فرماندهی ه.پ.گ: دولت ترکیه در مقابل نیروهای گریلا درمانده شده است

رستم بوتان فرمانده‌ی ه.پ.گ اعلام کرد، دولت ترکیه در مقابل نیروهای گریلا درمانده شده و علیرغم بکارگیری سلاح شیمیایی نتوانسته است وارد تونل‌های جنگی شود. وی همچنین اعلام کرد، گریلا تنها از خود دفاع نمی‌کند، بلکه ضربات سنگینی نیز به دشمن می‌زند.

رستم بوتان فرمانده‌ی ه.پ.گ اعلام کرد، مقاومت چندین ماهه‌ی گریلا علیه حملات دولت ترکیه مایه‌ی افتخار است. وی گفت؛"آنها راه انقلاب زاگرس هستند."

رستم بوتان فرمانده‌ی ه.پ.گ گفت: گریلا در مدت ۶ سال گذشته بر اساس روش‌های نوین خود را بنیاد نهاد و این‌گونه دولت ترکیه را درمانده و بیچاره کرده است. مهم نیست که دشمن تا چه حد بە تکنیک و ابزار مدرن جنگی خود افزوده باشد، بلکه مهم راه و روش‌هایی است که برای خنثی نمودن این تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های نوین ایجاد شده است. رستم بوتان فرمانده‌ی ه.پ.گ در رابطه با مقاومت و مبارزات زاگرس با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

"سنت 'مقاومت زندگیست' ادامه دارد"

رستم بوتان فرمانده‌ی ه.پ.گ یاد شهدای ورخل، تپه سور و زندورا را گرامی داشته و اعلام کرد، مبارزاتی که اکنون انجام می‌شود، نتیجه‌ی تجربه‌ی ۴۰ سال مبارزات ماست. وی گفت: رفقای ما مانند کمال و مظلوم ها "مقاومت زندگی است"، را برای خود اساس قرار دادند. مبارزات و مقاومتی که با شعار "مقاومت زندگی است" و" زندگی با مقاومت به پیروزی می‌رسد"، در زاگرس، متینا و زاپ ادامه دارد. به ویژه طی ۶ ماه گذشته علیه جنگ دولت فاشیست ترکیه مبارزاتی بی مانند انجام می‌شود.

"هیچ چیز دیگری وجود ندارد تا از آن علیه گریلا استفاده کنند"

رستم بوتان همچنین اعلام کرد، حملات دولت ترکیه از سال ۲۰۱۶ تا کنون در حال افزایش است. وی گفت: از همه‌ی فرصت‌ها و توان و نیروی خود استفاده کردند تا نیروهای گریلا را از بین ببرند. هیچ چیز دیگری باقی نمانده است که آنها از آن استفاده نکرده و آن را امتحان نکرده باشند. علی‌رغم همه‌ی اینها، آنها نتوانستند هیچ نتیجه‌ای به دست بیاورند. به ویژه از سال ۲۰۱۸ پس از آنکه گریلا خود را از نو بنیاد نهاده است، دیگر آنها به بن‌بست رسیده و ناامید شده‌اند. نه هواپیماهای جاسوسی و نه جنگنده‌ها و نه گاز شیمیایی هیچ نتیجه‌ای برای آنها به دست نیاورده است. در حقیقت در برهه ۶ سال گذشته و در سالهای اخیر که نیروهای گریلا بر اساس راه و روش نوین خود را دوباره سازماندهی کردند، دولت ترکیه درمانده شده و هر کاری که کرده است نتوانسته است مانع از عملیات‌های گریلا شود. دشمن هر چقدر که تکنیک‌ها و تکنولوژی جنگ خود را افزایش دهد، نیروهای گریلا نیز روش‌ها و ابزارهای شکستن و خنثی نمودن این تکنیک‌ها و ابزار را افزایش خواهند داد.

