دوران کالکان: سیاست راهبردی ٢٠٢٢ جنگ انقلابی خلق است

کالکان به اهمیت مبارزات سالجاری اشاره کرده و نوشته است: "این مبارزه بر برابر فاشیسم آ‌.ک.‌پ- م.‌ه.‌پ در واقع علیه بنیان سیاست نسل‌کشی و استعمار است. چنین مبارزه‌ای می‌باید منسجم باشد."

دوران کالکان عضو کمیته اجرایی حزب کارگران کوردستان طی مطلبی که در وبسایت رسمی پ.‌ک.‌ک منتشر شده است سیاست راهبردی جنبش در برابر شدیدترین موج حملات دشمنان را "جنگ انقلابی خلق" بیان کرده و می‌گوید هدفشان پیروزی در سالجاری میلادی است.

دوران کالکان، عضو کمیته اجرایی پ.‌ک‌.ک به حساسیت برهه کنونی در شرایطی که ترکیه می‌خواهد با شدت عمل هر حرکتی را نابود کند پرداخته و می‌نویسد: "می‌خواهند جلوی تحولات چهاربخش کوردستان را بگیرند تا وقوع انقلاب آزادی الگویی برای انقلاب دمکراتیك خاورمیانه نباشد. در پشت این حملات چنین حقیقتی نهفته است و در ورای آن ارتجاع جهانی و منطقه‌ای."

او با تصریح آنکه طرف‌های متعددی از طریق نقشه پاکسازی پ.‌ک‌.ک سعی در ابقای زمامداری خود دارند می‌نویسد: "طیب اردوغان- آ.ک‌.پ بقای حکمرانی خود را منوط به این کرده‌اند. تنها از این راه می‌توانند اختلافات و جنگ داخلی را به کناری نهاده و باهم متفق شده و پشتیبانی قدرت‌های بین‌المللی را کسب کنند. هدفشان این است. در کانون این ائتلاف آ.‌ک.‌پ- م‌.ه‌.پ و پ.‌د.‌ک وجود دارند."

کالکان می‌افزاید: "برای آ‌.ک.‌پ و اردوغان ماندن در قدرت معادل تداوم موجودیت است. همانند مسأله هستی و نیستی. روزی که قدرت را از دست بدهد مصادف با کوچ آن از جهان خواهد بود. در اثر آگاهی از این وضع است که با همه می‌ستیزد. بسیاری معتقدند آ.ک.‌‌پ تا به آخر خواهد جنگید. حتی اگر در انتخابات شکست بخورد با امتناع از کناره‌گیری از قدرت به نیروهای شبه‌نظامی خود برای جنگ متوسل می‌شود."

عضو شورای اجرایی پ‌.ک.‌ک با این توضیحات به اهمیت مبارزات سالجاری اشاره کرده و نوشته است: "بنابراین ٢٠٢٢ با راهبرد جنگ انقلابی خلق، یک سال مملو از جنگ و مقاومت همه جانبه است. این مبارزه بر برابر فاشیسم آ‌.ک.‌پ- م.‌ه.‌پ در واقع علیه بنیان سیاست نسل‌کشی و استعمار است. چنین مبارزه‌ای می‌باید منسجم باشد."

اینکه بگوییم "هدف حمله قرار داریم و می‌باید دست به دفاع بزنیم" را کالکان کافی ندانسته و تصریح می‌کند باید یک مبارزه انقلابی فعالانه برای رسیدن به پیروزی در سال ٢٠٢٢ انجام داد.

او با پیشبینی تداوم منازعات کنونی در منطقه می‌نویسد: "جنگ و اختلاف میان نظام جهانی و دولت-ملت‌های سلطه‌خواه ادامه دارد. چنین وضعیتی برای برداشتن گام‌های انقلابی یک فرصت فراهم می‌کند. در این میان شرایط کوردستان به عنوان یک پیشرو عملی و فکری دارای اهمیت است. انقلاب در کوردستان از یک مأموریت، نقش و مسئولیت تاریخی برخوردار است. پیروزی انقلاب آزادی در کوردستان جلوی کنفدرالیسم دمکراتیك خاورمیانه را خواهد گشود."