مراد کاراییلان: جهانیان نحوه فرماندهی رهبر آپو را درک کرده‌اند

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری پ.ک.ک اعلام نمود که جهانیان نحوه فرماندهی رهبر آپو را مشاهده و درک کرده‌اند. به همین دلیل است سندیکاهای بسیاری از کشورهای جهان ضمن حمایت از وی به «کارزار آزادی برای اوجالان» می‌پیوندند.

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) در برنامه تلویزیونی سترک تی‌وی شرکت کرده و در رابطه با وضعیت رهبر آپو و رویدادهای اخیر سخن گفت.

کاراییلان سیاستهای انکار و نابودگرانه دولت ترک علیه خلق کوردستان را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و اظهار داشت: لازم است خلق کورد از خود دفاع کند. بعد از تاسیس جمهوری ترکیه، آتاترک وعده داد که خلق کوردستان به خودمدیریتی خود دست می‌یابند. خلق کورد با این وعده در جنگ‌های استقلال مشارکت کردند. اما بعد از آنکه معاهده لوزان امضا شد، نیروهای هژمون کورد را قربانی کردند. ترکیه نیز بعد از آن وعده‌های خود را فراموش کرد. به خیانت دست زد. برای نابودی خلق کورد اقدام کرد. عصیان شیخ سعید اینگونه آغاز شد. کورد برای دفاع از خود دست به قیام زد. از سال ۱۹۲۵ تا سال ۱۹۴۹ دولت ترک به مدت ۱۵ سال به شیوه‌ای نظامی کوردستان را به اشغال خود درآورد. به شیوه‌ای فیزیکی کوردستان را نابود کرد. ۱۵ سال در کوردستان بدون وقفه خونریزی ادامه یافت و همانگونه که اطلاع دارید در سال ۱۹۳۸ در درسیم نیز دست قتلعام و اشغال نظامی زدند.

طرح اصلاحات شرق و آسیمیلاسیون زبانی

کاراییلان خاطرنشان ساخت که بعد از سال‌های ١٩٧٠ رهبر خلق کورد و جنبش آزادیخواهی خلق کورد در صحنه سیاسی حضور پیدا کردند. در این باره کاراییلان گفت: مبارزه‌ای که از آن زمان آغاز شده است تا مرحله کنونی ادامه پیدا کرده است. این مسئله‌ای جداگانه است، اما بسیار مهم است. مسئله زبان است، مسئله حفظ و حراست از زبان بسیار مهم است. دشمن در سال ١٩٢۵ در برنامه اصلاحات شرق به مسئله زبان اشاره می‌کند. در این برنامه اعلام می‌کند که باید زبان ترکی را به تمامی کوردها آموزش بدهیم تا کوردی را فراموش کنند. خصوصا که می‌خواهند زبان ترکی را به زنان یاد بدهند. به همین دلیل لازم است که خلق کورد از ناموس، شان و جایگاه و شرف و خاک خود دفاع کرده و بیش از هر چیز از زبان خود صیانت کنیم.

زبان کوردی با تهدید بزرگی مواجه است

مراد کاراییلان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دشمن به زبان و ملیت کوردی حمله می‌کند. تلاش می‌کند تا هر چیزی را تحت عنوان کورد و کوردستان و خلق کورد از میان بردارد. به جای زبان کوردی، زبان ترکی، عربی یا فارسی را تحمیل می‌کنند. در اینصورت است که باید ما نیز از خودمان دفاع کنیم. یعنی با موضعی انقلابی باید همه از زبان کوردی دفاع کنیم. برای نمونه برخی از ترک‌ها در خصوص زبان کوردی موضعی مثبت از خودشان نشان می‌دهند و می‌گویند که باید از زبان کوردی دفاع کنیم. ما نیز زبان عربی و ترکی را دوست داریم، تمامی زبانها جای احترام دارند، اما اکنون زبان کوردی با خطری بزرگ مواجه شده است. خصوصا که برخی از لهجه‌های زبان کوردی در معرض تهدید و نابودی قرار دارند. لازم است که تمامی لهجه‌های زبان کوردی حفظ شوند. لهجه‌های زبان کوردی باعث غنای زبان کوردی می‌شوند. بسیاری از نهادها هستند که از زبان کوردی صیانت می‌کنند. اقدامات این نهادها بسیار مهم است. از آنها سپاسگذاریم. در این مرحله که احزاب کوردی دور یکدیگر جمع شده‌اند و مسئله زبان کوردی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، این اقدام بسیار مهمی است.

