گرامیداشت یاد و خاطره شهید رِزان جاوید در سنه

مادران صلح سنه در مراسمی جمعی با آرمان‌های فرمانده رِزان جاوید تجدید میثاق کردند.

در پنجمین روز تعزیه شهید رِزان در مهاباد، مادران صلح سنه با برگزاری مراسمی جمعی در شهر سنه یاد و خاطره فرمانده شهید یوسف ربانی با کد سازمانی رِزان جاوید را گرامی داشتند.

٢١ مادر صلح سنه با بدست گرفتن عکس شهید رِزان به مبارزه وی ادای احترام کردند. مادران شعار «شهید نامرن» را سردادند.

شایان ذکر است رِزان جاوید از پیشاهنگان جنبش آزادی کوردستان در روژهلات و رئیس مشترک سابق کوداار روز ۶ آگوست/ ١۵ مردادماه در حمله پهپادی رژیم متجاوز ترک در قامشلو به شهادت رسید.