کالکان: نبرد ما برای نجات بشریت از جنگ جهانی سوم است

دوران کالکان: راه حل در مبارزه آزادی کوردستان است. با توجه به وضعیت استراتژیک کوردستان، دستیابی به چاره‌یابی مسئله کورد هم روند دمکراتیزاسیون خاورمیانه و هم دمکراسی در جهان را به پیش می‌برد

دوران کالکان، عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در وبسایت پ.ک.ک یادداشتی را با موضوعیت جنگ نابودگرانه حکومت ترکیه علیه کوردستان و نقش ناتو در این جنگ نوشته است.

کالکان حملات اشغالگرانه ترکیه به زاپ، آواشین و متینا در ١٧ آپریل ٢٠٢٢ را تداوم سیاست و ذ‌هنیت قاتل، استعمارگر و فاشیست ترکیه عنوان کرد که به درازای صد سال گذشته کوردها، ارمنی‌ها، آسوری-سریانی‌ها و رومی‌ها را هدف قرار داده و در این مقطع با نسل‌کشی کورد خواستار کسب نتیجه است. در این چهارچوب خفقان سیاسی، اشغالگری در روژاوا و باشور و همچنین نسل‌کشی فرهنگی و سیاسی کوردها در باکور کوردستان و ترکیه را در پیش گرفته است.

کالکان می‌افزاید؛ طیب اردوغان این خواسته و ایده خود را در نشست عمومی سازمان ملل متحد با ارائه نقشه‌ و برنامه خود به همه نشان داد و از دولت‌های عضو سازمان ملل خواست برای پیروزی در این پروژه به او کمک کنند. واضح است که این پروژه، پروژه نسل‌کشی کوردهاست. حکومت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ می‌خواهد با این پروژه به حیات خود ادامه دهد و بر عمر حاکمیت خود بیافزاید."

کالکان دو ویژگی اساسی حاکمیت فاشیست ترکیه را نخست تکیه بر نیروهای ابرقدرت و دوم سیاست بر مبنای توازن قوا بر مبنای دروغ، حیله و دماگوژی عنوان کرد.

کالکان خاطرنشان کرده است که تمامی کودتاهای نظامی در ترکیه با هماهنگی ناتو صورت گرفته‌اند و از ژوئن ١٩٨۵ نیز جنگ علیه گریلاهای کورد به شیوه‌ای مستقیم از سوی ناتو سازماندهی شده و ادامه یافته است.

عضو شورای رهبری پ.ک.ک یادآووری کرده است که دولت ترکیه بارها در مقابل گریلاهای پ.ک.ک شکست خورده است، اما با حمایت ناتو بپاخواسته و به جنگ علیه کوردها ادامه داده است.

کالکان می‌افزاید:"نقاب‌های صورت آنان همگی افتاده‌اند، به شیوه‌ای واضح دیده می‌شود که روح هیتلر، موسولینی‌ و صدام در شخص طیب اردوغان و دولت باخچلی حلول کرده است."

کالکان به شکست‌ نقشه‌های آمریکا، نیروهای خارجی، پ.د.ک و نوکران در رابطه با حملات همه‌جانبه‌ای که از سال ٢٠١۵ علیه پ.ک.ک آغاز گردید اشاره کرده و می‌گوید هزیمت رژیم فاشیست ترکیه در سال ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ در جنگ علیه گریلاهای کوردستان همه آنان را رسوا کرده است.

عضو شورای رهبری پ.ک.ک با اشاره به تداوم جنگ در کوردستان در ٣٩مین سال رویداد تاریخی ١۵ آگوست خاطرنشان کرده است که این جنگ، جنگ چاره‌یابی مسئله کورد و آزادی کوردستان است. بر این اساس می‌تواند به دمکراسی در ترکیه، کشورهای عربی و ایران هم بیانجامد و روند دمکراتیزاسیون را در خاورمیانه به پیش برد.

دوران کالکان در خاتمه می‌نویسد:"این جنگ بر مبنای آزادی کوردها و دمکراتیزاسیون خاورمیانه، رهایی بشریت از بحران و کائوس سیستم تمدن یکدست پرست ۵ هزار ساله است. پایان دادن به جنگ سوم جهانیست. بر این اساس کنفدرالیسم دمکراتیک و خودگردانی دمکراتیک به معنی آزادی جغرافیای جهان است.

این جنگ به همان اندازه که برای کوردها مهم است برای ترک، عرب و فارس هم واجد اهمیت می‌باشد. هر اندازه جنگ کوردها و خلق‌های منطقه باشد، جنگ دمکراسی و آزادی بشریت است.

دستیابی به راه حل با مبارزه آزادیخواهی کوردستان میسر می‌شود. با توجه به وضعیت استراتژیک کوردستان، دستیابی به چاره‌یابی مسئله کورد هم روند دمکراتیزاسیون خاورمیانه و هم دمکراسی در جهان را به پیش می‌برد. بنابراین با پایان دادن به نظام مدرنیته سرمایه‌داری، رهایی انسانیت از جنگ سوم جهانی محقق می‌شود."