برای گریلاهای نیروهای مدافع خلق (ه‌‌‌پ‌گ) مراسم ختم برگزار شد

برای گریلاهای نیروهای مدافع خلق (ه‌‌‌پ‌گ) ایوب چلیک و یلماز اوزون که استخوان‌هایش درون جعبه‌ای به خانواده‌اش تحویل‌ داده شده بود، در استانبول منطقه‌ی ایسینلر مراسم ختم برگزار شد.

در منطقه‌ی ایسینلر استانبول برای برای گریلاهای نیروهای مدافع خلق (ه‌‌‌پ‌گ) یلماز اوزون (تولهلدان تکمان) که در سال ۲۰۲۰ در سِرت به شهادت رسیده بود و استخوان‌هایش درون جعبه‌ای به خانواده‌اش‌ تحویل داده شده بود و همچنین ایوب چلیک (دمهات جیلو) که در همان حمله به شهادت رسیده بود، مراسم ختم برگزار شد. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی و افراد زیادی در محل برگزاری مراسم در مقر حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ) حضور داشتند.

ریاست مشترک جامعه‌ی آنادول برای حمایت و همکاری با خانواده‌هایی که بستگانشان را از دست داده‌اند (ANYAKAY-DER)، آیدین یلدز‌، گفت: “صدها سال‌ است که زبان و موجودیت کورد ممنوع می‌گردد‌. امروزه کسانی که این سیاست نا روارا نمی‌پذیرند، برای از بین بردن این ظلم مبارزه می‌کنند و جان خود را در این راه از دست می‌دهند. هیچ کس نمی‌تواند جلوی مبارزه برای موجودیت کوردها را بگیرد و آنان را بدون اراده بگذارند. بگذارید افرادی که در مبارزه جان‌باخته‌اند، بدانند که ما هر کاری از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد تا سزاوار آن‌ها باشیم”.

سخن‌گوی مشترک حزب دمکرات خلق‌ها (ه‌د‌پ) در مرمر، دلبر دمیر، به انزوای حاکم بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرد، ادامه‌ی همان سیاست نابودگرانه است، گفت: “تا انزوای حاکم بر آقای اوجالان نشکنیم و رفقای درون زندان آزاد را آزاد نکنیم، نمی‌توانیم مبارزه‌ی مشروع خود را یک گام پیش ببریم”.

‘به مبارزه ادامه خواهیم داد’

خانواده‌ی چلیک و دمیر، اشاره کردند که، علیه پیکر فرزندانشان جنایت جنگی صورت گرفته است. تاکید کردند، علیه سیاست فشار و نابودگرانه به مبارزه ادامه می‌دهیم‌.

پس از سخنرانی‌ها، با یک ویدو تصاویر چلیک و اوزون نشان داده شد. پس از این ویدو مراسم مذهبی اجرا شد.