ذهنیت و سیاست آک‌پ یک سنتز ترکی-اسلامی است، دشمن کوردها است

شرایط برای از بین بردن فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ و حملات گسترده جنگ ویژه آن فراهم است. حمایت خلق بالاست. آنچه لازم است رهبری است، ایجاد یک نیروی مبارز پیشرو.

آنچه پس از سپتامبر ۲۰۱۴ رخ داد، تنها مبارزه برای آزادی کوردستان نیست. مبارزه علیه فاشیسم نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. این مقاومت بار دیگر نشان داد که فاشیسم نمی‌تواند بر جهان حکومت کند، محکوم به شکست است.

به‌منظور جلوگیری از این تحول تاریخی انقلابی، رهبری حزب عدالت و توسعه(آک‌پ)ی فاشیست از ۲۴ جولای یک روند جامع سیاسی و نظامی گسترده را آغاز کرده است. هدف از حمله ویژه همه‌جانبه‌ی حکومت آک‌پ که در ۲۴ جولای آغاز شد به‌شرح زیر بود:

ویژگی اول: بدون شک حملات دشمن بیش از هر چیز کاراکتر و نقشی انتقامی دارد. فاشیسم آک‌پ می‌خواهد انتقام شکست خودش را بگیرد. او تلاش می‌کند تا رهبر آپو را از جنبش آزادی ما، از سیاست دموکراتیک، از خلق کورد و از نیروهای دموکراتیک ترکیه جدا سازد. از سال ۲۰۱۳ به‌بعد سیاست‌های مشغول‌سازی و مانع‌تراشی، محاسبات و برنامه‌های خود را بر اساس ملاقات‌ها با امرالی خراب کرده و می‌خواهد انتقام بگیرد. بنابراین، شکست تاریخی که در گذشته برای آنها اتفاق افتاد را می‌خواهد با ویران‌سازی تعویض کند، در تلاش است تا جنبش ما، نیروهای دموکراتیک ترکیه را نابود کند و پیروزی و موفقیت‌های تاریخی آنها را از بین ببرد.

ویژگی دوم: حکومت آک‌پ می‌خواهد با حملات همه‌جانبه فوق الذکر از توسعه انقلابی در روژآوا، باکور، باشور کوردستان و ترکیه جلوگیری کند و از گام‌های بزرگ انقلابی جلوگیری کند. همچنین حکومت آک‌پ می‌خواهد با حملات همه‌جانبه که از ۲۴ جولای آغاز شد از این پیشرفت جلوگیری کند، می‌خواهد از پیروزی انقلابات کوردستان آزاد و ترکیه دموکراتیک جلوگیری کند. زیرا این روند از هر نظر یک گام بزرگ انقلابی است. بنابراین، آک‌پ و دولت ترکیه پایان و عدم وجود خود را در استمرار این روند انقلابی می‌بینند. برای جلوگیری از این نوع تحولات انقلابی، برای ضربه‌زدن به پتانسیل انقلابی و تضعیف آن، از ۲۴ جولای به‌بعد حملات سیاسی و نظامی مذکور آغاز شده است. همچنین این واقعیت وجود دارد که چنین حمله‌ای می‌تواند انقلابات کوردستان آزاد و ترکیه دموکراتیک را مانع شود یا و آن را به تاخیر بیندازد.

ویژگی سوم: حکومت آک‌پ افزایش عمر خود را با حملات همه‌جانبه نظامی و سیاسی علیه جنبش آزادی کوردستان و مبارزات ترکیه برای دموکراسی؛ دنبال می‌کند. او همچنین می خواهد با افزایش حملات و جنگ، حمایت نیروهای ارتجاعی و فاشیست ترکیه را جلب کند و بر این اساس می‌خواهد بیشتر در قدرت بماند. هم طیب اردوغان و هم رهبران آک‌پ بر این اساس آینده خود را به باقی‌ماندن در قدرت مرتبط کرده‌اند. چون جنایاتشان، کارهای کثیفشان خیلی زیاد است. آنها در ۲۰ سال گذشته هیچ تخلف، تقلب، دزدی، بدرفتاری یا سرکوبی نمانده که انجام نداده باشند. آنها علیه همه و بر خلاف قوانین موجود؛ انواع حملات غیرقانونی انجام داده‌اند. نیروهای منطقه و جهان را با خود همراه نموده و وارد یک حمله بی رحمانه فاشیستی شده‌اند. آنها از ترس پاسخگویی به جنایات گذشته خود علیه جامعه، حتی به گریلاهای  آزادیبخش، خلق کورد، سیاست دموکراتیک و نیروهای دموکراتیک ترکیه نیز حمله می‌کنند. حزب عدالت و توسعه-آک‌‌پ گروهی است که وظیفه نابودی رهبر آپو، از بین بردن حزب کارگران کوردستان- پ‌ک‌ک و در نتیجه اجرای سیاست انکار و نسل‌کشی خلق کورد را بر عهده دارد. آنها هر اندازه که این وظیفه را انجام دهند در قدرت باقی می‌مانند.

