دولت ترکیه در خلیفان چه می‌کند؟! | یادداشت

... اگر خلیفان آغوش خود را برای فرزندان انقلابی خود باز کند، امری عادی است. اما وجود نیرویی که مشغول قتل‌عام کوردهاست، در خلیفان به چه معنی است؟ یا اینکه دولت ترکیه در خلیفان چه کار می‌کند؟ ...

◼️ خلیفان منطقه‌ای است در اقلیم سوران در باشور کوردستان که چندین کیلومتر از روژاوا فاصله دارد. همچنین میان دیانه و هریر قرار می‌گیرد. اطراف آن را کوه‌ها احاطه کرده‌اند و برادوست نیز در جنوب غربی خلیفان قرار دارد.

این منطقه به ویژه در صد سال اخیر به مرکز برخی مقاومت‌ها تبدیل شده است. بدون شک در وجب به وجب خاک کوردستان محل‌هایی برای مقاومت وجود دارد، هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ زندگی روزانه.

 اما برخی مناطق به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و هم به دلیل ترکیب اجتماعی آن از دیر باز به محل مقاومت تبدیل شده است و منطقه‌ای که در اطراف دره علی‌بگ قرار گرفته، دارای ویژگی این چنینی است.

اگر خلیفان آغوش خود را برای فرزندان انقلابی‌اش باز کند، امری عادی است، اما وجود نیرویی که در حال قتل‌عام کوردهاست در خلیفان به چه معنایی می‌باشد؟ یا اینکه دولت ترکیه در خلیفان چکار می‌کند؟

سخنگوی پ.د.ک زمانی که پاسخ بیانیه‌ی ه.پ.گ را می‌داد، در رابطه با شهادت هفت گریلای پ.ک.ک در زمانی که قصد عبور از رودخانه‌ی زاپ را داشته و به کمین نیروهای پ.د.ک افتادند و توسط آنها شهید شدند، گفت ’اعضای پ‌.ک.ک در خلیفان چه کار می‌کنند؟’

در همین منطقه در ماه ژوئیه نیروهای پ.د.ک به گروه دیگری از گریلاها حمله کرده و تاکنون از سرنوشت سه تن از آنها اطلاعی در دست نیست. گریلاهای آزادی کوردستان که علیه سیاست‌های پاکسازی دولت ترکیه مقاومت می‌کنند، این حق را دارند که از هر وجب از ۴ بخش کوردستان استفاده کرده و حتی بیشتر از حق، این مسئولیت آنها است.

بر عکس در مورد نیروهای فاشیستی چه باید گفت؟ کار دولت ترکیه‌ی اشغالگر در منطقه خلیفان که ۴۰ کیلومتر از مرزهای باکور کوردستان دورتر است، چه می‌تواند باشد؟ در اینجا چکار می‌کنند و هدف آنها چیست؟ زمانی که پ.د.ک خطاب به گریلاهای پ.ک.ک می‌گوید آنها در اینجا چه کار دارند، آیا می‌تواند پاسخ این پرسش‌ها را بدهد؟

ما در مورد رخدادی تازه صحبت نمی‌کنیم. پنج سال پیش مراد کاراییلان، فرماندهی قرارگاه مرکزی مدافع خلق کوردستان در برنامه‌ای تلویزیونی در مصاحبه با کانال کوردسات اعلام کرد که دولت ترکیه در خلیفان حضور دارد. مسئولین حکومت اقلیم و پ.د.ک نتوانستند آن را رد کنند. هیچ کس نتوانست پاسخ صحبت‌های مراد کاراییلان را بدهد و بگوید ’این سخنان حقیقت ندارند’.

پس سخنان حقیقت دارند. اما حضور نیروهای نظامی و سربازهای دولت ترکیه در خلیفان برای پ.د.ک هیچ مشکلی نیست، اما زمانی که گروهی از گریلاهای پ.ک.ک می‌خواهند از رودخانه‌ی زاپ عبور کنند، نیروهای پ.د.ک برای آنها کمین‌گذاری کرده و آنها را شهید می‌کنند.

برای آنکه موضوع را بهتر درک کنید، می‌خواهم توجه شما را به نیروهای سازمان ملل در منطقه هریر که چند کیلومتر پایین‌تر از جنوب و غرب خلیفان قرار دارد، جلب کنم. این مقر در سال ۲۰۰۳ درست شده است. یکی از مقرهای استراتژیک در مرزهای عراق است. کار این مقر فقط به عنوان یک مقر نیروهای هوایی نیست، بلکه اکنون به یک مقر اصلی تبدیل شده است. اکنون به عنوان مرکز عملیات‌ها از آن استفاده شود.

به همین دلیل نمی‌توان رخدادهایی را که در این منطقه رخ می‌دهند، به عنوان حوادث منطقه‌ای دید، بلکه محلی است که نیروهای ناتو در آن حضور دارند و به همین دلیل  می‌توان این پرسش پ.د.ک را که گفته بود، گریلاهای‌های پ.ک.ک در اینجا چکار دارند، این‌گونه نیز ارزیابی کرد.◻️

منبع: yeniozgurpolitika