کشته شدن ٣ اشغالگر ترک در بستا

گریلاهای آزادی کوردستان در بستا از توابع شرنخ شمال کوردستان نظامیان رژیم استعمارگر ترک را هدف قرار دادند. در تله انفجاری نیروهای گریلا ٣ اشغالگر به هلاکت رسیدند و یک اشغالگر به سختی زخمی شد.

به نقل از منابع گریلا، روز ٣١ می/ ١٠ خرداد در منطقه بستا از توابع شرنخ اشغالگران با تاکتیک تله انفجاری هدف قرار داده شدند. در نتیجه این عملیات ٣ اشغالگر کشته و یک اشغالگر به سختی زخمی شده است.