گلان فهیم: خلق کورد و زنان دوباره همبستگی خود در برابر ذهنیت حکمفرما را نشان دادند

فهیم به بستگان شلیر رسولی و ژینا امینی تسلیت گفت و با عموم خلق کورد و زنان مبارز ابراز همبستگی کرد

گلان فهیم، رئیس مشترک جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) در گفتگویی با برنامه "هلی سه" تلویزیون آرین به سئوالات  "پیشوا زاگرس" پاسخ داد.

گلان فهیم ابتدا به بستگان شلیر رسولی و ژینا امینی تسلیت گفت و با عموم خلق کورد و زنان مبارز ابراز همبستگی کرد.

رئیس مشترک کودار گفت: به دنبال واقعه جانباختن شلیر رسولی تاکنون مردم ما تاکنون سر پا هستند و نارضایتی خود را بیان می‌کنند. ما به این اعتراضات و یکایک کسانی که در آن حضور دارند درود می‌فرستیم.

وی تأکید کرد خلق کورد و زنان دوباره همبستگی خود در برابر ذهنیت حکمفرما را نشان دادند و یک گام دیگر به سوی آزادی برداشتند.

گلان فهیم ادامه داد آنچه که رخ داد براستی دردآور بود. با نگاهی به هر دو زن که اخیرا جانشان را از دست دادند ما می‌توانیم بسیاری از زنان دیگری را ببینیم که در طول تاریخ مبارزه آزادی زن کوشیدەاند، مقاومت کرده‌اند و دست به عصیان در برابر مردسالاری زده‌اند.

وی با نقل قولی از رهبر آپو، این جمله که "قرن بیست و یکم قرن زنان خواهد بود"، را بازگو کرد و گفت زنان برای نخستین بار است که تاریخ آزادی خود را می‌نویسند زیرا این تاریخ سابقا هیچوقت نوشته نشده بود.

گلان فهیم، حکومت ایران را عمیقا نابرابر و به دور از بطن آزادی توصیف کرد و آنرا دارای ذهنیتی دولتگرا دانست که بر پایه جنسیت‌گرایی و ملیت‌گرایی استوار شده و می‌خواهد تکثرات هویتی در خاک ایران را یکدست‌سازی کند.

رئیس مشترک کودار، ارکان نظام مانند ولایت فقیه و مجلس خبرگان را زیر سئوال برد و گفت وقتی نظر این نهادها فرای قانون و اجرایی می‌باشد، به این معناست که فقط مردان برای همه چیز تصمیم می‌گیرند. وی ماهیت حکومت ایران را زن‌ستیز عنوان کرد و گفت حکومت همیشه از زنان بیم دارد و برای جلوگیری از سازمان‌یافتگی و فعالیت زنان دست به سرکوب با توجیه قانونی می‌زند.

گلان فهیم با اشاره به ناعدالتی و نابربری‌های اعمال شده علیه تمامی زنان ایران گفت که زنان کورد به خاطر ملیت خود نیز تحت فشارهای مضاعف قرار دارند. هم کورد و هم زن بودن زنانی مانند شلیر مریوانی و ژینای سقزی باعث می‌شود که به ماهیت فاشیست، اشغالگر، نسل‌کش و جنسیت‌پرست حکومت پی ببریم.

رئیس مشترک کودار موضعی که مردم معترض اتخاذ کردند را قابل توجه دانست و گفت مضمون شعارهای مردم بسیار معنادار است که می‌تواند الگویی برای سایر جوامع باشد.