بدون آزادی جسمانی رهبر آپو آزادی ما غیرممکن است

پیمان ویان عضو هماهنگی کژار با بیان اینکه چهارم آوریل روز آزادی زنان کورد و خلق‌های آزادیخواه است، گفت: در ۴ آوریل باید آزادی جسمانی رهبر آپو را در هر عرصه‌ای مطالبه کنیم.

پیمان ویان، عضو هماهنگ کننده انجمن زنان آزاد روژهلات کردستان (کژار) به مناسبت ۴ آوریل، روز میلاد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با آژانس فرات نیوز صحبت کرد. او گفت که چهارم آوریل روز آزادی زنان کورد و خلقهای آزادیخواه است. به همین دلیل ۴ آوریل برای ما به معنی تولد دوباره بشریت و خلقهای تحت ستم است.

 

تولد دوباره خلق کورد است

پیمان ویان، عضو هماهنگی کژار، ارزیابی خود را آغاز کرد و گفت: در آستانه ۴ آوریل سالروز تولد رهبر آپو هستیم. روز تولد بشریت آزاد را ابتدا به خود رهبر آپو تبریک می گوییم، نیز به خلق کورد و زنان کورد و به خلقهای آزادیخواه، به خاورمیانه و همه کسانی که قلبشان برای آزادی می تپد؛ این روز را تبریک می گوییم. بویژه این روز مبارک را به دایه اویش و همه مادران صلح تبریک می گوییم. همچنین در سال ۲۰۰۴ در روز ۴ آوریل حزب حیات آزاد کوردستان؛ پژاک در روژهلات کوردستان تاسیس شد. لذا ما سالروز تاسیس پژاک را نیز به خلق کورد و ویژه خلق روژهلات کوردستان و همه خلقهای ایران تبریک می گوییم. زیرا این روز برای خلق روژهلات کوردستان و ایران اهمیت خاصی دارد. هم روزی تاریخی است و هم روز دوباره زیستن خلق کورد است.

روز ۴ آوریل روز نجات زنان و همه خلقهای آزادیخواه است

پیمان ویان در ادامه صحبتهایش گفت: روز تولد رهبر آپو روز حیات مجدد خلق کورد است، روز دوباره زیستن زنان کورد است. ما می گوییم که یک تولد دوباره است. . چرا که سالها یک حمله مرگبار علیه خلق کورد انجام شد. نظام اشغالگر که می خواست به هر طریقی خلق کورد را نابود کند، شکست خورد. با تولد رهبر آپو، خلق کورد بار دیگر اراده و هستی خود را بدست آورد. زنان کورد برای هستی خود جنگیدند، در حال حاضر می توان گفت که به هستی خود رسیده اند. . تولد رهبر آپو چراغی شد، او خلق کورد و همه خلقها را از ظلمت ستمگران نجات داد. ۴ آوریل روز آزادی زنان کورد و خلقهای آزادیخواه است. به همین دلیل چهارم آوریل برای ما معنایی دارد که حیات دوباره همه خلقهای تحت ستم است. خلق کورد در شخصیت رهبر آپو زنده شدند. لذا نیروهای اشغالگر و توطئه گران می خواستند نسل کشی خلق کورد را در ششخص رهبر آپو انجام دهند. آنها با این هدف می خواستند اندیشه و فلسفه رهبر آپو را از بین ببرند و این امر تا امروز ادامه دارد، به طوریکه در ۲۵ سال گذشته انزوای شدیدی بر رهبر آپو اعمال شده است. با وجود اجرای همه سیاست های کثیف آنها علیه رهبر آپو و خلق کورد، اما همه سیاست های آنها بی نتیجه مانده است. رهبر آپو روند امرالی را به عنوان یک تولد دوباره آغاز کرد و آن را در سراسر جهان گسترش داد. تولد رهبر آپو ثمره‌ی کوردستان شد و در سراسر جهان گسترش یافت و همه بشریت در این ثمره‌ی آزادی سهیم شد.

نمی توان افکار رهبر آپو را از صحنه حذف کرد

ویان به فعالیت‌های خواستار آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت: آزادی رهبر آپو آزادی خلقها، زنان و همه ستمدیدگان است. مخصوصاً در سال های اخیر می دانیم که همه از اندیشه رهبر آپو بهره می برند و بر اساس این اندیشه مبارزه می کنند. همچنین انقلاب "زن، زندگی، آزادی" که از روژهلات کوردستان و ایران آغاز شد، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که اندیشه رهبر آپو زندانی شدنی نیست. ممکن است رهبر آپو در امرالی اسیر فیزیکی شده باشد، اما افکار او در سراسر جهان در حال گسترش است. اکنون نیز این بزرگترین ترس اشغالگران است. به همین دلیل این انزوای شدید را بر رهبر آپو اعمال می کنند. زیرا رهبر آپو بنیانگذار فلسفه "زن، زندگی، آزادی" است. رهبر آپو از کودکی تا کنون سازماندهی و آموزش زنان را اساس همه آزادی ها قرار داده است. آزادی زنان را مقدم بر آزادی کشور و خلق قرار داد. انقلاب "زن، زندگی، آزادی" محصول همین است. برای آن است که اکنون در روژهلات کوردستان و ایران و همچنین در کل جهان خلقها، موجودیت خود را در فلسفه رهبر آپو می بینند. همه زندگی آزاد را در این فلسفه می بینند. به همین دلیل باید انقلاب را گسترش دهیم. در عین حال خلق کورد در کوردستان پیام بسیار محکمی به نیروهای اشغالگر کوردستان دادند و از رهبر خود دفاع کردند. در روژهلات کوردستان و ایران، از طریق جریان انقلابی "ژن، ژیان، آزادی" از الگو و بدیل رهبر آپو دفاع کردند. در نوروز پیام بزرگی از شورش، مقاومت و موفقیت دادند. به ویژه از ماکو تا ایلام با روحیه انقلابی جشن نوروز را گرفتند و با برخوردهای خود نشان دادند که آزادی خود را در آزادی جسمانی رهبر آپو می بینند.

"تا زمانی که رهبر آپو آزاد نشود، امکان ندارد ما آزاد باشیم"

پیمان ویان عضو هماهنگ کننده کژار در پایان ارزیابی های خود از همه خلقها درخواست کرد و گفت: به مناسبت چهارم آوریل، باید همه خیابان های روژهلات کوردستان و ایران را به میدان مقاومت تبدیل کنیم و مبارزه برای آزادی رهبر آپو را افزایش دهیم. سال ۲۰۲۳ را سال آزادی جسمانی رهبر آپو قرار دهیم. با آزادی رهبر آپو خلقها آزاد می شوند، زنان آزاد می شوند و همه بشریت آزاد می شوند. همه میدان ها را به میدان مبارزه تبدیل کنیم، با مبارزه می توانیم به موفقیت برسیم. مردم روژهلات کوردستان و ایران باید موضع خود را در چهارم آوریل رادیکال تر کنند و سطح مبارزه خود را بالاتر ببرند. بار دیگر به اشغالگران نشان دهید که بدون آزادی رهبر آپو آزادی ما ممکن نیست.