احتمال تصویب دخالت نظامی از سوی کابینه رژیم ترک در روژآوا

دستور کار امروز در کابینه دولت اشغالگر ترک، دخالت نظامی سریع در مناطق شمال-شرق سوریه، اخراج ١٠ نفر از سفرای کشورهای اسکاندیناوی و افزایش مرگ و میر به دلیل گسترش کووید-١٩ خواهد بود.

رجب اردوغان امروز در کابینه دولت شرکت می‌کند. احتمال داده می‌شود که در نشست امروز مباحث مهمی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. احتمال داده می‌شود که در این نشست در رابطه با دخالت نظامی فوری در روژآوا، اخراج سفرای ٧ کشور اسکاندیناوی و آمریکا و فرانسه و آلمان، و همچنین تحولات مربوط به شیوع مجدد کووید-١٩ بحث و گفتگو شود.

احتمال حمله به روژآوا

یکی از نکات مهم نشست امروز سیاست خارجی ترکیه خواهد بود. چند روز است که اردوغان و مقامات ترکیه علیه روژآوا تهدیدات خود را افزایش داده و احتمال حمله و تجاوز به این بخش از کوردستان افزایش یافته است. آ.ک.پ در این باره منتتظر پذیرش و چراغ سبز روسیه و آمریکا است.

از طرف دیگر سفرای ١٠ کشور خارجی در ترکیه درخواست آزادی عثمان کاوالا را نیز مطرح کرده بودند. به دلیل این درخواست اردوغان این کشورها را تهدید کرده و از مولود چاوش اوغلو درخواست کرده است که ١٠ سفیر را به دلیل طرح چنین درخواستی از ترکیه اخراج کند.