حزب کارگران کورستان یاد شهیدان ماه ژوئن را گرامیداشت

کمیته رهبری پ.ک.ک با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان ماه ژوئن می‌افزاید:"نیروهای ه.پ.گ و یژاستار ما در ماه ژوئن که ماه فداییگریست، برخودان انقلابی را به اوج رساندند."

کمیته اجرایی پ.ک.ک در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد شهادت دیار غریب و زینب کناجی، در شخص فرهاد شبلی که چند روز پیش در حمله پهبادهای تهاجمی به شهادت رسید و همچنین شهیدان برخودان زاپ، آواشین و متینا یاد و خاطره آنان را گرامیداشت. کمیته جنگ موفقیت‌آمیز گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را تبریک گفته است.

در بیانیه کمیته اجرایی پ.ک.ک آمده است:

"ما انتقام هوال هلمت را گرفتیم، انتقام بیشتری خواهیم گرفت

هوال هلمت (دیار غریب)، فرزند قهرمان خلقمان در باشور کوردستان، عضو کمیته مرکزی پ.ک.ک و شورای رهبری کل ک.ج.ک ٣ سال پیش در نتیجه همکاری رژیم ترک و نوکران کورد به شهادت رسید. در سومین سالگرد شهادت یاد و خاطره هوال هلمت را با احترام، عشق و ادای دَینی بزرگ گرامی می‌داریم. ما؛ جنبش و خلق با برخودان جنگ خلق انقلابی که سه سال است به پیش می‌بریم انتقام خون هوال هلمت و تمامی شهیدان قهرمانمان را از قاتلان فاشیست و جنایت‌پیشه گرفته‌ایم. در چهارمین سال ما مقاومت انتقامی را نیرومندتر می‌نماییم و انتقامی سنگینتر از قاتلان خلق کورد می‌ستانیم.

انقلابی خط آپویی

هوال هلمت در اواسط دهه ١٩٩٠ در عنفوان جوانی خطر نیروهای نوکر-خائن را بر موجودیت و آزادی کورد مشاهده کرده و خط صحیح را خط رهبر آپو و پ.ک.ک دید. بر این اساس بدون تردید به صفوف پ.ک.ک ملحق شده و و آموزش رهبری را سپری  کرد. سپس در چهاربخش کوردستان در عرصه‌های مختلف مبارزه جای گرفت. مدتی طولانی به مبارزه گریلایی و فرماندهی پرداخت. در باشور کوردستان پیشاهنگی ایجاد سیاست دمکراتیک را بر عهده گرفت. بر اساس خط آپویی به تعمق پرداخت و در فعالیت‌های آموزشی صدها ملیتان شرکت کرد. با شخصیت کامل خود به یک انقلابی الگوی خط آپویی مبدل شد. به هوال ملیتان‌های پیشاهنگ باشور شهید دکتر سیروان و شهید ویان بدل گشت.

همیشه در صف نخست بود

هوال هلمت علیه توطئه بین‌المللی که مرحله سختی بود کنار رهبر آپو جای گرفت و بدون تردد این موضع خود را ادامه داد. با ایستار فرزانگان، با عزم، عقیده و اخلاص به وظایف خود عمل کرد و بنابر ضرورت به هر وظیفه‌ای پرداخت. برای هر مسئولیت و نقشی آماده بود. هیچ گاه میان عرصه‌ها و وظایف با تردید عمل نکرد. بر اساس تغییر پارادایم، در صف نخست فعالیت‌های بازتاسیس پ.ک.ک و مبارزه علیه توطئه بین‌المللی جای گرفت.

به اتحاد کوردها ایمان داشت

هوال هلمت همیشه به اتحاد و همبستگی کوردستان ایمان داشت. با هوشمندی ژرف تاریخی خویش دشمنان خلق کورد و کوردستان را بخوبی می‌شناخت و هیچ گاه از مبارزه علیه آنها پا پس نگذاشت. بر این اساس مبارزه علیه سیاسی و ذهنیت نابودگر- استعمارگر و مبارزه علیه نوکری و خیانت را به موازات همدیگر به پیش برد. اینچنین همیشه علیه همکاری پ.د.ک با دشمنان بپا خواست. با هوشمندی و ایستار خود در باشور کوردستان خط صحیح آزادی و دمکراتیک را نمایندگی کرد.

ایستار وی به مبارزات امروز ما روشنی می‌بخشد

ایستار و مبارزه هوال هلمت علیه رژیم جنایتکار ترکیه و نوکران کورد بیش از هر زمانی روشنی‌بخش راه امروز ماست. در باشور کوردستان موضع صحیح انقلابی و میهنی، ایستار آزادیخواهی و دمکراسی را نشان می‌دهد. در مقطعی که فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ تلاش می‌کند استراتژیک‌ترین مناطق باشور کوردستان را اشغال کرده و پ.د.ک نیز با آن همکاری می‌کند، صحیح‌ترین موضع و ایستار خط شهید هلمت است. از اینرو بیش از هر زمانی لازم است که حقیقت شهید هلمت را درک کرده و به موفقیت آنرا به مرحله اجرا گذاشت.