حزب عدالت و توسعه می خواهد با این تهاجم فاشیستی، با بمباران کوهستانها، کشتار هزاران نفر، دستگیری مردم، قتل عام غیرنظامیان و حملات وحشیانه فاشیستی، در قدرت بماند یا قدرت خود را طولانی کند. به همین دلیل است که دولت، حملات گسترده ای را در سطح وحشیانه انجام می دهد. بیش از حکومت فاشیستی ۱۲ سپتامبر، حتی بیشتر از تبهکاران جنگ ویژه چیلر- آگار- گورش، با حملات فاشیستی به جنبش آزادی ما، مردم ما و نیروهای دموکراتیک ترکیه، حمله می کند.

هدف از حملات آنها مشخص است، خودشان آن را بیان می کنند. اعلام می کند که هیچ اراده ای را به رسمیت نمی شناسد، خودش تنها اراده خواهد بود، زندگی اجتماعی و تصمیم گیری جدا از آنها را نمی پذیرد، این را با حملات فاشیستی خود نشان می دهد.

بر این اساس می خواهد پتانسیل انقلاب را از بین ببرد. همچنین تلاش می کند اتحاد و وحدت استراتژیک انقلاب دموکراتیک انقلاب آزادی کوردستان و انقلاب دموکراتیک ترکیه را از بین ببرد. از این رو حملات فاشیستی به نیروها و سازمان های سیاسی ترکیه که با جنبش آزادی کوردستان رابطه و اتحاد برقرار کرده اند، افزایش یافته است. فاشیسم حزب عدالت و توسعه و نظام جنگ ویژه در ترکیه، این را به همه می گوید: هرکسی که خواستار آزادی کوردها باشد و از جنبش آزادی کوردستان حمایت کند و با آن ائتلاف کند، در نهایت با حملات جنگ ویژه تحمیلی به کوردها به پایان خواهد رسید. قتل عام و فشاری که بر کوردها تحمیل می شود، بر نیروهای ترکیه‌ای که با آنها ائتلاف می‌کنند نیز تحمیل خواهد شد.

مهم نیست که سخنان عوام‌فریبانه رهبران حزب عدالت و توسعه چه باشد، در واقع آنها اراده خلق کورد برای آزادی را به رسمیت نمی شناسند و مخالف حل مسئله کورد هستند. خود طیب اردوغان می گوید که حزب عدالت و توسعه وجود خلق کورد را به رسمیت نمی شناسد. ذهنیت و سیاست‌های درون حزب عدالت و توسعه، سنتز ترکی-اسلامی است و دشمن کوردها می باشد. سیاست جمهوری، ضدیت با کوردها را با کلمات عوام فریبانه پنهان می کند و سعی می کند آن را از این طریق اجرا کند.  به ویژه می خواهد این سیاست انکار و تخریب را با فریب برخی نیروهای دموکرات و محافل کورد اجرا کند.

در این مرحله باید گفت،حملات سیاسی و نظامی که حزب عدالت و توسعه از ۲۴ جولای به بعد آغاز کرد، اجرای مفهوم جنگ تمام عیار و ویژه است که در نشست شورای عالی امنیت ملی ترکیه (MGK) در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ در مورد آن تصمیم گیری شد. می گویند تا زمانی که جنبش آزادی کوردستان متوقف نشود، این حملات ادامه خواهد داشت. بر این اساس انتظار مردم از حزب عدالت و توسعه اشتباه است. انتظار فریب با تاکتیک های جنگی ویژه حزب عدالت و توسعه خواهد بود. در این مورد، جلد پنجم دفاعیات رهبر آپو را باید به خوبی درک کرد، که در آن ایشان به خوبی به تحلیل حزب عدالت و توسعه پرداختند.