"گریلا فقط در حال دفاع نیست"

رستم بوتان همچنین اعلام کرد، مدت ۶ ماه است دولت ترکیه با اسلحه و تکنولوژی پیشرفته و به ویژه با استفاده از سلاح شیمیایی به طور مداوم حمله می‌کند. وی گفت: دولت ترکیه از هرگونه راه و روش پلید و کثیف جنگی استفاده کرده است تا آنها وارد تونل‌های جنگ شوند. حتی در جنگ میان حکومت‌ها تا این حد از سلاح و مهمات استفاده نمی‌شود. یعنی از اینجا می‌توانیم بفهمیم که دولت ترکیه در مقابل تاکتیک گریلا و مبارزات آنها درمانده شده است. این دولت، دولتی است که نمی‌تواند مقاومت گریلا را شکست بدهد به همین دلیل در اساس چندین روش کثیف و پلید جنگی را به کار می‌گیرد که سلاح شیمیایی یکی از این روش‌هاست. اما علی‌رغم همه‌ی این‌ها گریلا در مقابل حملات با سلاح شیمیایی درمانده نشده و با تاکتیک‌های گوناگون عملیات‌های کمین‌گذاری انجام داده‌اند.

عملیات‌های گریلا نتایج بسیار خوبی داشت. اینگونه عملیاتها توسط یژا ستار انجام شد که پیشاهنگی آن را بر عهده داشت. در وان، گور، بوتان، متینا و زاگرس عملیات‌های مستقلی انجام شد. یعنی گریلا فقط در جایگاه دفاعی نبود. یعنی گریلا هم از خود دفاع کرد و هم در چندین منطقه علیه دشمن عملیات‌هایی انجام داد. در بسیاری مناطق ضربات سنگینی به دشمن وارد شد و اسلحه و  مهمات دشمن به دست نیروهای گریلا افتاد. همه‌ی اینها در نتیجه‌ی نو شدن گریلا در عصر حاضر بود.

"تاکتیک گریلا بسیار گسترش یافته و پیشرفت کرده است"

رستم بوتان فرمانده‌ی ه.پ.گ اعلام کرد، گریلا که با فلسفه‌ی آپویی خود را سازماندهی کردند، مدت ۶ ماه است مقاومتی بی‌مانند انجام می‌دهند. وی همچنین گفت: در مام رشو و شهید سردار و زندورا رفقا اجازه ندادند دشمن پیروز شود. در کوهستان سرخ و ورخل مقاومتی بزرگ انجام دادند. در کوهستان سرخ در وجود رفیق بوتان مبارزاتی بزرگ انجام شد. دشمن هرچند می‌خواست پیشروی کند اما هدف قرار گرفته و ناچار به عقب‌نشینی شد. در ورخل نیز مدت ۴ ماه است که مقاومت ادامه دارد و دشمن نمی‌تواند وارد تونل‌ها شود. رفقا علیه دشمن عملیات‌های گوناگونی انجام می‌دهند. از لحاظ تاکتیک پیشرفت بزرگی وجود دارد. در جنگ تونل‌ها و یگان‌های ویژه و تیم‌های گریلا در منطقه تاکتیک‌های مهم و گوناگونی به کار گرفتند. با این راه و روش‌ها تا کنون در همه‌ی مناطق جنگ ادامه دارد. رفقا هم در داخل تونل‌ها و هم در خارج ضربات سنگینی به دشمن زده و نتایج خوبی به دست آورده‌اند.

"ما به اراده و موضع‌گیری آنها افتخار می‌کنیم"

رستم بوتان فرمانده‌ی ه.پ.گ اعلام کرد، مقاومت گریلا جای افتخار و سربلندی است. وی گفت: این مقاومت در ابتدا در وجود رفقا جومالی، دیانا، ماهر، بوتان، دلژین و سرحد قدرتمند شد. باید این مسئله بیان شود، نه تنها خلق کورد بلکه همه‌ی خلق‌هایی که می‌خواهند آزاد شوند، اکنون همه نگاه‌های آنها به نیروهای گریلا در ورخل معطوف است. رفقایمان همیشه در خاطر و یاد ما باقی خواهد ماند. ما به اراده و موضع‌گیری آن افتخار می‌کنیم این روح و اراده و روحیه‌ای که رفیق شورش از خود نشان داد، امروز در زاگرس ادامه دارد و به دشمن ضربه می‌زند. گریلا بر راه مقاومت است. بدون شک این مقاومت نتایج مهم و سرنوشت‌سازی به دنبال خواهد داشت.

فرمانده رستم بوتان در پایان سخنانش یاد گریلاهایی که در مقاومت شهید شدند را گرامی داشت و به رفقایی که در حال جنگ و مبارزه هستند، سلام و درود فرستاد.