در سومین سالگرد شهادت وی ما یاد و خاطره هوال هلمت را بر این مبنا گرامی می‌داریم و برای فهم بیشتر آن اقدام می‌کنیم. تلاش می‌کنیم که به وظایف و مسئولیت‌های خود بر این راستا عمل کنیم. ما اذعان داریم که خلقمان در باشور کوردستان بویژه زنان، جوانان، روشنفکران و سیاستمدارن نیز بر این اساس عمل نموده و به شیوه‌ای صحیح از وظایف میهنی خود صیانت کنند. ما اذعان داریم که علیه نوکری و مزدوری آ.ک.پ-م.ه.پ که تلاش دارد از هفتانین تا خاکورک، مناطق زاپ، آواشین و متینا را اشگالگر کند، با گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار متحد شده و علیه اشغالگری به شیوه‌ای قهرمانانه ایستادگی می‌کنند. بر این مبنا از خلقمان در باشور کوردستان بخصوص زنان و جوانان دعوت می‌کنیم که حقیقت شهید هلمت را نیک درک نمایند و علیه اشغالگری دولت ترک و نوکران کورد به شیوه‌ای فعالانه مبارزه نمایند.

ما خود را بر اساس خط فدایی زیلان سازماندهی کرده و می‌رزمیم

٣٠ ژوئن برای جنبش و خلقمان روز فداییگری است. الهه آزادی ما هوال زیلان ٢۶ سال پیش عملیاتی تاریخی را به انجام رساند و به شهادت رسید. یعنی ما در ٢۶مین سالگرد روز فداییگری هستیم. رهبر آپو گفت،'زیلان فرمانده است، ما تحت اوامر وی هستیم'. ما خلق و جنبش؛ ٢۶ سال است که بر مبنای خط فداییگری زیلان به سازماندهی خود پرداخته و تحت فرماندهی زیلان می‌جنگیم. تمامی پیروزی‌های ما بر این اساس محقق شدند و دستاوردهای خود را اینچنین مسجل کردیم. ما علیه توطئه بین‌المللی، حلقه آتشین پیرامون رهبر آپو را بر این مبنا ایجاد کردیم. اکنون نیز جنگ خلق انقلابی را در هر چهارسوی کوردستان بویژه در زاپ، آواشین و متینا بر این اساس به پیش می‌بریم. برخودان ما همچون خلق و گریلا که پوزه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را بر خاک می‌مالد، بر این اساس صورت می‌گیرد. ما بر اساس خط زیلان خود را دانا نموده، سازماندهی کرده، می‌رزمیم و به پیروزی دست می‌یابیم.

بر این اساس در ٢۶مین سالگرد شهادت، یاد و خاطره پیشاهنگ فدایی، هوال زیلان را با احترام، عشق و ادای دَین گرامی می‌داریم؛ پیمان پیروزی را تجدید می‌كنیم. ٢۶مین سالروز فدایی را به خلق میهن‌دوست و دوستان دمکراتمان تبریک می‌گوییم؛ در ٢٧مین سال برای آنان آرزومند پیروزی هستیم. از هوالان و خلقمان بویژه زنان و جوانان می‌خواهیم که حقیقت فدایی زیلان را به درستی درک کنند و نماینده خط پیروزی باشند.

فرهاد شبلی پیشاهنگ انقلاب ١٩ جولای بود

فرهاد دیرک (فرهاد شبلی)، فرزند لایق خلقمان در روژاوای کوردستان، پیشاهنگ و زحمتکش انقلاب ١٩ جولای ٢٠١٢، مشاور روئسای مشترک مجلس اجرایی اداره خودگران شمال و شرق سوریه در ١٧ ژوئن در شهر کلار باشور کوردستان در حمله هوایی حکومت جنایت‌پیشه و فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ نامردانه به شهادت رسید. پیکر وی در مراسمی با شرکت ده‌ها هزار نفر در آرامگاه شهید خبات دیرک به خاک سپرده شد. خلق‌های شمال و شرق سوریه و بخصوص خلق کورد به شیوه‌ای شایسته از این پیشاهنگ انقلاب خود صیانت به عمل آوردند.

فرهاد دیرک ملیتان فدایی خلق بود که بر مبنای خط زیلان مبارزه دمکراسی و آزادی را به پیش می‌برد. زندگی خود را وقف مبارزه آزادی و دمکراسی خلق‌های کوردستان کرد. به عنوان میهن‌دوست و انقلابی دارای ایستاری منسجم با موفقیت به هر وظیفه‌ای عمل کرد. شروان و پیشاهنگ واقعی خلق بود. زحمت‌کش واقعی و پیشاهنگ مبارزه ١٠ ساله تحقق زندگی آزاد و انقلاب آزادی روژاوا در ١٩ جولای ٢٠١٢ بود. برای خودسازماندهی خلق‌های شمال و شرق سوریه بر مبنای خط ملت دمکراتیک و دستیابی به زندگی مسالمت‌آمیز به سخت‌ترین وظایف عمل نمود. نام فرهاد دیرک با اداره خودگران دمکراتک شمال و شرق سوریه و انقلاب آزادی روژاوا عجین شد.

