مزگین آمد: مقاومت زندانیان به ما اراده و نیرو می‌بخشد

گریلای یژاستار مزگین آمد در مورد مقاومت ۱۴ ژوئیه و همچنین اعتصاب غذای زندانیان اعلام کرد، سنت دیرین مقاومت ادامه دارد و این امر به آنها نیرو و اراده می‌بخشد.

مزگین آمد گریلای یژاستار در مورد سالگرد مقاومت ۱۴ ژوئیه و همچنین اعتصاب غذای زندانیان در زندان‌ها و مقاومت در کوردستان برای آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد صحبت کرده و با یاداوری سنت دیرین مقاومت افزود:"مقاومت رفقای ما برای ما به سرچشمه‌ی نیرو و اراده تبدیل می‌شود. ما مانند حلقه‌ای همه به همدیگر وابسته هستیم و به همین دلیل بر یکدیگر تأثیر می‌گذاریم.

به همین دلیل ما یکدیگر را احساس کرده و یکدیگر را درک می‌کنیم. علاقه و محبت ما نسبت به یکدیگر ما را سرپا نگه داشته است. موضع‌گیری و مقاومت رفقایمان در زندان‌ها علیه توطئه‌های غیر انسانی و غیر اخلاقی دولت ترکیه، موضع‌گیری علیه فاشیسم است. از دهه ۸۰ تا کنون در زندان‌ها مقاومتی تاریخی وجود دارد. این مقاومت با فرهنگ و هوشیاری قهرمانانه ۱۴ ژوئیه به طور مداوم سرپا مانده و با وجود و زندگی رهبر آپو با معنی شده است."

مزگین آمد به مقاومت اعتصاب غذا در زندان ها اشاره کرد و گفت؛"مقاومت رفقایمان در زندان‌ها برای ما به سرچشمه نیرو تبدیل شده است. ممکن است ما از لحاظ جسمی همراه آنها نباشیم، اما ما یکدیگر را احساس کرده و روح ما با هم است. برای آزادی رهبر آپو، مقاومت زندان‌ها و مبارزات موجودیت خلق کورد ادامه دارد. دیگر هیچ کس نمی‌تواند اراده‌ی خلق کورد را شکست داده و نمی‌تواند خلق کورد را به تسلیم شدن وا دارد. زمان زمانِ آزادیست.

خلق میهن‌دوست ما با فعالیت‌های خود سر پاست و از مقاومت پشتیبانی می‌کند. ما نیز از طرف نیروهای گریلا در کوهستان‌های کوردستان می‌جنگیم. به همین دلیل ما مقاومت خلقمان و زندانیان آزاد را گرامی داشته و به آنها درود می‌فرستیم."