جایزه ساخاروف؛ آوازه‌ی جهانیِ ژن، ژیان، آزادی

این جایزه متعلق به تمام جوانان، به ویژه زنان و کسانی است که در خیابان‌های کوردستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران با فداکاری شعار «ژن، ژیان، ئازادی» را سر دادند.

به قول سلاوی ژیژک جامعه کوردی را باید پیشرانه‌ی دموکراسی در خاورمیانه دانست. اهدای جایزه ساخاروف برای سومین بار به کوردها مهر تاییدی بر این باور است. اسم رمز ژینا امینی و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» جایزه حقوق بشر ساخاروف پارلمان اروپا را کسب کردند. این کسب افتخار، روشنی‌بخش راه حق زنان مبارز کورد و زنان آزادیخواه در جبهه‌های مبارزه است که در برابر ظلم و بیدادگری ایستادگی و مبارزه می‌کنند. این جایزه متعلق به تمام جوانان، به ویژه زنان و کسانی است که در خیابان‌های کوردستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران با فداکاری شعار  «ژن، ژیان، ئازادی» را سر دادند. در تداوم تلاش مرکزگراهای ایران و رسانه‌های وابسته به جریان سلطنت‌طلبی، این افتخارآفرینی با انکار هویت واقعی ژینا، با نام مهسا رسانه‌ای شد. این انکار هویت و تلاش برای انکار واقعیت و انکار سرمنشا انقلاب «زن، زندگی، آزادی» از سال گذشته تاکنون ادامه دارد. در این میان برخی جریانات روژهلات نیز در مسیر خطای گذشته خود از این نام استفاده کردند. تاکید دوباره بر استفاده از مهسا به جای ژینا تلاشی برای انکار هویت است. احترام و عزت انقلاب ۱۴۰۱ در ایران به خاطر ژن، ژیان، ئازادی بود و در واقع استفاده از شعارهای هم وزن و هم قافیه؛ ناشی از ذهنی استبداد زده است. جنبش زن، زندگی، آزادی آوازه جهانی خود را پیدا کرده و به واسطه تلاش و مبارزه مستمر مردم و زنان در روژهلات روز به روز قوت بیشتری به خود می‌گیرد و آدرس غلط برخی‌ها تاثیری در این میان ندارد. شعار زن، زندگی، آزادی دارای یک بنیان فکری و مبارزاتی و ریشه در فرهنگ عمیق دارد و نبایست به طور ساده آن را مورد تفسیر قرار داد. این شعار نوعی بینش فلسفی نسبت به زندگی است. زندگی‌ای که زنان در متن آن قرار دارند. چون زنان سرمنشا زندگی، آزادی، زیبایی و اجتماعی‌شدن هستند. این شعار خود گویای جایگاه و نقش زنان در انقلاب و جامعه است که به خوبی برای دبیرخانه جایزه ساخاروف نمایان شد. این جایزه تقدیم به همه‌ی شهدای آزادی کوردستان و زنان مبارز روژهلات.