با موضعی انقلابی باید از زبان کوردی صیانت نمود

دشمن می‌خواهد که ملت کورد را از میان بردارد و این مسئله را از طریق زبان به پیش می‌برد. در این رابطه می‌خواهم از تمامی مادران درخواست کنم: زبان کوردی را به فرزندانتان آموزش بدهید تا در منزل و خارج از منزل با زبان کوردی سخن بگویند، نه با زبانی که بر ما تحمیل می‌کنند، بلکه با زبانی مادری خود. برای نمونه، مشاهده می‌شود که  در آمد جوانان با زبان ترکی سخن می‌گویند. در پایتخت کوردستان هستید؛ چه لزومی به سخن گفتن به زبان ترکی دارید؟ بدون شک دانستن زبان ترکی نیز خود مهم است اما باید از زبان کوردی صیانت به عمل آورد، زیرا این زبان در معرض تهدید قرار دارد. باید با موضعی انقلابی از زبان کوردی، از زبان مادری دفاع کرد. این مسئله بسیار مهم است.

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان در ادامه سخنان خود به سیاستهای جنگی دولت ترک در کوردستان که علیه جوانان در پیش گرفته شده است نیز اشاره کرد. در این باره مراد کاراییلان گفت: فشارها روز بروز افزایش می‌یابند. کسانی که پیشاهنگی پارادایم رهبری را بر عهده دارند جوانان هستند. برای نمونه؛ ایستارهای رهبری در خصوص آزادی زنان در سطح جهانی، مسئله‌ای جدید است. بدون گمان برای آزادی و حقوق زنان در بسیاری از کشورها حرکت‌های فراوانی انجام شده است. حرکتهای چپ‌گرایانه، سوسیالیستی، فمینیستی در این چارچوب وجود دارند. اما رهبری در پارادایم خود راهکارهای دستیابی به آزادی زنان، پیشاهنگی زنان برای جامعه را مشخص می‌کند. زنان همراه با آزادی، ذهنیت مردان را نیز می‌توانند تغییر دهند. زنان پیشاهنگ مبارزه با بردگی و فرودستی هستند. رهبری نقش مهمی را به زنان داده است. زنان با پارادایم رهبری به نیروی بزرگ تبدیل شده‌اند، با قدرت به مبارزه آزادی پیوسته‌اند.

جهانیان نحوه فرماندهی رهبر آپو را درک کرده‌اند

کاراییلان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زنان کورد با مبارزه امروزه خود نه فقط توجه زنان منطقه، بلکه توجه تمامی زنان در سطح جهان را به سوی خود جلب کرده‌اند. در پارادایم رهبری انقلاب با سه وجه ارزیابی می‌شود: نخست؛ انقلاب زن، دوم انقلاب دمکراسی و سوم، انقلاب در سطح اکولوژیک. همه اکنون در می‌یابند که اکولوژی چه اندازه مهم است. خصوصا بعد از شیوع ویروس کرونا با اهمیت آن آشنا شده‌اند. اما رهبری بیست سال قبل به این مسئله اشاره کرده و بر اهمیت اکولوژی، طبیعت و جنگل‌ها تاکید کرده بود. اکنون جهانیان دوراندیشی و فرماندهی رهبر آپو را به عینه درک و مشاهده کرده‌اند. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که سندیکاهای بسیاری از کشورهای جهان به کارزار آزادی برای رهبر آپو پیوسته‌اند.

مبارزه ای که از سوی زنان کورد آغاز شده است، نه فقط برای آزادی زنان است، بلکه برای آزادی تمامی جامعه کوردی است. در واقع زنان برای آزادی تمامی جامعه مبارزه می‌کنند. دولت ترک تلاش می‌کند تا مانع از مبارزه زنان شود. تلاش می‌کند تا زنان را بترساند، در مقابل آنان مانع‌تراشی کند. دشمن بیش از هر چیزی از زنان کورد در هراس است. زیرا زنان کورد نه مانند گذشته، مانند ٢٠-٣٠ سال قبل نیستند. زنان در تمامی میدانها دست به مبارزه زده‌اند. در ابعاد نظامی، سیاسی و اجتماعی و در تمامی صحنه‌ها زنان حضور فعال دارند.