حملات فعلی برای نابودی دسته جمعی است. این موضوع کلی هم از نظر هدف و هم از نظر وسیله این گونه است. توجه داشته باشید که نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه همگی هدف این حمله هستند. بنابراین، جنگ عمومی علیه رهبر آپو، حزب ما، نیروهای گریلای ما و همه نیروهای سیاسی دموکراتیک است. در ابتدا علیه جنبش زنان و جوانان ما، علیه کل مردم ماست. این یک حمله همه جانبه، برای شکستن اراده و تسلیم شدن است.

از طرفی ابزارهای مورد استفاده، راه ها و روش های حمله، همه جانبه است. در این حمله از تمامی روش ها و ابزار نظامی بدون محدودیت استفاده می شود. تمام کوه ها، روستاها، دره ها، جنگل های کوردستان به طرز وحشیانه ای بمباران و سوزانده شده است. در این حمله از نیروهای پلیس، تبهکاران، کنتراگریلا، نیروهای امنیتی و فشارهای سیاسی به هر طریقی استفاده می شود.

نظام انکار و نسل‌کشی با حملات نظامی، حملات کنتراگریلا، جنگ کثیف، عملیات نابودی سیاسی، دستگیری، حبس بدون چون و چرا و همه گونه فشاری ادامه خواهد یافت. همه ما، رفقایمان، مردم ما، نیروهای سیاست دموکراتیک و نیروهای دموکراتیک انقلابی ترکیه باید این را ببینیم و درک کنیم. نگرش و اقدامات احتیاطی در برابر این حملات شرط است. نگرش و مقاومت برای شکست این حملات ضروری است.

رهبر آپو هم در آگوست ۲۰۱۰ و هم در آغاز سال ۲۰۱۳ به جای جنگ خلق انقلابی تلاش کرد تا مشکل کوردها را از طریق مبارزه سیاسی دموکراتیک حل کند، ترکیه را دمکراتیک کند و در نتیجه روند استراتژیک متفاوتی را ایجاد کرد. علیرغم این تلاش، حزب عدالت و توسعه به ترفندها و بازی های خود ادامه داد، از دموکراسی سازی و حل مسئله کوردها از نظر فکری و سیاسی دور شد، بنابراین تلاش های رهبر ما به نتیجه نرسید. بنابراین، گام راهبردی جنگ خلق انقلابی که از اول ژوئن ۲۰۱۰ آغاز شد، باید اجرایی شود.

بنابراین باید فهمید. تلاش صبورانه رهبر آپو برای راه حل سیاسی دموکراتیک محقق نشد. حملات چندجانبه فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی تنها راه پیروزی انقلاب آزادی کوردستان و انقلاب دموکراتیک ترکیه، جنگ خلق انقلابی است.

حملات فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ نیز نیازمند روند مشابهی است. این حمله نیاز به مقاومت همه جانبه مبتنی بر جنگ خلق انقلابی را نشان می دهد. در برابر حملات جنگ ویژه و همه جانبه فاشیسم آک‌پ، موضع انقلابی درست، تنها با یک مقاومت تمام عیار و همه جانبه بر اساس جنگ خلق انقلابی بدست می آید. علاوه بر این، امتحان روشی دیگر صحیح نیست.

جنگ خلق انقلابی را نباید جنگی با سرنگونی حکومت بر اساس پارادایم دولت گرایی، تأسیس دولت ملی یا دولت جدید دانست. هدف جنگ خلق انقلابی مبتنی بر پارادایم جدید، اجرای راه حل خودمدیریتی دموکراتیک است. این نیز به معنای حفاظت و تحقق ساختن یک ملت دموکراتیک در ۹ بعد است. یعنی کنفدرالیسم دموکراتیک در کوردستان اجرا شود، انقلاب خودمدیریتی دموکراتیک باید در چارچوب راه حل سیاسی ملت دموکراتیک اجرا شود.

شرایط برای شکست فاشیسم آک‌پ-م‌ه‌پ و حملات جنگ ویژه آن فراهم است. حمایت عمومی نیز بسیار بالاست. آنچه لازم است پیشاهنگی است، ایجاد مبارزان پیشاهنگ است. ما باید روند جدید را اینگونه درک کنیم و وظایف انقلابی خود را از این طریق انجام دهیم. حضور در خط حزب کارگران کوردستان این را می طلبد. این برای ایجاد یک پیشاهنگی  زمانی ضروری است.