دمیر: جامعه خشمگین و نگران است

جمال دمیر، وکیل دادگستری، انزوای شدید رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را نگرانکننده دانست و گفت: جامعه متشنج است، خواهان کسب فوری خبر از وضعیت امرالی است.

جمال دمیر، انزوای تشدید شدە بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را نگران کننده دانست و گفت: جامعه متشنج است، خواهان کسب فوری خبر از وضعیت امرالی است. ٢٢ ماه است که هیچگونە اطلاعاتی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دریافت نشده است. درخواست های وکلای دفتر حقوقی قرن نیز بی پاسخ مانده است.

جمال دمیر وکیل دادگستری گفت که بر اساس قوانین داخلی و توافقات بین المللی، هر زندانی باید در شرایط مناسب و منطبق با کرامت انسانی نگهداری شود. جمال دمیر گفت: طبق گزارش های کمیته پیشگیری از شکنجه، دولت ترکیه هیچ گامی از انزوا برنداشته است. همانطور که مشخص است از مارس ٢٠٢٠ هیچگونە دیداری با آقای اوجالان وجود نداشته است. ٢٢ ماه است کە اطلاعاتی در مورد صحت و سلامتی وی بدست نیامدە است.

وضعیت استثنایی است

دمیر وضعیت غیرمنتظره ای را که در سفر  کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه رخ داد را یادآور شد و گفت: این موضوع قابل قبول نیست. بررسی انزوای آقای عبدالله اوجالان یکی از وظایف بدیهی کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه است. آنها در این رابطە بە وظایف خود عمل نمی کنند. باید فوراً تحقیقات مربوط به جزیره را آغاز کنند. همچنین باید نتایج این تحقیقات را با مردم به اشتراک بگذارند. انزوای وی باید فوراً پایان یابد .

دمیر به نگرانی جدی افکار عمومی نیز اشارە کرد ەو گفت: کسی مستثنی نیست. به همین دلیل اضطراب و تنش به بالاترین حد رسیده است. جامعه بسیار هیجان زده و نگران است. می خواهد فوراً اطلاعاتی در مورد وضعیت آقای اوجالان دریافت کند. پایان انزوا هم در سیاست بین المللی و هم خاورمیانه  تعیین کننده خواهد بود بنابراین لازم است انزوا فورا پایان یابد.