گریلای یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان: جوانان کوردستان موظف به دفاع از خلق کورد هستند

میرخاس آسوس گریلای ی.ر.ک در مورد مقاومت گریلا علیه حملات دولت ترکیه اعلام کرد، پشتیبانی خلق ضروری است. وی همچنین اعلام کرد؛"نباید خلق ما فقط نظاره‌گر این جنگ باشند بلکه باید در این مقاومت شرکت کنند."

میرخاس آسوس گریلا یگانهای مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) در مورد حملات اشغالگرانه و مبارزات گریلا با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

گریلا میرخاس آسوس در مورد حملات اشغالگرانه علیه خاک کوردستان صحبت کرده و گفت؛"این اشغالگری‌ها ادامه‌ی حملات اخیر نیستند، بلکه این اشغالگری‌ها تاریخی طولانی دارند و به همین دلیل باید در طول تاریخ به خوبی این اشغالگری‌ها درک شوند. به علت ثروتمند بودن و غنای جغرافیای ما اشغالگران چشم طمع به میهن ما دوخته‌اند به همین دلیل ما باید حقایق را به خوبی ببینیم و درک کنیم. همانطور که رهبر آپو می‌گوید، «انقلاب ذهنی و فکری مهمترین انقلاب است»، آن هم با درک و شناخت اشغالگران ممکن می‌شود."

گریلا میرخاس آسوس در مورد سیاست رژیم ایران علیه خلق کورد گفت؛"رژیم ایران می‌خواهد، خلق کورد را از لحاظ فکری و همچنین از لحاظ فیزیکی از بین ببرد". وی همچنین گفت؛"زمانی که موضوع کوردها باشد، همه‌ی نیروهای اشغالگر کوردستان با هم متحد می‌شوند. رژیم اشغالگر ایران برای آنکه بتوانند خلق کورد را پاکسازی کند، به جنگ ویژه روی آورده است. خلق کورد دارای تاریخی قدیمی است و رژیم ایران نیز می‌خواهد آن را از بین ببرد، به همین دلیل می‌خواهد فکر و تاریخ و گذشته‌ی خلق را از بین ببرد و مردم را بدون هویت بگذارد و جامعه نیز اینگونه نخواهد توانست سرپا بماند."

گریلا میرخاس همچنین گفت، نباید فریب خائنان و دشمنان را خورد. وی گفت؛"این جنگ که اکنون در جریان است، فقط جنگ گریلاهای کوردستان نیست، جنگی است که سرنوشت خلق کورد را مشخص می‌کند. هیچ کس نباید با صحبت کردن خود را فریب دهد. برای دشمنان هیچ تفاوتی وجود ندارد. کوردها در هر جایی که باشند، مستقیماً به آنها حمله می‌کنند."

میرخاس آسوس در ادامه به این مسئله اشاره کرد که نباید خلق کورد خط نظاره‌گر این مقاومت باشند. وی گفت؛"ما در چنین مرحله‌ای قرار داریم که باید همه به وظیفه و مسئولیت خود عمل کنند. گریلا با روش‌های نوین هر روز ضربات سنگینی به دشمن وارد می‌کند. ضروری است که در این زمان و در این مرحله خلق کورد نیز نیروهای خود را سازماندهی کرده و اشغالگران را از کوردستان بیرون کند. علیه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه که با پیشرفته‌ترین تکنولوژی انجام می‌شود، گریلا با اراده و روحیه‌ای بزرگ مقاومت می‌کند. بدون شک سرچشمه‌ی این مقاومت فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو است. یک سرچشمه‌ی دیگر این مقاومت خلق ماست. برای آنکه اشغالگری شکست بخورد، باید خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان به ویژه در باشور کوردستان از گریلا پشتیبانی کند. در مقابل اشغالگری باید دارای موضع‌گیری باشند و سکوت نکنند. سکوت بزرگترین شرم برای کوردها است."

میرخاس آسوس گریلای ی.ر.ک در پایان سخنانش به طور ویژه از جوانان درخواست کرد، تا در مقابل اشغالگری به پا خیزند و به صفوف گریلا بپیوندند.

گریلا میرخاس آسوس همچنین گفت؛"وظیفه‌ی جوانان این است که از میهن خود دفاع کنند. ما به عنوان گریلاهای کوردستان به خود باور داریم  و به پشتیبانی خلقمان نیز معتقد هستیم. ما باهم علیه اشغالگری مبارزه می‌کنیم، چون زمان، زمان مقاومت است."‏