امروز ٣٣مین سالروز بمباران شیمیایی روستای زرده کرماشان است

٢٢ ژوئیه ١٩٨٨/ ٣١ تیر ١٣۶٧ جنگنده‌های ارتش عراق، روستای زرده را بمباران کردند. در این حمله وحشیانه رژیم، قریب ۲۷۵ شهروند کورد جان خود را از دست داده و بیش از هزار تن نیز زخمی شده‌ بودند.

سینمای شهر عاموده، دره زیلان، درسیم، کوچگیری، آمد، مرعش، دره طیار، انفال، هلبجه، سردشت، سنه، قامشلو، قارنه و قلاتان. بدون شک اینها نام مکان‌هایی است که استعمارگران کوردستان در آن قتل‌عامهایی انجام دادند.

اما قتل‌عامی که کسی از آن بحث نمی‌کند، قتل‌عام روستای زرده از توابع کرماشان است. در این روز در نتیجه بمباران شیمیایی جنگنده‌های هوایی رژیم صدام حسین، صدها تن از روستاییان این منطقه قتل‌عام شدند.

رژیم صدام حسین تنها در باشور کوردستان دست به قتل‌عام خلق کورد نزد، بلکه در روژهلات نیز صدها تن از شهروندان کورد را قتل‌عام کرد. در دوران جنگ میان دو استعمارگر کوردستان یعنی ایران و عراق، بسیاری از روستاهای روژهلات کوردستان هدف حملات جنگنده‌های رژیم عراق قرار گرفتند.

٣٣ سال پیش در روز جشن قربان، جنگنده‌های ارتش عراق، روستای زرده را بمباران کردند. در این حمله وحشیانه رژیم، قریب ۲۷۵ شهروند کورد جان خود را از دست داده و بیش از هزار تن نیز زخمی شده‌ بودند.

با اینکه ٣٣ سال از این قتل‌عام می‌گذرد، هنوز مجروحین این حمله وحشیانه، به دلیل فقر و توجه نکردن مقامات جمهوری اسلامی ایران، زخم‌هایشان مداوا نشده است.