برگزاری مراسم بزرگداشت سکینه جانسز در درسیم

مراسم بزرگداشت سکینە جانسز، یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کوردستان، بر سر مزار وی در درسیم برگزار شد.

مراسم بزرگداشت سکینە جانسز، یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کوردستان، بر سر مزار وی در درسیم برگزار شد. با حضور آحاد خلق در آرامستان، پلیس به این مراسم حمله کرد. یاد سکینه جانسز، یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کوردستان، که در ٩ ژانویه ٢٠١٣ در پاریس ترور شدە بود، در ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در درسیم و بر سر مزارش گرامی داشته شد. در مراسم بزرگداشتی که در ساختمان حزب برگزار شد، بنرهایی با تصاویری از فیدان دوغان و لیلا شایلمز که با ساکینه جانسز بە شهادت رسیدە بودند، به نمایش درآمد. به یاد این ٣ زن مبارز شمع روشن شد.

رئیس گروه نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها، مارال دانش بشتاش، اعضای جنبش زنان آزاد (TJA) و بسیاری از مردم شهرهای اطراف در این بزرگداشت شرکت کردند. مراسم بزرگداشت، به یاد جان باختگان مبارزه برای آزادی کوردستان و دموکراسی با یک دقیقه سکوت آغاز شد. سپس فیلمی درباره زندگی و مبارزات سکینه جانسز به نمایش درآمد.

حکومت قدرت زنان کورد را نمیپذیرد

مارال دانش بشتاش در این مراسم با بیان اینکه ترور پاریس رویدادی تصادفی نبوده است، گفت: ما می دانیم که قاتل راه را برای ترورهای دیگر نیز هموار کرد. ترور ٩ ژانویه تروری کور و  تصادفی نبود، اینچنین تروری نمیتواند عادی باشد. در این کشتار حافظه تاریخی، جوانان و فعالیت های دیپلماتیک هدف قرار گرفت. ما با این ترورها آشنایی داریم، اما ما هرگز از این ترورها درس نگرفتیم. در ترور پاریس زنان کورد هدف قرار گرفتند. حکومتها هرگز قدرت سازماندهی زنان کورد را نپذیرفته اند. در ٣ ژانویه ٢٠١٣ برای اولین بار مقامات دولتی به امرالی رفتند. در کوردستان، ترکیه و جامعه بین المللی از این دیدار حمایت شد. در واقع یک مسیر تازه برای حل مسالمت آمیز مسئلە در حال شکل گیری بود، اما متأسفانه ٦ روز بعد ترور اتفاق افتاد. آقای عبدالله اوجالان در جلسه گفته بود: این ترور یاد اور قتلعام درسیم است، قاتلان باید معرفی شوند. ما داستان جنگ را شنیدیم و این جنگ پایان نخواهد یافت.

 پس از برنامه یادبود، جمعیت می خواستند بر سر مزار سکینه جانسز حاضر شوند. اما مسیرهای ورود و خروج به آرامستان توسط پلیس، سربازان و نظامیان مسدود شد. آنها به بهانه ممنوعیت فعالیت و برنامه اجازه ورود جمعیت را به روستا ندادند. پلیس به جمعیت حمله کرد. نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها  پس از آن به آرامستان رفته و بر مزار سکینە جانسز گل گذاشتند.