سازمان بین المللی کار: در ترکیه ۶۵۰ هزار کارگر در اثر زلزله کار خود را از دست داده‌اند

سازمان بین المللی کار (ILO) اعلام کرد که ۶۵۰هزار کارگر در اثر زلزله ۶ فوریه کار خود را از دست داده‌اند. همچنین ۱۸۰ هزار کارگر نیز در سوریه بیکار شده‌اند.

یک مقام سازمان بین المللی کار اعلام کرد: ۱۵۰ هزار کارگاه و مغازه در ترکیه به دلیل آسیب‌های زلزله قابل استفاده نیستند.

سازمان بین المللی کار اعلام کرد که ۶۵۰ هزار کارگر در اثر زلزله کار خود را از دست داده اند.

بر اساس برآورد ILO، این فاجعه ۷۰۰ هزار نفر را در سوریه تحت تاثیر قرار داده است.

سازمان بین المللی کار اعلام کرد که ۷ میلیون کارگر در مناطق زلزله زده وجود دارند.