ه.پ.گ یاد و خاطره چهار گریلای شهید عرصه وان را گرامی داشت

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای با انتشار هویت چهار گریلای شهید عرصه وان مراتب همدردی خود را با خانواده‌های آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام کرده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت چهار گریلای شهید عرصه وان در سال ٢٠١٧ را اعلام کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"روز ۶ ژانویه ٢٠١٧/ ١٧ دی ١٣٩۵ هوالانمان در کمپ زمستانه با ریزش بهمن روبرو شدند. ما یاد و خاطره هوالانمان خیری، أشرف، دلدا و دلشاد را که در این حادثه به شهادت رسیدند زنده نگاه می‌داریم.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: عزیز أرکلچ

   کد سازمانی: خیری آزادی

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: گُلبهار - عبدالهادی

  تاریخ و محل شهادت: ۶ ژانویه ٢٠١٧ – وان

   نام و نام خانوادگی: ثروت شَن

   کد سازمانی: أشرف وان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: هنار - احمد

  تاریخ و محل شهادت: ۶ ژانویه ٢٠١٧ – وان

   نام و نام خانوادگی: یوسف گُلو

   کد سازمانی: دلدا بوتان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: نعیمه - مظفر

  تاریخ و محل شهادت: ۶ ژانویه ٢٠١٧ – وان

   نام و نام خانوادگی: طیفون اُکتان

   کد سازمانی: دلشاد بریتان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: صباحت - رشید

  تاریخ و محل شهادت: ۶ ژانویه ٢٠١٧ – وان

خیری آزادی

 

أشرف وان

 

ه.پ.گ در ادامه بیانیه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلایی چهار گریلای شهید عرصه وان تجلیل به عمل آورده و با تأکید بر پایبندی به آرمان‌های والای شهدا در پایان می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی هوالان خیری، أشرف، دلدا و دلشاد و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."