اطلاعیه ی.ر.ک در خصوص برخی اقدامات تبهکارانه تیم‌های مزدور رژیم ایران در شرق کردستان

اطلاعیه «یگان‌های شرق کردستان(ی.ر.ک) در خصوص برخی اقدامات تبهکارانه تیم‌های مزدور رژیم ایران در شرق کردستان.

اطلاعیه یگان‌های شرق کردستان(ی.ر.ک)

به افکار عمومی و خلقمان!

مزدورسازی بعنوان یکی از سیاست‌های مزورانه رژیم ایران در شرق کردستان همواره برای افزایش فشارها بر خلق کورد در مناطق مختلف ادامه دارد. «یگان‌های شرق کردستان(ی.ر.ک)» مطلع شد که در روزهای اخیر گروه‌هایی از مزدوران رژیم اشغالگر و فاشیست ایران با لباس مبدل نیرویهای گریلا به گشت‌زنی در مناطق مریوان، کوسالان و هورامان می‌پردازند و از خلق آن مناطق اخاذی می‌کنند. این اقدام رژیم اشغالگر و فاشیست را بشدت محکوم می‌کنیم.

سیاست‌های نسل‌کشانه نظام فاسد ایران با راهکارها و اقدامات مذبوحانه متفاوت برضد جنبش آزادی‌خواهی کورد کماکان مرزی نمی‌شناسد و به انحاء مختلف ادامه دارد. تلاش رژیم برای مزدورسازی و بکارگیری گروه‌های مزدور برضد جنبش آزادیخواهی خلقمان همواره بخشی از برنامه‌های ستمگرانه دشمن بوده. رژیم از این راه درصدد ضربه‌زدن به وجهه نیک نیروی گریلا در شرق کردستان است ولی مسلما اقدامات مزورانه رژیم در برهه اخیر هم همانند سابق دچار ناکامی و هزیمت خواهدشد.

یگان‌های شرق کردستان(ی.ر.ک)‌ اعلام می‌دارد که گروه‌های مسلحی که با لباس مبدل نیروهای گریلای ما در مریوان، کوسالان و هورامان به گشت‌زنی می‌پردازند و خلق آن مناطق را اذیت و آذار می‌دهند، هیچ ارتباطی با نیروهای ما ندارند. آنها تیم‌های مزدور وابسته به رژیم اشغالگر ایران برای بدنام‌کردن نیروهای گریلا هستند. صراحتا اعلام می‌داریم که در روزهای زمستانی اخیر آن تیم‌هایی که به گشت‌زنی می‌پردازند از جانب دستگاه‌های جاسوسی رژیم اشغالگر ایران به کار اخاذی و اذیت‌وآذار روستائیان منطقه گمارده شده‌اند. بدین‌وسیله از اهالی محترم مناطق نامبرده می‌خواهیم که در مقابل اقدامات تبهکارانه تیم‌های مزدور رژیم آگاه و هوشیار باشند. بی‌شک این نقشه‌های پلید رژیم هم به یاری خلقمان به شکست کشانده خواهد شد.

فرماندهی یگا‌ن‌های شرق کردستان(ی.ر.ک)

۳ دی ۱۴۰۱ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