فراخوان پ.ک.ک به اتحادیه میهنی کوردستان: اجازه ندهید مشکلات پیش رو به ی.ن.ک آسیب وارد کنند

کمیته روابط خارجه پ.ک.ک: اعتقاد و انتظار ما این است که بحران‌های اتحادیه میهنی از راه مکانیزمی که در کنگره این حزب تعیین شده است و بر اساس قوانین داخلی و احساس مسئولیت ملی و میهنی حل شوند.

کمیته‌ی روابط خارجه حزب کارگران کوردستان (پ‌.ک.ک) در رابطه با تنش‌های اخیر که در اتحاد میهنی ایجاد شده است فراخوانی را خطاب به اتحادیه میهنی کوردستان منتشر کرد.

متن فراخوان پ.ک.ک به شرح زیر می‌باشد:

"در روزهای اخیر بحران مدیریتی در اتحادیه میهنی کوردستان به وجود آمده و به نظر می‌رسد این بحران روز به روز بیشتر گسترش می‌یابد. اعتقاد و انتظار ما این است که این بحران از راه مکانیزم‌هایی دارای قدرت تصمیم گیری که در کنگره انتخاب شده‌اند و همچنین بر اساس قوانین داخلی و احساس مسئولیت ملی و میهنی حل شوند.

اتحادیه میهنی کوردستان به عنوان حزبی که توسط مام جلال طالبانی تاسیس شده است، هم در زمینه‌ی مبارزات ملی و میهنی و هم در زمینه‌ی دمکراسی و حقوق و آزادی دارای موضع‌گیری‌های مهمی بوده است. از دیدگاه کوردها و همچنین دوستان آنها، اتحادیه میهنی کوردستان همچنان دارای همین نقش می‌باشد. آنچه مهم است این است که مسائلی که در روزهای اخیر پیش آمده‌اند، بر اساس درک متقابل و گفتوگو در چهارچوب مکانیزم دارای قدرت تصمیم‌گیری حزب حل شوند. اتحادیه میهنی کوردستان نه فقط در باشور کوردستان بلکه در بخش‌های دیگر کوردستان و در هر جایی که کوردها در آنجا زندگی می‌کنند، دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ی خود است. همچنین هم در مبارزات اتحاد ملی و هم حل مسائل داخلی کوردها از راه دمکراتیک و دیالوگ دارای نقشی مشخص است. ما معتقدیم باید به عنوان پاسخی برای این نقش و این انتظارات بدون آنکه زمان را هدر دهند، اجازه ندهند این مسائل عمیق‌تر شده و هر چه زودتر آنها را حل کنند. با توجه به وضعیت منطقه، آنچه مشخص است، این است که دستاوردهای خلق کورد در حال از بین رفتن هستند. در چنین شرایطی بهتر آن است که مسائل داخلی بدون آنکه عمیق‌تر شوند و بدون آنکه طیف‌ها و طرف‌های گوناگون یکدیگر را متهم کند و به ارزش‌های دمکراتیک یکدیگر لطمه وارد کنند، از راه ارگان‌های دارای قدرت تصمیم‌گیری حزبی حل شوند، در غیر این صورت این مسائل هم تاثیر منفی بر اتحادیه میهنی خواهند گذاشت و هم سبب تضعیف کارها و برنامه‌هایی که برای مرحله‌ی آینده در نظر گرفته شده‌اند، خواهند شد. این امر هم بر اتحاد میهنی ضرر وارد خواهد کرد و هم به مسئله‌ی آزادی و دمکراسی خلق کورد لطمه خواهد زد.

ما به عنوان حزب کارگران کوردستان همیشه نقش و تاثیر اتحادیه میهنی کوردستان در مبارزات آزادی‌خواهی خلق کورد را با اهمیت دانسته‌ایم و همیشه وابسته به احساس دوستی و رفاقت میان آقای مام جلال طالبانی و ماموستا ابراهیم احمد و رهبر عبدالله اوجالان بوده‌ایم و نظرات آنها را برای حل مسائل از راه درک متقابل اساس قرار داده‌ایم. در آینده نیز برای آنکه نقش اتحادیه میهنی بر این اساس پیش رود، هر وظیفه و مسئولیتی که به عهده‌ی ما قرار داده شود، آن را انجام خواهیم داد. مسائل اخیر نیز برای آنکه سبب خوشنودی دشمنان خلق کورد و متضرر شدن اتحادیه میهنی کوردستان نشوند، هر چه زودتر باید حل شوند."