هفتن: ایجاد جبهه دمکراتیک سراسری یک ضرورت است

مظلوم هفتن در گفتگو با خبرگزاری فرات با اشاره به اعتراضات در روژهلات و ایران بر لزوم شکل‌گیری جبهه دمکراتیک عمومی و در کوردستان نیز ایجاد جبهه کورد و کوردستانی تأکید کرد.

مظلوم هفتن، عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) تظاهرات و خیزش سراسری در روژهلات کوردستان و ایران را مورد ارزیابی قرار داد.

هفتن در آغاز سخنان خویش اظهار کرد:"ابتدا به خلقمان و خانواده کسانی که در اعتراضات جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گویم و برای مجروحین آرزوی سلامت دارم. به همه کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند، سلام و درود می‌فرستم. شرایطی که اکنون به وجود  آمده‌است، رخدادی عادی نیست و باید زیر نظر گرفته شود و یک مورد از موارد متعدد می‌باشد. در نتیجه بی‌عدالتی و وحشی‌گری حکومت ایران علیه خلق ایران این شرایط به ‌وجود آمده است و نمونه‌های دیگری نیز هستند و گورستان‌های بسیاری وجود دارد. خلقی که در راستای عدالت و دادخواهی و برای مبارزات علیه ظلم و ستم دست به مبارزه زده و رژیم را رد کرده‌اند، در این راستا با آنها برخورد شده و مفقود شدند، تعداد آن‌ها یکی دو نفر نیست، بی‌شمار هستند. اما امروز خلق هوشیار شده‌ است. هم هوشیار هستند و هم مطالباتی دارند. در گذشته اگر رخدادی روی می‌داد یا وحشیگری انجام می‌شد، خلقمان آن را نمی‌پذیرفت و مانند امروز مطالبات خود را اعلام می‌کرد. امروز نیز قتل ژینا رخ داد و خلقمان به آن اعتراض کرده و خواستار پایان وحشیگریست.

مظلوم هفتن عضو مجلس پژاک با اشاره به ماهیت رژیم ایران گفت:"ماهیت رژیم ایران ماهیتی استبدادی، وحشیانه و فاسد است. جامعه و تمامی جهان به ماهیت این نظام پی برده است. اگر امروز نگاهی بیندازیم، چه در منطقه و چه در جهان همه انسان‌ها، اقشار مختلف و حتی ملیت‌های مختلف جهان، نه ‌فقط خلق ایران بلکه همه خلق‌های جهان، حتی خلق‌های آزادی‌خواه و دمکراتیک دیگر در حال بلند نمودن صدای شعار علیه رژیم [ایران] و نشان‌دادن موضع‌ خود هستند. آن‌ها می‌خواهند ماهیت این حکومت را محکوم نمایند. یعنی حکومتی که علیه زن، زندگی و آزادی است. به‌همین دلیل امروزه خلق‌ها این حقیقت را خاطرنشان کرده‌اند و سمبل پیروزی خود را مشخص نموده‌اند. بر این اساس می‌گویند" زن، زندگی، آزادی"، چرا؟ چون می‌دانند حکومت علیه زنان است، به‌همین دلیل می‌گویند، زن. بر این اساس باید از حقوق، هویت و وجود زن‌ها صیانت شده و براساس حقیقت معنای آن مبارزه کنند. زن و زندگی به این دلیل است که حکومت و آخوندها هیچ معنا و مضمونی برای زندگی مردم باقی نگذاشته‌اند. خلقی که نان، کار و زندگی شرافتمندانه دارند، درحقیقت فلسفی، امروز نان ندارند، خانه ندارند و زندگی برای آن‌ها باقی نمانده‌است. آن‌ها خواستار آزادی هستند. چون حکومت در اساس علیه آزادی است و دمکراسی را نمی‌پذیرد و براساس اسارت و بردگی خلق حکومت خود را اداره می‌کند و به همین دلیل خلق سمبلی برای خود پیدا کرده و از ته دل می‌گویند" زن، زندگی، آزادی" و این رمزی است برای پیروزی. بدون‌شک بسیار باارزش است و باید برای آن ارزش بسیاری قائل بود.

