نغمه‌سرا، انقلابی و مبارز آزادی: امره آتبای

برای شهید ابراهیم ساره که می‌خواست فرهنگ «دنگبیژی» را ادامه داده و پیرو راه هوزان مزگین، هوزان سفقان، هوزان آرگش، دلیلا و ویان پیمان باشد، اثرات هنری همیشه بخشی از حیاتش بود.

در روزگاری که مبارزه آزادی کوردستان روز به روز گسترش می‌یابد، دولت اشغالگر ترکیه فشار و سرکوب خود برعلیه خلق را افزایش داده‌اند. خلق کوردستان هزاران سال است که با حمله و ستم روبروست، همیشه در مقابل اشغالگری مقاومت کرده است. در کوهساران کوردستان مبارزان آزادی با عملیات‌های خود ضرباتی سنگین بر دشمن وارد می‌آورند. یکی از آن مبارزان نیز امره آتبای (ابراهیم ساره) بود.

امره آتبای که در سال ۱۹۹۱ در منطقه ادباخ واقع در شهر وان زاده شد، زمانیکه کوردستان با حملات دشوار روبرو بود، در خانواده‌ای میهن‌دوست که داری ارزشهای خویشتن با فرهنگ میهن‌دوستی رشد و نمو پیدا کرد. امره آتبای که در سنین کودکی خود درد و آلام و ستمکاری بر علیه خلق کورد را دید، اعمالی که بر خلق کورد تحمیل می‌شدند را نپذیرفت. به همین دلیل هم در سنین کودکی خود جستجو را آغاز کرد و جنبش آزادی کوردستان را از نزدیک شناخت. آتبای که در کنش‌های جوانان جای گرفت، می‌خواست این پیشرفت را ارتقا دهد. تنها یک راه در پیش‌ رویش وجود داشت و آن یگانه راه کوهساران کوردستان بود.

آتبای در سال ۲۰۰۹ زمانیکه به کوهستان‌های کوردستان رفت، حیاتی نوین را پیش‌ روی خود دید. او دیگر مبارزه‌اش را در کوهستان ادامه می‌داد. او صدا و رنگ خود، کوه، دشت و دره کوردستان را می‌آراست. ابراهیم ساره نام خود را از فرمانده بزرگ پ‌ک‌ک ساره ابراهیم برگرفته بود. گریلا ابراهیم ساره که همیشه می‌خواست پیرو راه شهدا باشد، کنش‌ها و اثرات هنری را بخشی از حیات خود می‌دید. می‌خواست فرهنگ دنگبیژی (نوعی نغمه‌سرایی کهن کوردی) را ادامه دهد و پیرو راه هوزان مزگین، هوزان سفقان، هوزان آرگش، دلیلا و ویان پیمان باشد.

ابراهیم ساره حیاتی را که جستجو می‌کرد را در کوهساران پیدا کرد، پس از اینکه در صفوف گریلا عضویت یافت، حیات گریلایی را بسیار زود فراگرفت. ابراهیم که با صدا، تبسم خود، اشتیاق، روحیه و باهوشی خود در عرصه عمل توجه تمام رفقا را بخود جلب می‌نمود. شهید ابراهیم بیشتر از هر جای دیگر در باکور کوردستان در مناطق زادگاهش به کار پرداخت. ابراهیم ساره بخصوص در مناطق وان که از آنجا زاده شده بود به مانند یک گریلا حضور پیدا کرد و در مناطق جولمرگ نیز عملیات و کنش‌هایی پیروزمندانه را انجام داد.

او به همراه ۸ رفیق خود قهرمانانه مقاومت کرد

عاشق آزادی ابراهیم هر اندازه که در کوهستان‌های کوردستان به جویندگی می‌پرداخت، بیشتر داستان‌های قهرمانی را می‌شنید. گریلا ابراهیم که برای انتقام رفقای شهید و جامه عمل پوشانیدن به رویاهای آنان مصرانه راه آزادی را ادامه داد، کوهستان‌های کوردستان را با کلام خود آراست. واقعیتی که در ابراهیم شکل گرفته بود، حقیت انقلاب همراه با هنر دیدن است. به مثابه پلی میان انقلاب و هنر در میان هنر و گریلا.

شهید ابراهیم که بر اساس فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان خود را پیشرفت می‌داد، با مشارکت در عملیات‌ انقلابی الکه که در سال ۲۰۱۵ ضرباتی سهمگین را بر ارتش اشغالگر ترکیه وارد آورد. ابرهیم ساره و رفقایش در این عملیات ۲۴ ساعته قهرمانانه بر علیه دشمن به نبرد پرداختند، ضرباتی مرگبار را به ارتش ترکیه وارد ساختند. دشمن دیگر در هیچ‌ یک از پایگاه‌هایش راحت نبود. ابراهیم ساره بعد از نبردی ۳ روزه به همراه ۸ رفیق خود قهرمانانه مقاومت کردند و به کاروان جاودانگان پیوستند.

شهید ابرهیم ساره با جان، عملیات و امید خود خوشحالی را به دل رفقای خود راه می‌داد، به هوزان (هنرمند در زبان کوردی) وطن خود مبدل شد. او تا به آخرین نفس برای وطن و خلق خود جنگید. خلق کورد هر زمان به مبارزانش بمانند ابراهیم ساره سرافراز خواهد بود.