در شنگال مراسمی برا ی گرامیداشت یاد منال مردین انقلابی برگزار شد

برای گرامیداشت یاد منال مردین انقلابی که 23 دسامبر 2022 در شهرستان تل‌عزیر از توابع شنگال به شهادت رسیده بود، مراسمی برگزار شد. در سخنانی که در مراسم بیان شدند گفته شد که جامعه‌ی ایزدی بایستی خائنان را در میان خود نپذیرد.

در شهرستان تل‌عزیر شنگال در 11 دی ماه منال مردین انقلابی بر اثر یک حمله ناگوار به شهادت رسید.

جامعه ایزدی با برگزاری مراسمی یاد و خاطره شهید منال را گرامی داشتند و قول انتقام دادند. این مراسم در آرامگاه شهید دلگش و شهید برخودان در کوه شنگال برگزار شد.

در این مراسم صدها نفر از مردم شنگال به همراه دهیاران، نمایندگان نهادها و سازمانهای اجتماعی حضور داشتند. مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام یاد شهدای راه آزادی آغاز شد. سپس مادران شهدا شمع روشن کردند و به سخنرانی پرداختند.

" خائنان را در میان خود نپذیرد "

ابتدا پاکیزه جلال به نمایندگی از سازمان خانواده شهدا صحبت کرد و با بیان اینکه نباید خائنان را در میان خود پذیرفت و گفت: بایستی هر چه زودتر افرادی را که هوال منال را هدف قرار دادند آشکار کنیم.

حسو ابراهیم رئیس مشترک هیئت اجرایی شنگال نیز در شخص شهید منال یاد تمام شهدای راه آزادی را گرامیداشت و اظهار داشت که به خاطر اینکه شهید منال درصدد بود تا درد و رنجی که جامعه‌ی ایزدی متحمل گشته، همچنین افرادی که مسبب فرمان 3 آگوست بودند را با قلمش شرح دهد مورد هدف قرار گرفت. حسو ابراهیم گفت: در برابر این حملات دست از مبارزه برنخواهیم داشت، کسانی که این خدمتگزاران جامعه ما را هدف قرار می‌دهند، حساب کارهای کثیف خود را خواهند داد. در این مدت اخیر بازگشت مردم به تل‌عزیر صورت گرفت، اما دشمن متخاصم این حمله را برای جلوگیری از بازگشت مردم ما انجام دادند.

"جامعه از شما حساب خواهد پرسید"

شمو خودیدا عضو شورای روسای عشایر شنگال گفت: اخیراً فعالیت‌هایی در شنگال جهت بی‌تاثیر ساختن حملات PDK و MİT صورت گرفتند، اما اکنون PDK و دولت ترکیه می‌خواهند به نحوی دیگر اعمال کثیف‌شان را علیه مردم ما انجام دهند. ما به کسانی که همدست دشمن میشوند می‌گوییم که در مقابل مردم حضور پیدا خواهید کرد و این جامعه از شما حساب خواهد پرسید. یکایک کسانی که در به شهادت رساندن رفیقمان دست داشتند دستگیر خواهند شد و چهره‌ی پلیدشان بر همه آشکار خواهد شد.

"مردم ما باید در بین‌شان جایی به خائنان ندهند"

وطها رشو به نمایندگی از جنبش آزادی زنان ایزدی نیز با یادآوری قتل‌عام پاریس اعلام کرد که این دو حمله تفاوتی با یکدیگر ندارند و با یک هدف واحد انجام شدند و گفت: اما برای مردم ما بزرگترین نقص این است که در بین خودمان برای خائنان جای باز می‌کنیم. برای اینکه این حملات تکرار نشوند، مردم ما باید سازماندهی‌اش را گسترش دهند و این نقشه‌ها را شکست دهند.

مراسم با سردادن شعارهای «شهدا نمی‌میرند» به پایان رسید.