گریلای اهل بهدینان: بهدینان باید بپا خیزند

روکن دلگش گریلای یژا ستار از مردم بهدینان به ویژه عشیره زیباری درخواست کرد که اسارت و تسلیم را قبول نکنند و علیه دشمن بپاخیزند.

روکن دلگش گریلا یگان‌های آزاد زنان (YJA-Star) اعلام کرد، خلق و گریلا با هم علیه اشغالگران مبارزه کرده و بدون شک پیروز خواهند شد.

این گریلای یژا ستار که مدت ۱۳ سال است گریلا می‌باشد، با خبرگزاری فرات  مصاحبه‌ای انجام داد.

روکن دلگش اعلام نمود، ارتش ترکیه پس از هفتانین،خاکورک و گاره حملات گسترده‌ای علیه آواشین، زاپ و متینا را آغاز کرده است، اما با مقاومتی بزرگ مواجه شده و پاسخ این حملات داده می‌شود.

وی گفت؛"ما به خاطر خلقمان در اینجا هستیم. ما جان خود را فدا می‌کنیم"، وی همچنین گفت؛"حملات ارتش ترکیه خارج از همه‌ی معیارهای اخلاقی می‌باشد."

روکن دلگش در ادامه چنین اعلام کرد؛"ارتش ترکیه علاوه بر به کارگیری اسلحه‌ی شیمیایی، با وحشیانه‌ترین روش‌ها حملات خود را انجام می‌دهد، اما علیرغم همه‌ی این‌ها نمی‌تواند مقاومت را شکست دهد". وی همچنین گفت؛"هر کدام از رفقای ما با ۳۰ سرباز ارتش ترکیه مقابله می‌کنند. پیروزی با مقاومت بزرگ به دست خواهد آمد. ما هر چقدر در مورد این مقاومت صحبت کنیم، باز هم نتوانسته‌ایم به طور کامل آن را بیان کنیم و حق آن را ادا نکرده‌ایم."

روکن دلگش گریلای یژا ستار که خود اهل بهدینان است گفت، از مردم بهدینان درخواستی دارد. وی گفت؛"خلق ما در بهدینان نباید این اسارت را بپذیرند و باید قیام کنند. من می‌دانم مردم ما در بهدینان تحت فشار هستند، اما نباید خود را درمانده ببیند. به ویژه عشیره‌ی زیباری باید این فشارها و اسارت را نپذیرند. اگر مردم و نیروهای گریلا یکی شوند، بدون شک پیروزی بدست خواهد آمد."