همچنین هفتن به اهمیت و معنی نقش سرکرده‌ها و شرکت در اعتراضات و تظاهرات اشاره کرد و گفت:"امروز سران این قیام آن‌هایی هستند که حقیقت رژیم را درک کرده‌اند، به‌ویژه زنان و جوانان که  نیروی اساسی و دینامیک جامعه‌ هستند که پیشاهنگی جنبش را برعهده دارند و برای زندگی شکوهمندانه و استانداردهای آزادی آماده هستند تا باج دمکراسی را بدهند. آن‌ها شاهد شکنجه، دستگیری و کشتار و مجروح نمودن بودند، اما به‌هیچ‌وجه این وحشیگری و بی‌عدالتی و زندگی همراه با بردگی را نمی‌پذیرند.

جامعه باید آماده باشد

بدون‌شک اعتراضات امروز ویژگی‌های مشخصی دارند هرچند قبلاً نیز قیام‌ها و اعتراضات علیه حکومت وجود داشته و خلق با شیوه‌های گوناگون مطالبات خود را اعلام نمودند. امروز نیز همان چیزها را تکرار می‌کند و ادامه همان پیام‌ها و درخواست‌ها است. اما برخی ویژگی‌ها وجود دارد که با ارزش هستند. باید خلق آن‌ها را پیش برده و از آن‌ها دفاع کند و آن‌ها را گسترش دهد. یکی از ویژگی‌های آن پیشاهنگی زنان و جوانان است. هرچند خلق درمجموع اقشار و گروه‌های مختلف در این اعتراضات شرکت کردند، اما حقیقت نقش پیشاهنگی زنان و جوانان ویژه است.

لازم است جبهه دمکراتیک تشکیل شود

امروز تشکیل جبهه دمکراتیک سراسری یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی برای تمامی جوامع و طیف‌ها در ایران است. لازم است ما این خیزش و تظاهرا‌ت را سازماندهی کنیم. سازماندهی این خیزش کمک می‌کند خلق زودتر و صحیح‌تر به مطالبات خویش دست یابد. تشکیل جبهه دمکراتیک سراسری یک نیاز است تا بر اساس آن بتواند نقش تاریخی خود را ایفا کند."

هفتن با خطاب قرار دادن مناطق کوردنشین و روژهلات کوردستان گفت:"ما باید بتوانیم در چارچوب تشکیل جبهه دمکراتیک سراسری در سطح ایران، برای کوردها هم جبهه دمکراتیک کورد و کوردستانی را تشکیل دهیم. بدون شک احزاب موجود امروز لازم است برای این هدف به وظایف خود عمل کنند. البته تشکیل جبهه دمکراتیک سراسری هم در سطح کورد و کوردستان و هم در سطح ایران تنها منحصر به احزاب نیست. احزاب می‌توانند در این زمینه نقش پیشاهنگی خود را ایفا کنند. امروز خلق ما را صدا می‌زند. این نیروها به‌ویژه زنان و جوانان به اساس تغییرات بزرگ و پایه‌ای تبدیل شده‌اند که می‌توانند زندگی و حکومت‌ را تغییر دهند. بخشی دیگر نیز سطح اعتراضات است که مختص به یک جا نیستند. درست است که قتل ژینا امینی غیراخلاقی و غیرانسانی بود، اما فقط در میان کوردها و در کوردستان محدود نشده ‌است. در مجموع همه گروه‌های ایرانی و خلق‌های مختلف سر پا هستند. همه این قتل را وحشیانه و غیرعادلانه دانسته و بر همین اساس آن را نپذیرفتند. بسیاری می‌گفتند، ژینا خواهر ماست و کشته شده‌ است، مانند آنست که ۱ عضو خانواده ما کشته ‌شده باشد. حتی فراتر از آن، مانند موضوعی اخلاقی، اجتماعی، انسانی و وجدانی به آن می‌نگرند و حتی آن‌هایی که خواهان آزادی و دمکراسی هستند، موضوع را این‌گونه دیده و علیه آن قیام کردند. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران، همه گروه‌های اجتماعی با سمبل اصلی "زن، زندگی، آزادی" صدای آزادی و دمکراسی را بلند می‌کنند. آنها توانستند پیشاهنگ وضعیت کنونی باشند و تغییرات اجتماعی اساسی ایجاد کرده و توانستند تغییرات پایه‌ای در جامعه ایجاد کنند تا نه‌فقط در ایران، بلکه در خاورمیانه و حتی پیشاهنگ آزادی و دمکراسی در جهان باشند. بدون‌شک نمونه‌های بسیاری وجود دارد و حقیقتا در منطقه نمونه‌های عملی مشخصی هستند. بخش دیگر ویژگی مطالبات و وضوح مطالبات و هماهنگی در درخواست‌ها است. این نکته اساسی است که اعتراضات و قیام‌ها و مطالبات مردم می‌توانند بر این اساس پیش رفته  و پیروز شوند. این نکات موضوع‌های حساس و مهم و اساسی هستند. چنین شرایطی ایجاد شده که همه گروه‌های اجتماعی ایران و حتی خلق‌های دیگر منطقه و خارج منطقه برای آزادی بپا خواسته‌اند. اگر امروز خلق در ایران و در منطقه و در خارج از منطقه مطالباتی داشته باشند، صدای خود را برای آزادی و دمکراسی بلند می کنند. این مسئله مشروعیت مطالبات را نشان داده و به‌صورت طبیعی غیرمشروع بودن طرف مقابل یعنی رژیم ولایت‌فقیه (رژیم ایران) را نشان می‌دهد. این نکته مهم است. بدون شک باید همه هوشیار و آگاه باشند. هم خود رژیم و هم کسانی که متأسفانه به شیوه عملی و آگاهانه با رژیم همکاری می‌کنند، توانستند این اعتراضات و نارضایتی‌ها را از خط خود خارج کنند. من فکر می‌کنم خلق از این مسئله آگاه است، اما باید هوشیارتر باشند. چون درخواست‌های عمومی خود بر اساس" زن، زندگی و آزادی" بنیاد نهاده شده ‌است. چون این پاسخ همه مسائل و اهدافی است که تلاش می‌کنند تا آن‌ها را بدست بیاورند. باید خلق آگاه باشد. کسانی از خود حکومت و هم طرفدارانشان وجود دارند که تلاش می‌کنند تا قیام را از خط خود خارج کرده و آن را در برخی مناطق و برخی مسائل کوچک محدود نمایند. چون اکنون پرچمی که مردم برافراشته‌اند، صدای آزادی و دمکراسی است و نباید آزادی و دمکراسی در یک منطقه‌ی مشخص یا فرهنگ و زبان محدود شود و باید آن را ملک همه بدانند.

