روزنه امید و رهایی

ظهور خلق کورد با مبارزات نوین و جنبش آزادیخواهانه‌اش در چهار بخش کوردستان خصوصا روژهلات کوردستان بزرگترین شانس برای گشایش دموکراتیک جامعه بعنوان آلترناتیو سلطه دولت است. جامعه حقیقی تنها از این طریق در روژهلات تولد خواهد یافت.

فضای باز گفتگوی عمومی در بدنه پژاک نهادینه است و بارها اعضای شورای رهبری و مجلس پژاک به صورت مستقیم با ملت به گفتگو نشسته‌اند. در آخرین برنامه برگزار شده به صورت مجازی اهون چیاکو عضو مجلس پژاک و از فعالان فلسفه آپویی به سوالات حاضرین پاسخ داد. در روند حل مسئله کورد و تحقق آزادی و دموکراسی، پژاک در درجه نخست به نقش بارز، حیاتی و خودبنیاد جامعه مدنی و فعالان اهمیت می‌دهد. این نشست‌ها و دیالوگ‌های بی‌واسطه نیز حول محور اهمیت جامعه مدنی و اعتقاد راستین پژاک به دموکراسی و بیان آزادانه دیدگاه‌ها و نظرات شکل می‌گیرد.

رفیق اهون قدرت پژاک را ناشی از بدنه جامعه کوردستان عنوان کرد و گفت: پژاک به دلیل استقرار در کوهستان تن به خواسته‌های دشمن نمی‌دهد و حضور گریلاها در کوهستان‌ها قدرت برتری ماست. به واقع باید گفت نمی‌توان زیر چتر اقلیم کوردستان مبارزه جدی با جمهوری اسلامی ایران داشت. پژاک تسلیم فشارهای اخیر نشد. همیشه به احزاب کوردستان گفته‌ایم. می‌توانستند مقاومت بیشتری داشته باشند... متاسفانه موقعیت‌های خود را تخلیه کردند. به آن‌ها گفته‌ایم با ظرفیت گریلای مدرن می‌توان نیروی نظامی مشترک برای کوردستان تشکیل داد. مبارزه نظامی هم بدون نیروی دفاعی اشتباه است. جو ناامیدانه درست نکنیم که دیگر اقدامی نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوالی تاکید کرد: با تلاش‌هایی که انجام شده همچنان مسئله کورد مسئله‌ای جهانی است. کورد در همه تحولات منطقه اثرگذار است. موقعیت ژئوپولوتیک کوردستان قلب و مرکز این رخدادهاست. در روزهای اخیر در ۸۲ منطقه جهان برای آزادی رهبر آپو برنامه‌هایی برگزار شد و این به واسطه تلاش‌ها و همگرایی‌هایی بود که انجام گرفته است.

رفیق اهون در بخشی با اشاره به درگیری‌های اسرائیل و حماس گفت: یهودی‌ها در مسیری اشتباه دولت – ملت را  تشکیل دادند و می‌بینیم که اجرای این چارچوب موجب کشتاری تاریخی شده است. باید بدانیم گفتمانی نو برای روژهلات، باید سیستم فعلی را به چالش بکشد.

وی بیان کرد: امید به آزادی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های فعلی باید تداوم یابد. جو ناامیدی را بشکنیم. عضو مجلس پژاک تاکید کرد: در فعالیت‌های فدایی نباید ارزش کار را نادیده بگیریم. اقدام اخیر آنکارا بسیار آگاهانه انجام شد و ترکیه را دچار شوک کرد.

وی در بخشی دیگر گفت: در خاورمیانه باید برای مسئله اسلام دیدگاه روشنی داشته باشیم. باید برخوردی درست و منطقی داشته باشیم. یا باید برخوردی غیر جامعه‌شناسانه داشته باشیم یا باید مفهوم‌پردازی داشته باشیم. در مفهوم اسلام دموکراتیک بر جدایی دین از سیاست تاکید شده است.

تداوم و استمرار بیان دیدگاه‌ها و قدرت ایدئولوژی و فکری پژاک در نگاه و اندیشه رهبران و اعضای آن دیده می‌شود. صحبت‌های اهون چیاکو به واقع روزنه‌ای از امید بود و نکات جدیدی را برای ملت کوردستان بیان کرد. ظهور پژاک مبتنی بر اندیشه‌های رهبر آپو که ایدئولوژی و سازماندهی قوی را سرلوحه مبارزات خود قرار داده و نهایتا یک پارادایم قوی تحت عنوان جامعه دموکراتیک، اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن را وضع نموده که همه قدرت را به جامعه مدنی بازگرداند. ظهور خلق کورد با مبارزات نوین و جنبش آزادیخواهانه‌اش در چهار بخش کوردستان خصوصا روژهلات کوردستان بزرگترین شانس برای گشایش دموکراتیک جامعه بعنوان آلترناتیو سلطه دولت است. جامعه حقیقی تنها از این طریق در روژهلات تولد خواهد یافت.