کمال رئوف: ما با تهدید بزرگ اشغالگری ترکیه مواجه هستیم

کمال رئوف، روزنامه‌نگار و ناظر سیاسی با اشاره به حملات و تهدیدات اشغالگرانه‌ی ترکیه به باشور کوردستان گفت؛"ما با خطر بزرگ اشغالگری ترکیه مواجه هستیم."

روزبه‌روز خطر اشغالگری ترکیه در باشور کوردستان افزایش پیدا می‌کند و دولت ترکیه در مناطق حفاظت‌شده میدیا حملاتش به باشور کوردستان را گسترده‌تر کرده و همین امر سبب شده‌است تا در سطح سیاسی میان روشن‌فکران گفتگوهایی ایجاد شده و توجه آن‌ها را جلب کند.

خبرگزاری فرات در رابطه با خطرهای حملات رژیم اشغالگر ترک به باشور کوردستان و وظایف روشنفکران کورد با روزنامه‌نگار کمال رئوف گفتگو کرد.

"اشغالگری گسترش می‌یابد"

کمال رئوف به سطح خطرات اشغالگرانه‌ی ترکیه در باشور کوردستان اشاره کرد و گفت؛"سطح اشغالگری بسیار افزایش ‌یافته است. اشغالگری ترکیه فقط به مناطق مرزی محدود نخواهد شد، بلکه این خطر وجود دارد که حتی به شهرها نیز برسد."

"ما از عدم موضع‌گیری حکومت عراق و پارلمان کوردستان نگران هستیم"

وی نگرانی خود را در رابطه با حملات بر زبان آورد و گفت:"ما از سکوت سیاسی نگران هستیم. ما از عدم موضع‌گیری حکومت عراق و پارلمان کوردستان نگرانیم. همچنین در سطح جهانی نیز در رابطه با این حملات اشغالگرانه سکوت عمیقی وجود دارد. ما از این سکوت جهانی نیز نگرانیم."

"ما با خطر بزرگ اشغالگری ترکیه مواجه هستیم"

ما روزنامه‌نگاران و روشن‌فکران باید کاری کنیم که توجه مردم به خطر جنگی که در مناطق مرزی وجود دارد جلب شود، چون این خطر روزبه‌روز گسترش می‌یابد. ما باید نشان دهیم که خطر تا چه حدی بزرگ است."

کمال رئوف درمورد علت ناامیدی و عدم موضع‌گیری خلق کورد صحبت کرد و گفت:"این ناامیدی و عدم موضع‌گیری که در باشور کوردستان وجود دارد بر همه تاثیر گذاشته ‌و سبب شده تا در مقابل حملات و تهدیدها تا حدی سکوت کنند. مردم فکر می‌کنند هر کاری انجام دهند هیچ تغییری روی نخواهد داد. یک راه برای خروج از این وضعیت وجود دارد و آن نیز این است که جبهه‌ای مشترک و جدید از همه نیروهای سیاسی و اقشار مختلف جامعه ایجاد شده و در این شرایط به دفاع بپردازند."

"روشنفکران باید خود را از افکار تنگ سیاسی دور کرده و نقش آگاه سازی خلق را به‌عهده بگیرند"

ما با خطر بزرگ اشغالگری مواجه شده‌ایم و باید بر نقاط اشتراک خود تاکید کنیم. اکنون زمان آن نیست که یکدیگر را متهم کنیم. باید سیاستمداران و روشنفکران خود را از افکار تنگ سیاسی دور کرده و بر عکس باید در مورد اشغالگری فکر کرده و بنویسند و نقش خود را برای آگاه‌سازی مردم انجام دهند.

"پ.ک.ک بهانه‌ای برای حمله به ترکیه نیست"

کمال رئوف در خاتمه سخنانش گفت:"پ.ک.ک بهانه‌ای برای حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه نیست. بلکه در هر جایی ترکیه در حال انجام حمله به غیرنظامیان است. ترکیه به لیبی و بعشیقه نیرو برده است، درحالی‌که در آن‌جا پ.ک.ک حضور ندارد، تا آن را بهانه کند. ترکیه علیه مردم اعلام جنگ کرده ‌است و غیرنظامیان را می‌کشد. هیچ‌کس به این باور ندارد که علت حملات ترکیه پ.ک.ک باشد، بلکه مردم فکر می‌کنند که چرا باشور  کوردستان علیه اشغالگری هیچ کاری انجام نمی‌دهد."