده‌اند. تبهکاران و جاش‌ها به دستور نظامیان ترک صدها درخت را بریده و سپس آنها را به ترکیه منتقل کرده‌اند. مسئولین پ.د.ک و ی.ن.ک تخریب جنگل‌ها و غارت آنان از سوی ارتش ترک را تأیید کرده‌اند. مسئولین تأکید کردند که تاراج جنگل‌های طبیعی منطقه با رضایت پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) و شخص مسرور بارزانی صورت گرفته است.

تخلیه  ۴٧ روستا 

از سوی دیگر به گفته مسئولان منطقه تاکنون ۴٧ روستا اقدام به تخلیه مناطق خود کرده‌اند.

اسامی روستاهای تخلیه شده: سنات، دشتا تخیت، بهنونه، سورینک، قسروک، آوا گوزه، دیرَ شش، میرگه شیش، ارین، پَرَخ، بنخره، باژاوا، الانش، زاویته، کلوک، قرکرانک، پتروم، کورک، کندوک، گورک، بازنگرا، ماسیسا، درگل سنداوا، جومه، بهیره، شرانش ژور، شرانش ژِر، پیر بولا، افلهی، بیندرو، بانگا ژِر، بانگا ژور، منین، بیرکی، آوا توکا، شیلان، شلین، کیشان، هفتنین. گره بیه، روسه، میرگه، یکمالی، سولا روژهلات، سولا روژاوا، نزدوره، هواک گُل، خیزاوا.