لاهور شیخ جنگی: سرنوشت ملتمان به دست چند سیاستمدار سودپرست افتاده است

رئیس مشترک ی.ن.ک اعلام نمود، در حال حاضر که سرنوشت ملتمان به دست چندین سیاستمدار منفعت‌طلب افتاده است، از ماموستایان آیینی درخواست می‌کنم تا از راه منبر مساجد مردم را نسبت به سیاست‌های حکومت اقلیم هوشیار نمایند.

لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک ی.ن.ک بیانیه‌ای در رابطه با سالگرد تاسیس اتحاد علمای آیینی اسلامی کوردستان منتشر کرد.

در بیانیه رئیس مشترک ی.ن.ک آمده است: در حال حاضر که سرنوشت ملتمان به دست چندین سیاستمدار سودپرست افتاده است، از ماموستایان آیینی درخواست می‌کنم تا از راه منبر مساجد مردم را نسبت به سیاست‌های حکومت اقلیم هوشیار کنند، تا مردم ما هوشیار شوند و تلاش کنند با هر راه ممکن مانع تصمیمات و نقشه‌هایی شوند که امنیت و آسایش منطقه ما و منافع ملت ما را به خطر می‌اندازند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ماموستایان آیینی همیشه جایگاه مهم و قابل توجهی در جنبش آزادیخواهی خلق ما و دفاع از ارزش‌های عالی میهنی، ملی، آیینی و دفاع از اتحاد، صلح، عفو و همزیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند.

در پایان این بیانیه آمده است: امیدوارم سالگرد اتحادیە‌ی شما به محرکی در راستای پشتیبانی از مسائل میهنی و ملیمان تبدیل شود.