"اقدامات عراق علیه کمپ مخمور، درخواست ترکیه است"

یک ناظر سیاسی: این اقدامات دولت عراق با قوانین بین‌المللی ویژه‌ی یک کمپ که تحت نظارت سازمان ملل است، سازگار نیست.

ارتش عراق از روز ۲۰ می درتلاش است تا اطراف کمپ پناهندگان شهید رستم جودی در مخمور را با سیم خاردار و نیز با حفر خندق محاصره نماید و دوربین نظارتی و برج نگهبانی تاسیس کند. از روز اول تاکنون؛ یعنی ۱۵ روز؛ پناهندگان کمپ علیه اقدامات مذکور مقاومت می‌کنند.

محمد نصرالدین ناظر سیاسی و سیاستمدار اهل کرکوک در باشور کوردستان درباره این اقدامات دولت عراق علیه پناهندگان کمپ مخمور و دلایل پشت پرده‌ی این فشارهای مسئولین دولت عراق و چند موضوع مرتبط دیگر با آژانس خبری فرات گفتگو کرد.

محاصره کمپ مخمور به نفع دولت و خلق عراق نیست

محمد نصرالدین سیاستمدار و ناظر سیاسی درباره این تحرکات نظامی دولت عراق برای محاصره کمپ مخمور اعلام کرد: این اقدامات ارتش عراق برای محاصره و سیم‌کشی کمپ مخمور به‌هیچ وجه برای عراق لازم نیست بلکه این کار درخواست دولت ترکیه است. این اقدامات ارتش عراق به نفع خلق عراق و دولت عراق نیست، زیرا کمپ مخمور هیچ خطری برای امنیت عراق ندارد. بعلاوه این کمپ ۱۸۰ کیلومتر از مرز ترکیه دور است و لذا برای امنیت ترکیه نیز هیچ خطری ندارد.

اقدامات دولت عراق؛ تلاشی است برای جاسوسی علیه ساکنین کمپ

محمد نصرالدین به آژانس فرات گفت: اقدامات دولت عراق در راستای اجرای یک درخواست دولت ترکیه است تا به ساکنان کمپ مخمور فشار بیاورند و آنها را ناچار به ترک کمپ کنند؛ وگرنه راهکارهای دولت عراق اعم از ایجاد دوربین مداربسته و برج نگهبانی و نظارت و سیم‌کشی و خندق‌زنی؛ از چارچوب حفظ امنیت کمپ خارج است و در واقع اقدامی برای جاسوسی علیه ساکنین کمپ است که این کار نیز در هیچ دوره‌ای انجام نشده است.

اقدامات دولت عراق علیه کمپ مخمور با قوانین بین‌المللی سازگار نیست

این سیاستمدار کورد اعلام کرد: از سال ۲۰۱۱ دولت عراق به کمپ پناهندگان شهید رستم جودی مخمور اعتراف کرده که این کمپ تحت نظارت سازمان ملل است و دولت عراق نیز معترف است که ساکنین این کمپ؛ آواره و تحت نظارت سازمان ملل‌اند و بر این اساس با اهالی کمپ برخورد می‌کند. اما این اقدامات اخیر دولت عراق علیه ساکنین کمپ با قوانین بین‌المللی مخصوص به یک کمپ تحت نظارت سازمان ملل سازگار نیست.

اقدامات نظامی دولت عراق به حقوق بشر خدمت نمی‌کند

نامبرده به آژانس فرات گفت: این تحرکات نظامی عراق؛ هیچ کمکی به خلق عراق و امنیت آنها و هیچ خدمتی به حقوق بشر و آوارگان نمی‌کند. لذا نباید دولت عراق در هیچ شرایطی در خدمت چنین مطالباتی از دولت ترکیه قرار گیرد.

یک حزب سیاسی کورد در فشارها برای محاصره‌ی کمپ مخمور نقش دارد

این سیاستمدار باشور کوردستان گفت: معنقدم که در فشارهای وارده بر کمپ پناهندگان مخمور؛ بعضی احزاب سیاسی حاکم در کوردستان باشور نیز نقش دارند؛ بویژه اینکه در گذشته نیز تلاش داشتند تا مشکلاتی را برای کمپ درست کنند. به‌خوبی می‌دانیم که در کابینه حکومت اقلیم باشور کوردستان؛ یک حزب بوده که سعی کرده تا برای این کمپ مشکل ایجاد کند و بر انها فشار بیاورد.

هیچ نیاز امنیتی درکار نیست تا این‌گونه بر کمپ مخمور فشار ایجاد شود

در پایان محمد نصرالدین سیاستمدار اهل کرکوک تاکید کرد: هر حزب سیاسی در اقلیم باشور کوردستان یا عراق که تلاش کند با درخواست دولت ترکیه برای کمپ پناهندگان مخمور مشکل ایجاد کند؛ هیچ خدمتی به خلق عراق نمی‌کند و هیچ الزام نظامی و امنیتی برای اقدامت این چنینی در کار نیست.