«ژن، ژیان، آزادی فرمولی سحرآمیز برای زنان جهان»

جنبش آزادی کوردستان با پیشاهنگی رهبر اوجالان، انقلابی در داخل انقلاب به وجود آورده و راه را برای سربرآوردن انقلاب آزادی زنان باز کرد. چرا که این زن مبارز است که آینده جهان را ترسیم می‌کند.

جنبش آزادی کوردستان با پیشاهنگی رهبر عبدالله اوجالان، اثربخش‌ترین جنبش مبارزه برای آزادی در سراسر جهان است. رهبر اوجالان زن را به عنوان اولین ملت به اسارت گرفته شده در تاریخ معرفی کرده و پس از آن که ایدئولوژی آزادی زن را در سال ۱۹۹۸ ارائه نمود، گفت: «تا زن آزاد نشود، جامعه آزاد نمی‌شود.» ژن، ژیان، آزادی نتیجه ۴۵ سال مبارزه جنبش آزادی کوردستان است. این جنبش از اولین کنگره خود که ۲ زن در آن شرکت داشتند، تا سال ۱۹۹۳ که برای اولین بار برای ایجاد ارتش زنان گامی نهاده شد، مراحل بسیار دشواری را طی کرده است. پس از کارزار ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ و آغاز مبارزات گریلایی، زنان کورد با تلاش و مبارزات و اصرار خود و در نتیجه مبارزاتی دشوار، جای خود را در مبارزات گریلایی باز کردند.

زن راز زندگی است. رازی که زیر سایه افکار مردانه احاطه و ناپدید شده است. انقلابی که در روژهلات کوردستان و ایران با پیشاهنگی زنان شکل گرفت و در جریان است، ناشی از مقاومت زنان، پیروی از خط آپویی و ساماندهی گسترده پژاک بود. در عین حال قیام آنان زمینه اجرایی شدن خط کنفدرالیسم زنان را فراهم کرد. باید گفت در هر چهار بخش کوردستان، مسئله کورد، مسئله آزادی و دموکراسی است و این مسائل باید از طریق قدرت سیاسی نخبگان فرهنگی، هنرمندان و روشنفکران به شیوه‌ای سیاسی و دموکراتیک حل شوند. سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک نیز بر پایه فلسفه زن، زندگی، آزادی بنیان نهاده شده است به طوری که زن و مرد در کنار هم در تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت دارند. کودار و کژار دارای چنین مدل رهبری هستند و این پروژه‌ای است که می‌تواند برای تمام ایران و جهان بسط داده شود چرا که این زن مبارز است که آینده جهان را ترسیم می‌کند. در جریان انقلاب سال اخیر، این نوع رهبری در اشتراکات تمام ملت‌های ایرانی را در برگرفت و آن‌ها را کنار یکدیگر قرار داد.

جنبش آزادی کوردستان با پیشاهنگی رهبر اوجالان انقلابی در داخل انقلاب به وجود آورده و راه را برای سربرآوردن انقلاب آزادی زنان باز کرد. اکنون زنان کورد در باکور، باشور، در حملات اخیر ترکیه به روژآوا و در روژهه‌لات با مبارزات قهرمانانه خود در صفوف جنبش آزادی زن، پیشاهنگی زنان جهان را بر عهده دارند. اکنون نه فقط در کوردستان بلکه در ایران، افغانستان، ترکیه و کشورهای عربی، آمریکای لاتین و سراسر جهان شعار ژن، ژیان، آزادی به شعار مبارزات آزادی‌خواهی زنان تبدیل شده است.