کژار: فرانسه سکوت خود درباره واقعه قتل سکینه جانسز و یارانش را بشکند

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان با صدور بیانیه‌ای به سه زن انقلابی کورد در آستانه سالگرد ترور آنها در پاریس ادای احترام کرده و یادآوری می‌کند دولت ترکیه همزمان با گفتگوهای صلح با کوردها این جنایت را مرتکب شد. کژار سکوت دولت فرانسه را مورد انتقاد قرار داده اس

جامعه زنان شرق کوردستان (کژار) در یک بیانیه با اشاره به خوف دشمن از سکینجه جانسز به عنوان یک فرمانده انقلابی، به او ادای احترام کرده و با نام بردن از جنبش آپویی به عنوان یک رمان امیدبخش به خلق کورد که دشمن از آن می‌ترسد، اضافه می‌کند: "قهرمانان رمان آپوئی نقش اصلی در شکل‌دهی به فلسفه زندگی آزاد، ژرف‌اندیشی در رهایی زن و پیروزی در میدان سیاسی بازی کردند. دشمن اشغالگر و کشتارگر برای درهم شکستن اراده و هویت انسان، انواع شکنجه‌های وحشیانه و اقدامات غیر انسانی را علیه کادرهای آپوئی مرتکب شد. اما رفیق سارا با موضعی که در زندان گرفت در واقع از حیثیت بشریت با مقاومت شخصی دفاع کرد."

این بیانیه با اعلام آن که سکینه جانسز دشمن را شکست داد و به نماد راه مقاومت زنان بدل شد، می‌افزاید: "رفیق سارا مرزهای بین ملل را سپری کرد و او را بسیاری از جنبش‌های زنان در جهان رهبر و پیشگام خود می‌دانند. سکینه جانسز آن زن عصیان‌گر، تسلیم ناپذیری را از "ظریفه‌ها"‌ و "بسی‌ها" که نمادهای مقاومت درسیم بودند به ارث برده بود."

 شورای هماهنگی کژار به زمان ترور سکینه جانسز که همزمان با گفتگوهای صلح میان ترکیه و کوردها بود جلب نظر کرده و می‌گوید: "گفتگوهای صلح که از طرف رهبر آپو پیش می‌رفت، مورد حمایت قاطع رفیق سارا بود و برای موفقیت آن تلاش می‌کرد. او در نهم ژانویه ٢٠١٣ طی یک توطئه ناجوانمردانه توسط استخبارات ترکیه در مرکز مطالعات کوردستان در پاریس به قتل رسید. این اقدام علیه رفیق سارا و دو همراهش، ادامه توطئه علیه رهبر آپو بود."

این بیانیه تصریح می‌کند که هدف از این اقدام، تخریب فرایند گفتگوهای صلح و جلوگیری از عملی‌سازی نظریه "ملت دمکراتیك" و "کنفدرالیسم دمکراتیك" بود که رهبر آپو به دولت ترکیه پیشنهاد می‌داد.

کژار نقش قدرت‌های هژمونیک جهانی در واقعه پاریس را پررنگ می‌بیند و با تعریف آن در چارچوب اقدامی برای گرفتن انتقام از رهبر آپو، می‌گوید: "رفیق سارا و یارانش در فرانسه به قتل رسیدند. بنابراین بیشترین انتظار واکنش از زنان فرانسوی است. اقدامی که انجام شد، علیه آزادی همه زنان صورت گرفت. بنابراین باید از رفیق سارا و یارانش دفاع کنیم."

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان در این بیانیه بر لزوم مسئولیت پذیری فرانسه برای روشن شدن زوایای پرونده ترور تأکید کرده و اعلام خبر مرگ عمر گونی عامل قتل در زندان فرانسه در حالی که دو روز به دادگاه او باقی مانده بود را مشکوک و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت می‌داند.