هفتن همچنین به این مسئله اشاره نمود که متأسفانه برخی افراد یا ابرقدرت‌های جهان با رژیم ایران بر اساس منافع تجاری خود ارتباط دارند. حتی آن‌هایی که می‌گویند ما علیه رژیم هستیم یا ادعای آزادی و دمکراسی دارند، متأسفانه فقط بر اساس امنیت و مسائل نظامی یا مسئله‌ی بمب اتمی که به مسئله اصلی این حکومت‌ها تبدیل ‌شده است، با رژیم معامله می‌کنند. وی گفت:"این مسائل در اساس برخی از تهدیدها هستند، اما حقیقت این است که این رژیم یک نظام ضدانسانیست. امروز خطر اصلی، مسئله بمب اتمی نیست که در رژیم ولایت‌فقیه وجود دارد، بلکه مسئله حقوق، آزادی و دمکراسی است. در حقیقت مسئله اصلی در تفکر این حکومت است و به‌همین دلیل باید از این مسئله مطلع باشیم که فشارها علیه حکومت نباید فقط در رابطه با بمب اتم باشد، بلکه نقض حقوق‌بشر، آزادی و دمکراسی اصلی‌ترین مشکلات هستند. چون امروز متأسفانه این حکومت برای کوچک‌ترین مسائل که حق هر انسانی است، به‌جای آنکه بر اساس اراده آزادی، آن مسائل را حل نماید برای خود قانون درست کرده و براساس آن عمل کرده و آن را اجرا می‌نماید که در جهان چنین چیزی وجود ندارد و چنین وحشیگری در جهان‌دیده نمی‌شود. "

