جنبش آزادی: حملات نشان‌دهنده توطئه منطقه‌ای علیه کوردهاست

جنبش آزادی جامعه کوردستان در رابطه با هر دو حمله روز گذشته در باشور کوردستان، بیانیه‌ای منتشر کرده و می‌گوید: "حملات نشان‌دهنده توطئه منطقه‌ای علیه مسئله کورد است."

جنبش آزادی جامعه کوردستان در رابطه با هر دو حمله به فرودگاه کشاورزی عربت در سلیمانیه و شهید نمودن نماینده کنگره ملی کوردستان در باشور کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرده و می‌گوید: "این حملات توسط هر نیرو و دولتی که انجام شده باشد، با هدف جایگاه و حقوق خلق کورد انجام شده است. اکنون حزب دموکرات کوردستان-پ‌دک در پیشاپیش  ارتش دشمنان برای تسلیم‌نمودن نیروهای روژهلات کوردستان قرار گرفته است."

در بیانیه جنبش آزادی جامعه کوردستان آمده است: "حمله شهر سلیمانیه و ترور یک عضو کنگره ملی کوردستان، حمله به همه دستاوردها و حقوق ملی است که دولت‌های اشغالگر کوردستان با سیاست‌های فاشیستی علیه خلق کورد اجرا می‌نمایند، به ویژه دولت ترکیه که با سیاست انکار و ترور و قتل عام پاسخ مطالبات خلق کورد را می‌دهد و ضعف خلق کورد نیز بیشتر زمینه را برای این سیاست مهیا می‌کند".

در رابطه با همکاری‌های حزب دموکرات کوردستان با دشمنان نیز می‌گوید: "حزب دموکرات کوردستان دهه‌هاست با برنامه و توطئه دولت ترکیه با جنبش آزادی کوردها در هر چهار بخش کوردستان مخالفت می‌کند که این موضع مؤثرتر از حملات و توطئه‌های دشمنان است و خانه کوردها را ویران می‌کند".

همچنین تاکید می‌کند، علت اصلی حملات، سکوت و مهیانمودن زمینه توسط حکومت باشور کوردستان است.

جنبش آزادی جامعه کوردستان این حملات را محکوم کرده و از همه می‌خواهد تا موضع‌گیری مناسبی انجام دهند.

در پایان این بیانیه آمده است: "دشمنان کورد هیچ فرقی بین تک تک افراد کورد قائل نمی‌شوند، توجیه این دشمنان فاشیست چیزی جز ضرر ندارد. مشکل کوردها یکی است و اجازه دهید دست از این تبلیغات و عقاید برداریم و خود را صرف این افکار نکنیم."