دولت اشغال‌گر ترکیه یک خودروی غیرنظامی را در بنار قندیل مورد هدف قرار داد

پهباد دولت اشغال‌گر ترکیه در نزدیکی روستای اینزه‌ در بنار قندیل یک خودرو را بمباران کرد و به گفته‌ی‌ ریاست مشترک شهرداری بنار قندیل این حمله هیچ آسیب و صدمه‌ی جانی در پی نداشته است.

ظهر امروز در نزدیکی روستای اینزه‌ در بنار قندیل دولت اشغال‌گر ترکیه با پهباد یک خودروی غیرنظامی را مورد هدف قرار داد.

در این رابطه، سروین جلال ریاست مشترک شهرداری بنار قندیل به خبرگزاری روژنیوز اعلام کرده است: “امروز پهباد دولت اشغال‌گر ترکیه در نزدیکی روستای اینزه‌ در بنار قندیل یک خودروی غیرنظامی را بمباران کردندن و خوش‌بختانه این حمله به جز خسارت مادی، هیچ آسیب و صدمه‌ی جانی در پی نداشته است”.

به این نیز اشاره کرده است، خودرو متعلق به شهروندی غیرنظامی که مغازه‌دار است، در زمان بمباران، خودرو را نیز جلوی مغازه‌ی خود پارک کرده بود.

ریاست مشترک شهرداری بنار قندیل اعلام کرد به جز این خودرو مکان دیگری نیز در بنار قندیل بمباران شده است اما تا کنون مکان بمباران مشخص نشده است.

در ۵ سپتامبر نیز ماشین باری در نزدیکی شهرداری بنار قندیل مورد هدف قرار گرفت و خسارات زیاد مادی به شهرداری بنار قندیل و شهروندان وارد کرد.