جمیل باییک: دولت ترک با همکاری بارزانی‌ها به گریلاهای ما حمله می‌کند

جمیل باییک ریاست مشترک ک.ج.ک اظهار کرد:"علی‌رغم آنکه حملات ارتش ترکیه با تکنولوژی مدرن و با همکاری ناتو و بارزانی‌ها ادامه دارند، اما نیروهای گریلا‌ها در زاپ، آواشین و متینا مقاومت کرده و با متجاوزان مقابله می‌نمایند."

جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در برنامه ویژه سترک تی‌وی صیانت از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را صیانت از آزادی، دمکراسی، جامعه و ارزش‌های انسانی عنوان نمود. متن کامل این مصاحبه به زبان فارسی بزودی منتشر می‌شود.

باییک به نبرد گریلا در مقابل ارتش ترکیه در زاپ، متینا و آواشین اشاره نمود و اظهار کرد، گریلاها با تغییر در تاکتیک خود توانستند پاسخ حملات دولت ترکیه را بدهند.

باییک همچنین گفت:" علی‌رغم آنکه حملات ارتش ترکیه با تکنولوژی مدرن و با همکاری ناتو و بارزانی‌ها ادامه دارند، اما نیروهای گریلا‌ها در زاپ، آواشین و متینا مقاومت کرده و با متجاوزان مقابله می‌نمایند."

باییک همچنین به این مسئله اشاره نمود که دولت ترکیه علی‌رغم  داشتن تکنولوژی پیشرفته اما در مقابل گریلا شکست‌خورده است. وی می‌گوید:"این جنگ به حاکمیت آ.ک.پ و م.ه.پ پایان می‌دهد."

ریاست مشترک ک.ج.ک در بخش دیگری از این دیدار به افزایش قتل‌عام‌های مختلف دولت ترکیه در مقابل غیرنظامیان کورد و زنان و همچنین محیط‌زیست اشاره کرد و افزود:"رژیم ترک با تداوم حملات نابودگرانه علیه زنان، محیط زیست و خلق کورد خواستار نابودی زندگی در کوردستان است. به همین دلیل لازم است جامعه در مقابل قتل‌عام‌های رژیم ترک بپاخاسته و دست به قیام زند."

او همچنین گفت:"دولت ترکیه به هرجایی که نگاه کند و هر چیزی را که با نام کوردها ببیند هدف قرار می‌دهد و می‌خواهد آن را از بین ببرد. نه‌تنها پ.ک.ک هدف آن‌هاست، بلکه هر جایی کوردی وجود داشته باشد و هر بخشی از کوردستان را هدف قرار می‌دهند."

جمیل باییک در ادامه سخنانش می‌گوید:"دولت ترکیه هر روز در کوردستان مرتکب جنایت می‌شود و شما نیز می‌توانید هر روز در مقابل آن‌ها ایستاده و قیام کنید. هر کدام از قتل‌عام‌های رژیم ترک در باکور، روژاوا و باشور بهانه و دستاویزی برای خیزش سراسری علیه رژیم ترکیه هستند."