مسئله‌ی رهبری به یک مسئله‌ی جهانی تبدیل شده است

قندیل انتقام عضو یگان‌های روژهلات کردستان (ی.ر.ک) به مناسبت ۴ آوریل خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شد.

قندیل انتقام، یکی از اعضای یگان‌های روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) به مناسبت ۴ آوریل، روز تولد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، با ANF صحبت کرد.

قندیل انتقام زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را به خانواده های شهدا، خلق آزادی‌خواه و همه هم‌رزمانشان در جبهه نبرد؛ به‌ویژه گریلاهای حاضر در زاپ، آواشین و متینا تبریک گفت.

گریلای ی.ر.ک؛ قندیل به موضوع رهبر خلق کورد و مبارزات خلق آزادیخواه پرداخت و گفت: رهبر آپو در جامعه ای فراموش شده متولد شد. وجود مسئله‌ی کورد باعث شد که رهبر آپو به مسئله‌ی خلق خود رسیدگی کند و با این هدف؛ حرکت خود را آغاز کرد. حرکت و مبارزه‌ی رهبری همچنان ادامه دارد و نه تنها به نفع خلق کورد، بلکه برای تمام خلق‌های خاورمیانه نیز بوده است. مسئله‌ ایجاد شده توسط رهبری‌مان در سراسر جهان گسترش یافت. از این رو اکنون در اقصی نقاط  جهان و کوردستان حمایت گسترده از رهبری وجود دارد. این وظیفه بشریت است که از رهبر آپو حمایت کند که از حقوق همه خلق‌ها دفاع کرده است.

گریلا قندیل انتقام با اشاره به اینکه حمایت از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان باید تقویت شود، گفت: خلق ما در هر چهار بخش کوردستان به ویژه جوانان باید پشتیبانی قاطعانه از آزادی جسمانی رهبر آپو نشان دهند. زیرا در شخص رهبری انزوای شدیدی بر خلق تحمیل می شود. یک نگرش درست باید مطرح شود و مبارزه بر آن مبنا صورت گیرد. مبارزه در سال ۲۰۲۳ بر این اساس خواهد بود. امید ما از مردم میهن دوست‌مان این است که ما به عنوان گریلا و خلق؛ سال آینده این روز را با شور و شوق فراوان در کنار رهبر آپو جشن بگیریم.