ما به جاش‌ها حمله نمی‌کنیم

مراد کاراییلان در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئله جاش‌ها در شمال کوردستان نیز اعلام کرد: دولت ترک اکنون تلاش می‌کند جاش‌ها را کم کم در قالب نیروهای ضد گریلا سازماندهی کند. در این باره کاراییلان گفت: انسانهای درستی که جاش بودند اکنون درک درستی از مسئله دارند. برخی از آنها اسلحه را کنار گذاشته‌اند، بخش دیگری از جاش‌ها نیز نخواسته‌اند که در عملیات نظامی علیه نیروهای گریلا شرکت داشته باشند. جاش‌ها می‌دانند که دولت از انها به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند. به همین دلیل با اطلاع از این مسئله خود باید تصمیم بگیرند، اما نباید در عملیات علیه گریلا شرکت کنند. دولت سعی می‌کند که انها را فریب بدهد و می‌گوید که پ.ک.ک به شما حمله می‌کند. نه؛ درست نیست، ما به انها گفته‌ایم که در هیچ جا به جاش‌ها حمله نمی‌کنیم. البته در میان آنها نیروهای کنترا گریلا نیز حضور دارند که همیشه به نیروهای گریلا حمله می‌کنند. منظورم آنها نیست. کنترا گریلاها بر اساس دفاع مشروع نیروهای گریلا مورد حمله قرار می‌گیرند. اما ما هیچگاه در روستاها به جاش‌ها حمله نمی‌کنیم. البته برخی از جاش‌ها در روستاها با نظامیان دست به حمله می‌زنند، طبیعی است که در زمان حمله برخی از آنها جان خود را از دست می‌دهند. اما جاش‌ها نباید بیش از این در دام دولت بیفتند. در مقابل فشارها نباید تسلیم شوند.

سیاستمداران جنوب کوردستان نباید در بازی‌های دولت ترک مشارکت کنند، باید با حساسیت نسبت به این مسئله برخورد کنند

کاراییلان در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ روانی دشمن علیه پ.ک.ک اشاره کرده و گفت: دشمن از پ.ک.ک بسیار می‌ترسد. از صبح تا شب سر و ته سخنان آنان ترور و ترور است. اگر به قول خودشان از ترور چیزی باقی نمانده است پس چرا می‌ترسند؟ چرا دروغ می‌گویند؟ جاشها نیز از حقیقت این مسئله اطلاع دارند. اکنون دشمن در برخی از مناطق هفتانین مستقر شده است. در این تپه‌ها چه کسانی مستقر شده‌اند؟ جاش‌ها و برخی از تبهکاران سوری هستند. البته با عرض معذرت، از تبهکاران سوری برخی از اوقات مانند سگ برای شکار استفاده می‌کنند. به هر کجا که بروند این تبهکاران را پیش از خود به منطقه می‌فرستند.

آ.ک.پ/ ارگنکون و دوغو پرینچک نژاد‌پرست و فاشیست، همه می‌خواهند که عثمانی جدیدی را خلق کنند. می‌خواهند که این کار را از طریق کوردهای مزدور، اعراب نوکر و از طریق گسترش جنگ انجام دهند. همه باید در این باره حساسیت لازم را داشته باشند. باید جاش‌ها حساسیت داشته باشند. دولت ترک می‌خواهد که همین سیاست را در جنوب کوردستان نیز ادامه دهد. سیاستمداران جنوب کوردستان نباید در بازی‌های دولت ترک مشارکت کنند، باید با حساسیت نسبت به این مسئله برخورد کنند.

دولت ترک می‌خواهد که جنگی را در جنوب کوردستان میان کوردها دامن بزند. اما من اعتقاد دارم که به نتیجه و هدف خود دست نخواهد یافت. زیرا سیاست کوردی وارد مرحله جدیدی شده است. همه می‌بینند که دولت ترک چه اهدافی را در سر دارد. به همین دلیل است که دست‌یابی به اتحاد ملی بسیار مهم است. سیاستهای دشمن در راستای قتلعام و دستگیری‌های خلق کورد بدون نتیجه خواهد ماند. لازم است تمام میهن‌دوستان در برابر این مسئله موضع بگیرند.