هفتن در ادامه ارزیابی‌های خود اعلام کرد، آن‌هایی که در داخل و خارج به‌طور حقیقی همراه آزادی و دمکراسی هستند، می‌توانند با هم باشند، به شیوه‌ای که مکمل یکدیگر باشند تا رژیم ناچار شود گامی به عقب بردارد. وی همچنین می‌گوید:"اگر این اعتراضات و قیام‌ها که در برخی مناطق رخ داده‌اند، محدود بمانند و سنگینی بار آن فقط بر دوش خلق باشد، آنگاه اگر رژیم فرصتی پیدا کند، وحشیگری خود را نشان دهد. به‌همین دلیل ضروری است همگان، سازمان‌های آزادیخواه و خلق منطقه و خارج و کل منطقه از مطالبات مشروع خلق مطلع باشند و به آن‌ها کمک کنند تا به خواسته های خود دست یابند. جامعه نیز بر این اساس به ما پیامی می‌دهد. اگر امروز کسی بگوید، من این پیام را نشنیده‌ام، انسانیت وی زیر سوال می‌رود. باید بپرسیم، وضعیت جامعه چگونه است؟ بدون‌شک هدفمان برای مناطقی که در آن جا لهجه‌های لک، لر و کلهری نیز وجود دارد همین است. به‌ویژه مناطق ایلام، لرستان و کرماشان. من همین درخواست را از آنها نیز دارم. هرچند برخی مناطق به پا خاسته‌اند و شهدا و مجروحینی نیز وجود دارند. من سلام و درود خود را به آن‌ها می‌فرستم. کرماشان، شاباد، ایلام و برخی مناطق در لرستان بپا خواستند. اما مسئله این است که نمی‌توانیم بگوییم فقط در برخی مناطق وجود دارد. این‌گونه نیست. اگر این‌گونه فکر کنیم، دشمن پیروز خواهد شد. در این مناطق، یعنی در منطقه زاگرس، یعنی لرستان، کرماشان و بویژه ایلام برخی چیزهایی وجود دارد که در فرهنگ ما مقدس هستند. زمانی‌که مسئله‌ی ناگواری اتفاق می‌افتد، همان‌طور که مردمان می‌گویند"قیامت بر پا شده ‌است" و امروز در فرهنگ ما تقدسی این‌گونه در روسری‌ها وجود دارد. اگر امروز مادران و خواهران ما روسری‌های خود را از سر بردارند و آن را به زمین بیندازند، این پیام و فراخوانی است که می‌گویند، ما این وضعیت را نمی‌پذیریم. فرهنگ داخلی می‌داند که مادران و خواهران ما در شرایط حساس روسری‌های خود را از سر بر می‌دارند. امروز چنین شرایطی وجود دارد. آن‌ها این پیام را می‌فرستند که پروسه حساس است و باید همه وظیفه تاریخی، انسانی و اجتماعی خود را انجام دهند. چیز دیگری که در این مناطق مقدس است گیسو است. اگر امروز بخواهی کسی را نفرین کنی، می‌گویی گیسوانت را ببرند. اما شرایط چگونه است که مادران و خواهران ما گیسوان خود را می‌برند؟ آن‌ها پیامی به ما می‌دهند. مردم این منطقه باید این‌گونه آن را درک کنند و بگویند، زنانی که در سطح کل ایران و حتی در خارج از ایران به پا خواسته و روسری‌های خود را دور می‌اندازند و پیامی به ما می‌دهند، با ما ارتباط برقرار کرده و می‌گویند کسانی که تا امروز دست روی دست گذاشته و هیچ کاری نکرده‌اید، ای مردمی که موضعی انسانی، اخلاقی، اجتماعی و وجدانی در مقابل با وحشیگری و بی‌عدالتی رژیم ولی‌فقیه نشان نداده و سکوت کرده‌اید، یا موضع‌گیری و پاسخی برای این وضعیت نداشته‌اید، امروز مادران و خواهران ما پیامی به ما می‌دهند. امروز وضعیتی وجود دارد که هر کسی این کار را نکند باید حساب پس دهد. یعنی موضع‌گیری نکردن علیه ستم به معنی شراکت در ظلم و ستم است. درخواست من برای همه خلق در این مناطق به‌ویژه از لرستان تا کرماشان و ایلام در درجه اول و در مجموع روژهلات کوردستان این است که هر کس امروز باید به وظیفه تاریخی خود عمل کند. امروز اگر کورد با نام سمبل اصلی "زن، زندگی، آزادی" به پا خاسته است، بر اساس تفکر و فلسفه اساسی متولد شده و رشد یافته ‌است و به درخواست‌های خلق پاسخ می‌دهد، باید همه از آن پشتیبانی کرده و وظیفه تاریخی خود را انجام دهند. صدایی که سبب شده‌است همه خلق ایران یکی شوند، باید همه پاسخ این صدا را بدهند. باید کاری کنند که رژیم ولایت‌فقیه پشیمان شود. برای آنکه جنگ ویژه رژیم خنثی شود جامعه باید متحد گردند و بر این اساس که سرنوشت ما یکی است و زندگی و اهداف آینده ما یکی است و آن نیز به وجود آوردن زندگی با کرامت بر اساس معیارهای آزادی و دمکراسی می‌باشد. به‌همین دلیل باید بر این اساس کار کنیم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.