حکومت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ همچون دشمن کوردها به این دلیل فرهاد دیرک را هدف حمله قرار داد و نامردانه وی را به قتل رساند. این حمله از حملات نابودگرانه به امرالی و به خلقمان در باکور کوردستان جدا نیست. از حملات نابودگرانه و اشغالگری علیه گریلا در زاپ، آواشین و متینا جدا نیست. از حملات به خلقمان در مخمور، شنگال و روژاوا جدا نیست. از حملات اشغالگرانه به عفرین و سریکانی جدا نیست.

دشمن کوردها، دولت فاشیست و جنایتکار ترکیه چنان می‌پندارد که با قتل فرهاد دیرک می‌تواند از انقلاب آزادی روژاوا جلوگیری کند، خلق‌های شمال و شرق سوریه را بترساند و آنان را از زندگی خودمدیر دمکراتیک پشیمان کند. اما در مراسم باشکوه تشییع پیکر دیده شد که آن‌ها محاسبات اشتباهی کرد‌ه‌اند. ما اذعان داریم که خلق‌های شمال و شرق سوریه موضع خود را نیرومندتر و دائمی کنند. برساخت ملت دمکراتیک و دفاع از شمال و شرق سوریه را به پیش برند و این شهادت را مبنای سوریه دمکراتیک و انقلاب خون فرهاد دیرک را بستانند.

بر این اساس ما یاد و خاطره فرهاد دیرک، مشاور روئسای مشترک مجلس اجرایی اداره خودگران شمال و شرق سوریه را با احترام و ادای دَین گرامی می‌داریم. مراتب همدردی خود را با تمامی خلق‌های شمال و شرق سوریه بویژه خلق کورد اعلام می‌داریم.

گریلاهای فدایی پیشاهنگان پیروزی هستند

نیروهای قهرمان گریلای ما در چهاربخش کوردستان بویژه در زاپ، آواشین و متینا ضربات سنگینی را بر آ.ک.پ-م.ه.پ تحمیل می‌کنند. در ماه فداییگری ژوئن، نیروهای ه.پ.گ و یژاستار ما مقاومت انقلابی را به اوج رساندند. فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ در زاپ محاصره شده است، نه با حمایت ناتو و پ.د.ک می‌تواند نجات یابد، و نه با جرایم جنگ قادر به رهایی از این باتلاق می‌باشد. از ورخله تا کوروژارو، از چیارش تا تپه جودی، از تپه اف‌ام تا تپه حکاری در تمامی مناطق، نیروهای قهرمان گریلا اشغالگران را هدف قرار می‌دهند و فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را در خاک مدفون می‌کنند.

آشکار است که برخوادن گریلاهای قهرمان در تمامی عرصه‌ها و در رأس آن در زاپ، آواشین و متینا بر اساس خط فدایی زیلان ادامه دارد. آشکارا دیده می‌شود که گریلاهای فدایی چه نیروی شکست‌ناپذیریست، با خلاقیت عمل می‌کنند و آفریننده پیروزی و پیشاهنگ هستند. تبهکاران رژیم فاشیست آ.ک.پ- م.ه.پ علی‌رغم هرنوع تکنولوژی پیشرفته و سلاح‌های ممنوعه روزها نتوانستند در سنگرهای جنگ تپه شهید برخودانمقاومت چهارگریلای فدایی را بشکنند و د رپایان نیز با عملیاتی فدایی، هر چهار گریلا زیلان‌وار ضرباتی مرگبار بر نیروهای اشغالگر وارد نموده و به شهادت رسیدند.

بر این اساس ما یکبار دیگر عملیات پیروزمندانه گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علیه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ را تبریک می‌گوییم و امیدواریم که پیروزی‌های آنان ادامه یابند. در شخص فداییان همیشه جاوید سنگرهای جنگ تپه شهید برخودان یاد و خاطره هوالان باگر گوَر، آفزَم چیا، آرین کوبانی و شرزان هنگروان و در شخص آنان شهیدان قهرمان برخودان زاپ، آواشین و متینا را با احترام، عشق و ادای دَین را زنده نگاه می‌داریم. از آحاد خلقمان بویژه زنان و جوانان می‌خواهیم که پیرامون برخودان شهیدان قهرمان گریلا متحد شوند و کارزار پنجاهمین سال مبارزه را در تمامی عرصه‌ها با نیروی هر چه بیشتر به پیش برند."