مظلوم هفتن‌، عضو مجلس پژاک خاطرنشان کرد که مطالبات ارزشمندی وجود دارند که خلق لازم است برای آنها مبارزه کند و در ادامه افزود:"لازم است ما همچون خلق آنچه از دستمان برمی‌آید برای تحقق این مطالبات انجام داده و برای آن مبارزه کنیم. بر چه اساسی؟ قانون حجاب اجباری یک قانون ضدانسانی، آنتی دمکراتیک و ضد آزادی است. جامعه نباید این قانون را بپذیرند. باید به این قوانین پایان داده شود. پلیس موسوم به گشت ارشاد که علیه بی‌حجابی عمل می‌کنند، نیروهای سرکوبگر به نام پلیس، نیروهای امنیتی، نیروهای ویژه، اطلاعات، سپاه پاسداران و تحت هر عنوان دیگر باید ملغی شوند. اگر امروز سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در جهان شناخته شده و برای حل آن اقدامی صورت نمی‌گیرد، باید با درک این واقعیت تلاش شود علاوه بر سپاه نیروهای سرکوبگر دیگر و خشونت‌طلب که به ترور علیه جامعه دست می‌زنند لازم است تحت فشار سنگین بین‌المللی قرار داده شودن. نیروهایی که به شیوه‌ای وحشیانه ژینا امینی و شهروندان دیگر به شیوه‌ای ضداخلاقی و وحشی به قتل می‌رساند و ترور را مدیریت می‌کنند به عنوان تروریست معرفی شوند. قوانین مرتبط با تروریسم علیه آن‌ها به اجرا گذاشته شود. بدون شک مطالبات دیگر جوامع هم واجد ارزش هستند و بر این اساس لازم است تغییرات بنیادین در قانون اساسی شکل گیرد. زیرا تمامی مصائب و مشکلاتی که امروز جامعه با آنها روبرو شده در بندهای قانون اساسی به عنوان قانون لحاظ شده‌اند و امروز علیه جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند. تغییر دمکراتیک قانون اساسی بر مبنای اینکه تمامی طیف‌های اجتماعی، تمامی طیف‌های ایران با تنوعات موجود در تنظیم قانون اساسی نوین مشارکت کنند و بر مبنای دمکراسی و آزادی آماده شود. اعتقاد دارم که جامعه هشیار است، به مطالبات خویش آگاه است و سطح هشیاری به جایی رسیده است که از مرگ هراسی ندارند، بلکه از زندگی ناعادلانه و ظالمانه می‌ترسند، به همین دلیل از زندگی برده‌وار متنفر هستند. از این رو جامعه به هشیاری دست یافته و می‌داند چگونه به خواسته‌ها و مطالبات خود دست یابد. با اراده خود، فکر خود و معیارهای آزادی و دمکراسی آشناست. آماده است برای تحقق مطالبات خود جانش را فدا کند و هر هزینه‌ای را بپذیرد. موانع را از میان برمی‌دارد و با شهامت با آنها روبرو می‌شود و بسوی پیروزی گام برمی‌دارد. اعتقاد دارم که هشیاری جمعی روز به روز گسترده‌تر و سنجیده‌تر و یکنواخت‌تر می‌شود. دشمن درصدد ایجاد فتنه و اختلاف و مانع‌تراشی است، همچنین برخی افراد، جریان‌ها و نیروها از روی نادانی و یا آگاهانه اظهاراتی را بر زبان می‌رانند که آب به آسیاب حکومت می‌ریزد. در این رابطه با جامعه هشیار باشد. هیچ کس نباید به دام‌های رژیم گرفتار شود. دیدگاه‌های من این بود."

افراد جانباخته شهیدان آزادی و دمکراسی هستند

مظلوم هفتن عضو مجلس پژاک در خاتمه اظهارات خود گفت:"در پایان یکبار دیگر یاد و خاطره تمامی افرای که جان باخته‌اند را گرامی می‌دارم. به کسانی که پیشاهنگی تظاهرات و خیزش‌ها را بر عهده گرفته‌اند سلام و درود می‌فرستم. اذعان داریم صیانت از شهیدان، افرادی که امروز در اعتراضات به شهادت می‌رسند که قطعا شهیدان آزادی و دمکراسی هستند و کمک به زخمی‌ها و مجروحان، جامعه را هر چه زودتر به مطالبات خود می‌رساند."